Amatörradiobilder från tre årtionden:
Se Gunnars SM0DOU fotoalbum på nätet

Posted by Erik SM7DZV on 11 april, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Amatörradioutbildning där Conny SM7GMD var lärare. Platsen var Högalids Folkhögskola i Smedby, väster om Kalmar. Året var 2002.
Fr.v.: eleverna Ingemar SM7XWI, Christer SM7XWM, delvis skymd Christer SM7YHY (S.K.) Gösta SM7IAC (S.K), Tommy SM7WVG, Lars-Göran SM7YIJ, Leif SM7WSS samt Jan (nu) SM6VVG.
FOTO © SM0DOU Gunnar Fahlström
Klicka på bilden för länk till Gunnars amatörradiobilder på nätet.

Fotografen Gunnar Fahlström SM0DOU försåg i förrgår vårt nätmagasin med en samling bilder från en auktion hos KRAS i Kalmar år 2002. I Gunnars album på nätet finns också en uppsjö av amatörradiobilder från tre årtionden, från mitten av 1980-talet och fram till en bit in på 10-talet.

– Där finns nog en hel del bilder som några kanske tycker är intressanta att återse, skriver Gunnar. Förvisso tidens gång, men lite sorgligt ändå. För varje gång jag har anledning att titta på dem så ser jag foton på många radioamatörer som inte längre är i livet.

Länk:
Gunnars SMODOU amatrradioalbum.

Inne på albumsidan: Klicka på bildsammanställningarna (med nio bilder på vardera). De flesta går då att förstora.

Etiketter: , ,

Peter SM5KMU snabbast
i årets första VRK-jakt på 2 meter

Posted by Erik SM7DZV on 13 april, 2021 in Nyheter with Comments closed |

GPS-karta för snabba löpare under tvåmetersjakten i Örtagården.
Klicka på kartbilden för att följa löparnas fascinerande vägval genom skogen. (Välj RPO_ARDF).

— Av Rolf SM5DIY —

Christer arrangerade den 10 april VRK:s första jakt, femrävar på två meter vid Örtagården norra. Åtta jägare gjorde åtta olika vägval.

Terrängen var mycket stenig, med stora stenar branter och höjder. Dessutom många sumpmarker, som man fick gå runt eller vada över.

Read more…

Etiketter: , , ,

Ändringar i SK3BGs vårprogram

Posted by Erik SM7DZV on 11 april, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Kent SM3SJN är ny sekreterare hos Sundsvalls radioamatörer SK3BG. Kent meddelar följande ändringar i klubbens vårprogram:

• Vecka 15 hade vi planerat en fieldday den 13 april men tvingas ställa in då coronasmittan ökar här i regionen. Vi hoppas kunna aktivera en fieldday vid ett senare tillfälle.
• Vecka 21 Jörgen SM3FJF Intervjuar en intressant person inom amatörradion. Detta kommer att flyttas till senhösten 2021 då datum och tid inte stämmer för just den intervjupersonen.

Länk
Amatörradionyheterna (2020-12-28) SK3BG vårprogram 2021.

Etiketter:

Incheckningsrekord för SSA-bulletinen
över SK7SSA och bland annat SvxLink

Posted by Erik SM7DZV on 11 april, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Förra hösten skrev Peter SM5GXQ i QTC att “Det synd och skam att så många repeatrar i Sverige inte används mera – trots allt arbete man lagt ned”.
Den saken har det blivit ändring på nu.
Senaste SSA-bulletinen över ölandsrepeatrarna räknade 44 incheckare — all time high.

SSA-bulletinen från Öland över SK7RFL och SK7RNs totalt sex repeaterfrekvenser på Öland har under en tid haft ca 30 incheckare per gång. Detta sedan de analoga repeatrarna under sommaren 2020 anslutits till nätverket SvxLink.

Söndagen den 11/4 slogs ett nytt rekord – totalt 44 incheckare. Det fina var dessutom, att trafiken flöt på bra och alla fick chansen att checka in – oavsett om det skedde via några av de lokala repeatrarna på Öland, eller via någon annan repeater. Denna dag var det t o m en norsk station som checkade in, via repeatern i Tanumshede.

Sänds söndagar klockan 0900
Bulletinen sänds söndagar kl 09:00, med möjlighet till föranmälan från 08:50. Förutom 4 frekvenser på 2m, en på 70cm och en på DMR, lokalt på Öland, kan bulletinen även avlyssnas via: EchoLink SK7RFL-R (man kan ansluta från dator, mobil eller annan repeater), DMR talgrupp 240721 (all lokal trafik på Öland går också ut över den talgruppen) och SvxLink talgrupp 24070.

Flera nya noder på SvxLink
Flera nya noder på SvxLink har under den senaste tiden anslutit sig till bulletintalgruppen.

Read more…

Etiketter: , , , ,

FT4 via satellit – fullt möjligt

Posted by Erik SM7DZV on 11 april, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Utdrag ur stationslogg, FT4 via satellit, för SM0TGU.

På kortvåg har FT8 på ganska kort tid blivit det dominerande trafiksättet. Om vi ser på det betydligt mer smalare intresseområdet att köra amatörradio via satellit domineras det totalt av foni (SSB och FM) och CW.

Idag finns det tekniska möjligheter att köra digitala modes även via satellit då dagens programvaror har möjlighet att kompensera för den sk. dopplereffekten dvs. att frekvenser förändras då ett object (satelliten) rör sig i förhållande till dig själv.

QSO via satelliter fullt möjligt
Under 2021 har tester och förbindelser med FT4 gjorts mellan mig (SM0TGU) och dels SA0CAN och EA3HAH. Det har visat sig vara fullt möjligt med låga effekter att genomföra QSO på de satelliter som har SSB-transponder. Det öppnar för fler att köra QSO via satelliter då SSB och framförallt FM oftast kan vara stressigt och svårt.

Read more…

Etiketter: , ,

Bilder från KRAS i sin krafts dagar

Posted by Erik SM7DZV on 10 april, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Rubrik och bild i tidningen Barometern, när Kalmar Radio Amateur Society, KRAS, hade bildats. Året var 1967.
Klicka på bilden för länk till dagens upplaga av Barometern.

Som kommentar till beslutet att lägga ned radioklubben i Kalmar, KRAS, har Gunnar SM0DOU skickat redaktionen ett tidningsurklipp och bilder från en tid, när klubben hade vind i seglen.

Läs mer och se bilder
Läs mer och se bilder från KRAS radioauktion vid klubbstugan 2004
—> Read more…

Etiketter: , ,

Peder SM0GNS segrare vid Stora Skuggan

Posted by Erik SM7DZV on 9 april, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Tävlingskarta Stora Skuggan.
På kartan är räv 6 markerad som F1 och räv 7 som F2.

— Rävjaktsrapport av PA Nordwaeger SM0BGU —

Denna jakt, arrangerad av HPL/Anders, innehöll sju rävar varav rävarna 1-5 sände på 3580 kHz i vanliga 5-minuterspass och rävarna 6-7 på 3520 kHz. Dessa två sände växelvis var under 12 sekunder varje minut och var svagare än de övriga, men de hördes ändå på några hundra meters avstånd. Dock slutade räv sju ganska snart att sända pga ett förmodat batteriproblem; det som hördes var en ”tuffande” signal som kunde vara svår att höra och att få en bäring på.

Strålande solsken under dagen om än lite kallt när vi väntade på startsignalen. Pannlampan behövdes först strax efter kl 20. En del stora öppna ytor att korsa, men det fanns också några rejäla branter att först ta sig uppför i tron att där uppe låg räven, och sedan nerför igen för att hitta den i branten! Banlängd ca 3,5 km.

Read more…

Etiketter: , , , ,

KRAS — Radioklubben i Kalmar läggs ned

Posted by Erik SM7DZV on 9 april, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Skrothandeln nästa. Ulf Holmer SM7SEK, sekreterare och kassör i KRAS, bland resterna av klubbens fällda antennmaster.
FOTO © Mats Holmertz, Barometern.
Klicka på bilden för länk till Barometerns artikel (bakom betalvägg).

2018 fyllde radioklubben i Kalmar SK7CA, gemenligen kallad KRAS, 50 år. I år, den 30 juni, lägger klubben ned sin verksamhet för gott. Svårigheterna och tillbakagången har pågått under flera år. För tre år sedan hade klubben planer på att lägga ned sin repeater i Algutsrum på Öland, en av sydöstra Sveriges bästa stationsplatser.

I stället för nedläggning frikopplades då repeatern från KRAS och drivs nu av en oberoende förening med Lennart SM7CLM och Conny SM7GMD som frontfigurer. Driften möjliggörs nu av frivilliga bidrag från regionens radioamatörer.

Lennart SM7CLM var klubbens förste ordförande när den bildades 1968. Som mest ränknade man in 120 medlemmar, idag har antalet krympt till ett 30-tal. Det har gått trögt för KRAS under senare år. I tidningen Barometerns reportage om nedläggningen menar företrädare för klubben att nedgången och nedläggningen beror på konkurrens från Internet.

Read more…

Etiketter: , ,

Veckans QSL-rapport
Nu väntar 114 kilo QSL på kansliet
Preliminär återstart för sortering den 6 maj

Posted by Erik SM7DZV on 7 april, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Hasses SM0BYD QSL-rapport den 3 april 2021.

3 april 2021 — 114 kilo QSL väntar på sortering.

Efter att vår torsdagssortering t.v. blev inställd den 5 november har vi trots allt fått QSL-leveranser från andra byråer och direkt från många radioamatörer. Här är en del av de kort som väntar på sortering: CRC, SRAL, ERAÜ, I0PYP (URI i Perugia), BFRA, 3 x DARC, CU-byrån, P.o.Box 88 i Moskva, JARL, en efterlängtad leverans från ARRL, YL2GN och OH0XX.

Senaste veckan, t.o.m. 1/4 har ytterligare drygt 30 kilo anlänt, från RAC, efter sedvanlig brevväxling mellan postnords tullavd. och BYD, f.ö. DARC med ännu en kartong, REF och PZK.

Read more…

Etiketter: , , , ,

Bakgrundsbild och mer säkerhet i “nya” Jitsi

Posted by Erik SM7DZV on 7 april, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Exempel på inkopierad bakgrundsbild där störande flimmer runt ansiktet har reducerats.

Webbplattformen Jitsi har fått en ansiktslyftning.

Uppdateringen innehåller bland annat möjligheter att kopiera ett foto som bakgrund samt möjligheter att använda en ny säkerhetsrutin. Nedanstående redovisning avser Jitsiversionen för PC.

Det användaren först möter är en sammanställd kontrollmeny, i mitten längst ned på bildskärmen. I fältet har man samlat olika symboler som tidigare fanns utplacerade till höger, i mitten och till vänster i skärmens nederkant.

Enklare för användaren
Nu är allt samlat på ett ställe, och tidigare användare av Jitsi kommer snabbt att känna igen sig. Förändringen kommer också att leda till att det blir enklare för nya användare att lära sig hantera plattformen.

Read more…

Etiketter: , , , ,

Trafikverket: “Elvägar komplement
i morgondagens fossilfria transportsystem”

Posted by Erik SM7DZV on 6 april, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Elväg Nynäshamn eller Örebro, frågar Trafikverket.
Illustration Trafikverkets hemsida. Klicka på bilden för länk till artikeln.

Elvägar kan bli ett komplement i morgondagens fossilfria transportsystem skriver Trafikverket på sin hemsida.

Som en del i Trafikverkets program, elektrifiering av det statliga vägnätet för tunga transporter, vill vi genomföra ett pilotprojekt där vi bygger elväg för tung godstrafik.

Elsäkerhetsverket inför ny defintion
Regeringens satsning på elektrifieringen av transportsektorn har medfört förändringar av begrepp i Elsäkerhetsverkets regelverk. Den sista mars ersattes därför termen trådbuss med begreppet elväg i sex av myndighetens föreskrifter.

Read more…

Etiketter: , , , , , , ,

Svxlink-statistik för mars:
Trafikrekord och fler anslutna repeatrar

Posted by Erik SM7DZV on 2 april, 2021 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2021-04-02 klockan 09.50.

SVXlinknätet växer. Kartan visar situationen den 31 mars 2021 med 22 noder och 31 repeatrar anslutna. Nya repeatrar har nyligen anslutits såväl längs Västkusten som i Mellersta Norrland.
Klicka här för länk till Svxportalen.
Där finns interaktiv karta och information om trafik i realtid.

SvxLink är en mjukvarubaserad repeaterlogik som körs i en Raspberry Pi. Den används för att kunna koppla samman flera repeatrar i ett nationellt nätverk av analoga repeatrar.

Under den senaste månaden har det tillkommit fem nya repeatrar och en  simplexnod i SM6, vilket ytterligare ökat på trafikmängden.

Nätet växer
SK6JX i Falkenberg har driftsatt sin repeater med SvxLink. SK6IF har anslutit sina fyra sammanlänkade repeatrar (Bokenäset, Lysekil, Kungshamn och Tanumshede). I Sundsvall har SK3BG aktiverat ytterligare en repeater SK3RIN, som kommer att placeras på ett annat QTH senare. I skrivande stund har SK3LH i Örnsköldsvik precis anslutit sig. I Norrköping håller SK5BN på med anslutning av sin 70cm-repeater.

Peter SM5GXQ.

…och ännu fler klubbar diskuterar anslutning
– Dessa klubbar är de jag vågar nämna vid namn just nu, säger Peter SM5GXQ. Men det pågår arbete med att ansluta sig på flera håll i landet. SA2BLV har redan sålt slut på sin första batch om 10 stycken färdigbyggda interface-kort. Flera orter längs Norrlandskusten och i Stockholmsområdet kommer sannolikt att anslutas inom en snar framtid. Intresse finns från flera håll, t ex i Blekinge och Västmanland.

– Även om interfacet också kan vara ett egenbygge, så finns fördelar med SA2BLV’s interfacekort. De kan nämligen placeras direkt inuti en MTR2000 eller F800, framhåller Peter.

Read more…

Vårtecknen hopar sig — våren är på väg!
— Dags börja rusta för bättre konditioner

Posted by Erik SM7DZV on 31 mars, 2021 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2021-04-01 klockan 06.30.

Under den sista marsdagen påminner skränande lågsniffande flyttfågelsträck, som samlas över Öland före sin fortsatta väg norrut, om att våren ändå är på väg,
FOTO © Erik SM7DZV.

Vintern gör motstånd men släpper sakta greppet. I södra Sverige är våren på väg sedan länge. I mellersta Norrlands inland håller skoterföret på att ta slut. Norra Sverige har redan landets längsta dagar.

Radioamatörerna kan kika ut ur vintermörkret och börja planera nya antennprojekt eller kavla upp ärmarna för att påbörja nödvändiga antennreparationer efter vinterns oväder.

Nya solcykeln kom av sig
Den nya solfläckscykeln ser ut att åtminstone tillfälligt ha kommit av sig. Idag är solen åter blank,  inte en enda solfläck. Vi befinner oss just nu både i minimum mellan två solcykler och på gränsen mellan den mörka vinterns och den ljusa sommarens konditioner.

Deppa inte
En tröst är att radiokonditionerna knappast kan bli annat än bättre, 160-meterstrafiken undantagen. Men gränsvågens giganter kommer att få en ny chans — när det börjar mörkna igen om ett halvår.

Erik SM7DZV

Etiketter:

Vadstenas nunnor vinkar
till världens radioamatörer

Posted by Erik SM7DZV on 30 mars, 2021 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2021-03-30 klockan 21.05.

Här vinkar nunnorna i Vadstena till radioamatörerna.
Foto © Saint Birgitta Monastery Pax Mariae, Vadstena.
Klicka på bilden för länk.

 

Morgan SM5BVV.
Foto © Lennart SA5MMM.

Vad är Vadstena vid Vättern känt för, om inte för den heliga Birgitta, klosterkyrkan och klostret med sina nunnor?

Ska man trycka ett QSL med lokal anknytning, skulle man då kunna få använda sig nunnornas eget vykort? Den frågan ställde sig Morgan SM5BVV som bor hundra meter från klostret.

Han mejlade, förklarade och frågade. Efter ett tag kom svaret: Javisst!

QSL-korten höll på att ta slut
— Det var så här att mina QSL-kort var på väg att ta slut, och jag behövde skaffa nya. Jag har en del kort som jag behöver skicka. Tidigare har jag haft kort med bild på sommarstugan och så, säger Morgan SM5BVV. Men så tänkte jag att eftersom jag bor i Vadstena, så vore det väl bra att jag hade lite anknytning till Vadstena. Jag började leta här. Vi har mycket som är kulturellt. Vi har slottet och vi har klosterkyrkan, men så tänkte jag att vi har ju nunnorna. Jag hittade den här bilden och så skickade jag ett mejl och frågade om jag kunde få använda den.

Read more…

Etiketter: , , ,

Varning för mejlbilagor från okänd avsändare
…och se upp med spionerande radioappar

Posted by Erik SM7DZV on 30 mars, 2021 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2021-03-30 klockan 21.08.

Redaktionen har gång på gång varnat: Klicka aldrig på en mejlbilaga från en okänd avsändare.

Jag har levt i tron att jag själv alltid skulle vara på tårna, alltid vara misstänksam och alltid vara på min vakt. Trots det var jag ytterst nära att åka dit den här gången.

Vad hade jag nu betalat för?
Vid gårdagsmorgonens tyvärr slentrianmässiga genomgång av spam i e-postens inkorg fanns en “betalningsbekräftelse”. Vad hade jag nu betalat för? Klick.

Read more…

Etiketter: , ,

Sommartid — Daylight Saving Time
Om språkförbistring och förvirring

Posted by Erik SM7DZV on 28 mars, 2021 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2021-03-28.

Jan SM6VTR (S.K. 2018).
FOTO 2017 © Erik SM7DZV.

I natt ställde vi om klockorna för sommartid. Idag är det nästan på dagen fem år sedan Amatörradionyheterna publicerade vår första artikel av Jan SM6VTR.

Artikeln handlade om en händelse som inträffade i maj 1956. Skepparen på MS Fidelio, på väg till USA med Volkswagenbilar, som ville veta om USA tillämpade sommartid.

“Have you summertime”
Jan skickade frågan till Chatham Radio: “Have you summertime?”

Efter stunds förvånad tystnad kom svaret att tulpanerna blommade. Den följande radiokommunikationen avslöjar språkförbistringen mellan fartygstelegrafisten Jan och kustradiostationen Chatham Radio.

Klicka på bilden av Jan i radiohytten på TT World Princess för att läsa om händelsen.

Read more…

Radiomuseets nyhetsbrev för april:
Ett överflöd av radiorelaterade artiklar

Posted by Erik SM7DZV on 24 mars, 2021 in Nyheter with Comments closed |

I en videofilm av Sofia Granfeldt berättar Åke Kjellin (bilden) och Hasse Andersson radioteknikens historia från 1864 till 2018.
Illustration: Del av skärmklipp ur filmen.
Klicka på bilden för att komma till nyhetsbrevet.

Radiomuseets nyhetsbrev för april har kommit. Till överflödet av radiorelaterade artiklar kan nämnas en ny videofilm om Hedy Lamarr, skådespelerskan som uppfann frekvenshoppande radiokommunikation, och en artikel om den legendariske radiomannen Leif “Smoke Rings” Andersson. Här finns också artiklar om den nedskjutna DC3-an samt 70 år med radioröret.

I nyhetsbrevet finns även en sammanställning över Youtubefilmer om Radiomuseet till vilka bland annat hör den nämnda nya filmen om Hedy Lamarr samt en 53 minuter lång video från 2019 om Radiomuseet. En kortare men ytterst intressant video handlar om Radions utveckling 1864 till 2018. Filmen är producerad av Sofia Granfeldt. Medverkar från Radiomuseet gör Åke Kjellin, som gick bort i mars 2020, och Hasse Andersson.

Read more…

Etiketter: ,

Det är aldrig för sent hänga med
på SK7RN:s telegrafiavrostning

Posted by Erik SM7DZV on 21 mars, 2021 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2021-03-22.

Öllers telegrafnyckel.

Det droppar fortfarande in en och annan radioamatör som är intresserad av att ansluta till och följa med i SK7RN:s telegrafiavrostning.

Läs vidare för att få vår aktuella information.

73 de
Mats & Erik
SM7BUA & SM7DZV

Read more…

SSA:s HQ-nät:
Om årsmötesförberedelser
och uppdaterad information från PTS

Posted by Erik SM7DZV on 20 mars, 2021 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2021-03-21: Fråga om årsmötets utformning är förenligt med föreningens stadgar.

HQ-nätet 2021-03-20

Anders SM6CNN kör telegrafi på 20 meter under WRD 2020.
FOTO © Mats SM7BUA

SSA:s HQ-nät den 20 mars ägnades åt tre frågor: SSA:s kommande årsmöte i april, pågående kontakter med PTS samt det förestående delegationsbeslutet.

På direkt fråga framkom även att Post- och Telestyrelsen är fortsatt kallsinnig till instegscertifikat eller alternativt certifikat, ett begrepp som SSA:s ordförande föredrar att använda.

Årsmötet kommer att genomföras som videokonferens för föreningens funktionärer på Jitsi. För övriga medlemmar kommer mötet att strömmas över nätet. Mötet kommer inte att vara interaktivt mer än för de funktionärer som deltar i Jitsikonferensen.

Lyssna på ljudupptagningen för att få del av hela informationen.

Klicka på startsymbolen för att lyssna på HQ-nätet med dagsfärsk information från SSA (2021-03-06).  Inspelningen innehåller inga incheckningar. Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen. Ljudupptagningen är gjord i Böda med ICOM IC-7300. Inspelning och klippning är gjord av Erik SM7DZV.

Read more…

Etiketter: ,

Mångmiljonböter
för rysk oberoende radiokanal

Posted by Erik SM7DZV on 18 mars, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Klicka på logotypen för länk till Journalistens nyhetsartikel.

Tidningen Journalisten rapporterar idag att den ryska oberoende radiokanalen Radio Svoboda har bötfällts med mångmiljonbelopp för att man vägrat etikettera sig själva som “utländsk agent”.

Tidningen skriver:

Reportrar utan gränser (RSF) rapporterar att Ryssland har bötfällt Radio Svoboda, den ryska grenen av USA-finansierade Radio Free Europe/Radio Liberty. Detta för att man vägrat att stämpla sig själva som “utländska agenter”, enligt den ryska medielag som Journalisten har berättat om tidigare.

Länk:
Journalisten (2021-03-18) Rekordböter för rysk oberoende radiokanal

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2021 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com