Resultat från SRJ:s jakt vid Breviksbadet

Posted by Erik SM7DZV on 26 november, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Tävlingskarta från SRJ:s tvåmetersjakt vid Breviksbadet.

Redaktionen beklagar att vi under delar av den gångna hösten inte har förmått redovisa rävjägarnas framgångar och strapatser. Vi tackar våra trogna rävjaktsrapportörer PA Nordwaeger SM0BGU (SRJ) och Rolf Svensson SM5DIY (VRK).

Säsongen går mot sitt slut och Rolf SM5DIY meddelar att VRK ligger lågt under vintern. VRK räknar med ett upptaktsmöte i februari och den första jakten i slutet mars. Stockholms rävjägare genomförde en tvåmetersjakt den 14 november, som vi redovisar här. Nästa jakt kommer innevarande helg med Jessica Ehrsson som banläggare.

I ett ganska fint höstväder arrangerade Henrik Lindell denna femrävars tvåmetersjakt med start vid Breviksbadet på Lidingö med en banlängd på ca 3 km. Mulet men uppehållsväder och ca 6°C. Ingen vinter i sikte.

Terrängen är ganska öppen men med en del mossbelupna branter att passera om man inte höll sig till stigar och vägar. Den öppna terrängen till trots kunde det bli en hel del knepiga bäringar som ibland kunde ligga 90° fel åt något håll om man inte befann sig högt vid pejlingen.

Läs mer…

Etiketter: , , , ,

Veckans QSL-rapport:
Dramatisk minskning av tryckta QSL

Posted by Erik SM7DZV on 24 november, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Hasses SM0BYD QSL-rapport den 18 november 2021:

QSL-sorterarna på en bild från DX-Match i Jönköping 2018: Fr.v. Lennart SM5AOG, Bengt SM5CCT, Hasse SM0BYD och Esko SM5AKP.
FOTO Erik SM7DZV.

Alla är väl numera införstådda med den dramatiska minskningen av tryckta QSL via byråer. Det tog 5 veckor att öka på de 1,7 kilo vi lyckats samla ihop sedan i början av oktober, när den 15/11 UARL (Ukraina) samt ARI (Italien) bidrog med ca 13 kg och sålunda sorterade vi 15 kilo QSL den 18:e ds.

Avsändare var: TF-IRA (efter att BYD lyckats blidka postnord gm en sedvanligt lång redogörelse om innehållet…), en anonym retur, SM4CPW, SM5BTY, SM0ASB, SA6EFS, SM0KDE, SA6NIA, SC6AS, SM7WUT, oförtröttlige Brad N9EN, KL7YK, SM7BNG, SK4AV, SM4HBG. BFRA, SM6OMP, SM2A, SM5SHQ, SM2ILF, SK4IL, SM3SEF, SD400SU, SM6PVB, SM6NT, SM6DHD, SF400B.

Läs mer…

Etiketter: , ,

MSB: Allvarliga brister i krisberedskapen

Posted by Erik SM7DZV on 25 november, 2021 in Nyheter with Comments closed |

MSB:s vikarerande generaldirektör Camilla Asp varnar i Dagens Eko för allvarliga brister i Sveriges krisberedskap.
FOTO Melker Dahlstrand/MSB.
Klicka på bilden för länk till inslaget i Dagens Eko.

Sveriges krisberedskap måste bli mycket bättre, säger Camilla idag Asp i Dagens Eko. Asp är vikarierande generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Hon reagerar starkt på Ekots avslöjanden om brister kring exempelvis reservström på äldreboenden, risker med trygghetslarm och otillräckliga insatser mot värmeböljor.

”Handlar om människors trygghet och säkerhet”
”Ytterst handlar det om människors trygghet och säkerhet”, säger Camilla Asp i inslaget.

Camilla Asp utsågs till vikarerande generaldirektör i MSB i januari 2021 sedan föregående chef hade tvingats lämna sin post.

Länkar:
Sveriges Radio Ekot (2021-11-25) MSB: Allvarliga brister i krisberedskapen
MSB (2021-01-07): Camilla Asp utsedd till vikarierande generaldirektör för MSB

Etiketter: , ,

Bernard F6CND samlar på radioapparater
Men ”radioten”Thomas i Norrköping
har dubbelt så många — 1000 stycken

Posted by Erik SM7DZV on 24 november, 2021 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2021-11-24: På besök hos ”radioten” Thomas i Norrköping.

Bernard F6CND.
Klicka på bilden för länk till France 3 TV.

Radionördar är vi allihop. Men fråga är om inte en och annan är mer nördig än de flesta andra?  Southgate Amateur Radio News rapporterade häromdagen om Bernhard F6CND, som samlat på sig mer än 500 radioapparater.

Som jämförelse kan nämnas att Kälarne Radiomuseum, byggdes upp som en följd av Sune Kvists radiointresse. Den samlingen går nu under klubban på Tradera.

Thomas i Norrköping har dubbelt så många radioapparater, ungefär 1000 stycken
Redaktionen efterlyste tips om andra svenska radioentusiaster som kämpar i samma division som som Berhard F6CND. Lång stund stod det inte på förrän vi blev påminda om en artikel som Amatörradionyheterna själv hade publicerat, 2018, om Thomas Petersson i Norrköping. Enligt tidningen Nostalgia 2021 nummer 3 har Thomas har ungefär dubbelt så många radioapparater som Bernhard F6CND…

Southgate skriver:

”France 3 TV rapporterar om den ivrige radioentusiasten Bernard Pottin F6CND som har mer än 500 trådlösa apparater. Bernard Pottin har samlat på tjugo år gamla radioapparater. I garaget till sitt hus i Bouquigny, i Marne, har han samlat mer än 500. Bernard Pottin tillbringar timmar i sitt garage i Bouquigny, väster om Epernay i Marne, och reparerar sina radioapparater. De äldsta kan bara ta mot långvåg.”

Länkar:
Southgate Amateur Radio News (2021-11-23): Radio ham has over 500 wireless sets
France 3 TV (2021-11-23): Marne: this enthusiast owns more than 500 radio sets 
Amatörradionyheterna (2018-06-22): På besök hos ”radioten” Thomas i Norrköping

Nostalgia 2021 nr 3: ”Självutnämnd radiot”

Etiketter: , , ,

Avgifterna för högeffekttillstånd höjs
PTS-beslut väntas i mitten av december

Posted by Erik SM7DZV on 24 november, 2021 in Nyheter with Comments closed |

PTS aviserar höjda avgifter för tillstånd att använda radiosändare. För amatörradion är det högeffekttillstånden som troligen blir upp emot 20 kronor dyrare. Den tillståndsfria delen av amatörradion berörs inte av ändringen.

Höjningen av avgifterna kommer att röra sig omkring 5 procent. För ett högeffekttillstånd för amatörradio skulle prishöjningen därmed kunna väntas bli 15 till 20 kronor. PTS styrelse kommer att fatta beslutet om de nya avgifterna i mitten av december.

”Syftar till att skydda Sveriges säkerhet”
PTS skriver i sitt pressmeddelande att skälet bland annat är myndigheten: ”… efter en lagändring ägnar mer resurser åt samråd som syftar till att skydda Sveriges säkerhet samtidigt som det finns behov av att modernisera myndighetens it-infrastruktur för radiotillsyn och för tillståndsgivningen.”

Länk:
PTS (2021-11-18): PTS planerar förändringar i uttaget av avgifter för att använda radiosändare

Etiketter: ,

Nyreparerade repeatern i Borgsjö
öppnar södra Norrlands inland för SvxLink

Posted by Erik SM7DZV on 21 november, 2021 in Kommenterad nyhet, Nyheter with Comments closed |
Publicerat 2021-11-17. Uppdaterat 2021-11-21

SK3RIN i Ånge öppnar ett nytt SvxLinkfönster för södra Norrlands inland.
Täckningskartan är konservativt beräknad och visar teoretiska möjligheter till förbindelser med handapparat. SM3UXP och SA3AUX ger en antydan om vad som kan uppnås med stationära stationer och antenner.

Hemifrån Hedeviken öppnar Björn SA3AUX repeatern i Ånge. Från en fäbod på ett berg några kilometer hemifrån når han repeatern också från bilen.
FOTO: Privat.

När Ölands Radioamatörer sände SSA-bulletinen i söndags var det tangerat incheckningsrekord, 52 stationer. Som vanligt kom anropen via SvxLink från stora delar av Sverige. Det som stack ut den här gången var två incheckningar från södra Norrlands inland, som hittills varit orepresenterat.

Den första som kom in var Kalle SM3UXP från Brunflo och innan sändningen var slut kom också Björn SA3AUX in från Hede i Härjedalen. Båda stationerna kom via SK3BG:s, Sundsvalls Radioamatörers, repeater SK3RIN i Borgsjö utanför Ånge. Avståndet från Marieby, på södra sidan av Brunfloviken, till Borgsjö är det cirka 10 mil. Från Hedeviken till samma repeater är det närmare 12.

Tre saker kan konstateras
Först och främst har Lennart SM3EFS och Sundsvalls radioamatörer lyckats hundraprocentigt med driftsättningen av den nyreparerade repeatern i Borgsjö.

För det andra visar SM3UXP och SA3AUX eftertryckligt att täckningskartorna, beräknade för handapparat, inte är till någon som helst nytta för glesbygdernas radioamatörer, som ute i periferin försöker få veta om en viss repeater kan ge täckning vid den egna stationsplatsen.

För det tredje framgår med tydlighet att SvxLink har lyft den tynande, näst intill döende, amatörradiotrafiken över tvåmeters analog FM till tidigare aldrig skådade nivåer.

Läs mer…

Etiketter: , , , , ,

9X4X QRV från Rwanda 24 nov – 1 december

Posted by Erik SM7DZV on 21 november, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Holyland DX Group planerar aktivitet från Rwanda som 9X4X från den 24 november till och med den 1 december 2021.

Operatörer är 4Z4KX, 4X6YA, 4Z5FI, 4Z5LA, 4Z5MU, 4Z1DZ och 4X1VF. Expeditionen kommer att vara aktiv med tre stationer; 160-10m – CW, SSB, RTTY och FT8 (eventuellt SAT).

Gruppen har också aviserat sitt deltagande i CQWW DX CW 27-28 november. QSL via 4Z5FI.

Länkar
Fler aktuella DX-peditioner: DXMaps —DX-Calendar

Etiketter: , ,

HQ-nätet 20 november: Om årsmötet,
utbildning över nätet och certifiering on line

Posted by Erik SM7DZV on 20 november, 2021 in Nyheter with Comments closed |

SSA:s HQ-nät den 20 november handlade om tre frågor: kommande årsmöte, utveckling av digitaliserad utbildning för amatörcertifikat samt certifiering on line.

SSA:s årsmöte planeras som vi tidigare rapporterat att äga rum den 9 april 2021 i samband med Radiomässan i Eskilstuna.

Certifikatutbildning över nätet
Utveckling sker nu i syfte att skapa en plattform för digitaliserad nybörjarutbildning syftande till att ge eleverna tillräckliga kunskaper för att kunna avlägga godkänt prov för amatörradiocertifikat. Försöket bygger på en metod som går ut på att eleverna genomför självstudier samt får förtydliganden och svar på frågor över nätet. Metoden ska under våren testas på en grupp teknologistudenter vid KTH. Förhoppningen är att den ska kunna tagas i bruk under senare delen av 2022.

Certifikatprov on line
Arbetet fortsätter för att utveckla en metod för certifiering av blivande radioamatörer on line.

Lyssna på inspelningen av HQ-nätet den 2021-11-20
(5 minuter 41 sekunder):

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300.  Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle att lyssna på direktsändningen eller vars mottagning är störd eller vars QTH ligger utom räckvidd för den aktuella sändaren och frekvensen.
Erik SM7DZV

Länk
Amatörradionyheterna (2021-11-06): Boka 9 april 2022 för Radiomässa i Eskilstuna och — troligen — SSA-årsmöte 

Etiketter:

Försvaret överväger användning av satelliter

Posted by Erik SM7DZV on 17 november, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Satelliter har blivit billigare och enklare att hantera. Överbefälhavaren Micael Bydén uppger i en intervju i dag i Dagens Eko att Sverige nu undersöker möjligheterna att skaffa egna militära satelliter.
Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Sveriges Radio, Ekot, rapporterar idag att försvarsmakten undersöker möjligheterna att använda satelliter för till exempel spaning eller kommunikation.

Svenska militära satelliter har tidigare ansetts för dyra, men tekniken har utvecklats och satelliterna har blivit både mindre och billigare.

Länk
Klicka här för att lyssna på Ekots reportage och intervjun med överbefälhavaren Micael Bydén.

Etiketter: , , , , ,

Ny attackmetod i MS Exchange
kan öppna för utpressningsmejl

Posted by Erik SM7DZV on 16 november, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Klicka på logotypen för länk.

I ett blixtmeddelande på förmiddagen idag varnar CERT.SE för en nyupptäckt sårbarhet i Microsoft Exchange.

Sårbarheten kan leda till risk för ransomware, utpressningsmejl. Klicka på logotypen för att läsa varningen.

Etiketter: , , , , ,

SK6IF en del av Lysekils krisberedskap

Posted by Erik SM7DZV on 15 november, 2021 in Nyheter with Comments closed |

SM6USS Dennis Hallongren Uddevalla under krisberedskapsövningen i Lysekil i oktober.
Klicka på bilden för länk till vårt reportage från oktober.
FOTO: Privat.

För en månad sedan testade SK6IF i Lysekil sitt nödradiosamband i en skarp övning. Peter SM6LNJ beskriver här hur systemet är upplagt och tänkt att fungera.

Radioamatörerna ingår i en grupp av nödsambandsoperatörer som ska säkra sambandet vid en samhällskris.

Bernt Eriksson, tidigare räddningschef i Mitt Bohuslän och själv medlem i Lysekils amatörradioklubb, var den som kläckte idén. Det var i arbetet med återtagande av civilt försvar han såg potentialen i att engagera intresserade medlemmar ur den lokala amatörradioklubben. Klubben presenterade presenterade möjligheterna att förstärka kommunens kommunikationsvägar för kommunens säkerhetsstrateg Joakim Hagetoft. Det var upptakten till att nödsambandsgruppen bildades.

”Digitala radionätet kan svikta”
– Det nuvarande digitala radionät som samhällsaktörerna är hänvisade till kan vara eller bli bristfälligt av olika anledningar. Att utbilda och nyttja radiooperatörer sparar på den kommunala personalen som i en kris behövs för sina ordinarie uppgifter, vana operatörer med egen utrustning sköter sambandet bättre. Räddningstjänsten kan då behålla resurserna på stationerna och hålla en fortsatt hög beredskap. säger Bernt Eriksson.

Läs mer…

Etiketter: , , , , ,

Lysekils sändareamatörer SK6IF firade 50
— Medlemmarna träffades för festkväll

Posted by Erik SM7DZV on 14 november, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Medlemmar i SK6IF, Lysekils Sändareamatörer, som firade klubbens 50-årsjubileum under lördagskvällen.
FOTO: Hans-Christian SM6ZEM.

Anders SM6OPW överlämnar diplom till Rune SM6NXP. I bakgrunden Rolf SA6RTD och klubbens ordförande Dean SM6RSE.
Foto Hans-Christian SM6ZEM.

Klubbens grand old man Rune SM6NXP fanns på plats, tillsammans med ett tjugotal glada medlemmar och damer, när vi träffades och firade de gångna femtio åren.

Rune erhöll diplom för sina generösa insatser och på en skärm rullade det bilder som berättade en del om vad som hänt i klubben, främst under de senaste åren.

Men den här kvällen hedrade vi framför allt nuet, när vi njöt av stundens lycka med återförening efter pandemin. Så det blev inga omständliga tal kring minnen från förr.

Läs mer…

Etiketter: , , ,

Efter 80 år och med facit i hand är det lätt
att sitta på läktaren och idiotförklara

Posted by Erik SM7DZV on 11 november, 2021 in Kommenterad nyhet with Comments closed |

Med ett 80-årigt perspektiv är det enkelt att sitta på läktaren och idiotförklara. Men hur skulle ditt eget handlingsalternativ ha sett ut?
Illustration: Ölandsbladet 2021-11-11, sidan 8.

Resterna av Föralinjens vattenintag vid Kalmarsund.
Klicka på bilden för större skala.
FOTO © Erik SM7DZV.

I dagens Ölandsbladet (2021-11-11) anmäls en ny fotobok som handlar om Föralinjen, en kanal som enligt upphovsmannens intentioner, majoren Nils Hallström, skulle hindra tyska stridsvagnar att i början av andra världskriget passera söderut efter landsättning på norra Ölands långgrunda stränder. Föralinjen började anläggas 1940, i början av andra världskriget.

Tidningens anmälan av boken är rubricerad ”Ny fotobok om legendariskt öländskt praktfiasko”.

”När blir det Sveriges tur”
Idag vet vi att tyskarna aldrig anföll Sverige. Tyskland hade större nytta av fungerande svensk industri och infrastruktur än ett samhälle i ruiner. Idag, med 80 års perspektiv på situationen, är det lätt att vara överseende och tala om Föralinjen som ett praktfiasko. Idag har vi hunnit tänka över saken många gånger. När regementschefen för Öland, majoren Nils Hallström, fick ordern: ”Försvara Öland”, var situationen en annan. Tyskarna hade ockuperat Norge och marscherat in i Danmark. Den brinnande frågan var: När blir det Sveriges tur?

Försvara Öland med 200 man — mot tyskt pansar
Under sitt befäl hade majoren Hallström ett ingenjörskompani och ett infanterikompani, i runda tal 200 man. Vad hade den styrkan kunnat uträtta i strid mot Hitlers tänkta massiva stridsvagnsanfall mot Öland?

Innan man idiotförklarar majoren Hallström finns det anledning att notera att han utgick från den stämning som rådde samhället just då. Han utgick och agerade utifrån de förutsättningar han hade — då.

Läs mer…

Etiketter: , , ,

Säljstopp för ytterligare en växelriktare:
”Risk för oacceptabla störningar på radio”

Posted by Erik SM7DZV on 9 november, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Risk för oacceptabla störningar på radiokommunikation är grunden för att Elsäkerhetsverket säljstoppat Growatt växelriktare som marknadsförs av Sunnytek Solar Sweden AB.

Det finns en hög risk att solcellsanläggningar med denna typ av växelriktare kan  vålla oacceptabla störning på radiokommunikationen, skriver Elsäkerhetsverket i sitt beslut.

Den standard som företaget hänvisar till visar att tillverkaren inte sett till att uppfylla skyddskravet då standarden inte täcker det. Produkten saknar en korrekt EU-försäkran, heter det i beslutet.

Etiketter: , , , ,

FOI-podden Rapporterat: Återetablering
av regementen: ”Nu är det bråttom”

Posted by Erik SM7DZV on 8 november, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Försvaret ska växa. Under perioden 2021-2030 har följande orter fått eller kommer att få återetablerade regementen: Kristinehamn, Falun och Sollefteå inklusive Östersund.

FOI-forskarna som gästar avsnitt 33 av FOI:s podcast Rapporterat har tidigare i år skrivit en rapport vars resultat visar att återetableringarna sannolikt kommer att ta längre tid än återetableringen på Gotland, som tog cirka fem år.

”Kommer att ta längre tid än på Gotland.”
Detta och orsakerna varför är ett par av ämnena under det 37 minuter långa avsnittet. Avsnitt 33 av FOI:s podcast Rapporterat handlar om varför det tar så lång tid att återetablera regementen i Sverige.

Gästerna i avsnittet är FOI-analytikerna Herman Andersson och Maria Ädel. Även överste Mattias Ardin, chef för Gotlands regemente, medverkar i avsnittet.

Läs mer och lyssna.

Etiketter: , , , , , ,

Fortsatt islossning efter Covidpandemin
Äntligen blev det dags för loppis i Klippan

Posted by Erik SM7DZV on 7 november, 2021 in Nyheter with Comments closed |

SM7NCI Leif t. h. hjälper de intresserade besökarna Dag SM7IBP och Ewe SM7BHM att hitta rätt bland objekten.
FOTO Jan SM7KOJ.

Bosse SA7HPD var en av de besökare som inte spillde onödig tid när det gällde att snabbt få en blick av vad som fanns till salu.
FOTO Jan SM7KOJ.

Från SK7OL Åby Radioklubb i Klippan kommer en rapport från klubbens loppis i oktober.

Efter flera års väntan och några helgers förberedelser, var det äntligen dags att slå upp portarna till radioloppis hos Åby Radioklubb SK7OL:

Det hade blivit lördag morgon den 9 oktober, och klockan närmade sig 0800. Engagerade klubbmedlemmar samlades för att göra några sista förberedelser. Två husbilar stod redan på parkeringen och förväntningarna på dagen började redan ge sig till känna. Vägvisningsskyltar sattes upp utmed Väg 21 och från köket började kaffedoften att spridas. Morgondimman började att lätta och solen gav sig till känna. Limmared Radio & Data AB anlände klockan 0900. Vi hade ställt i ordning ett eget rum för deras verksamhet, och rummet fylldes snabbt med intressanta prylar. I god tid före öppningsdags anlände också FRO som hade bokat ett bord för försäljning. Utanför samlades nyfikna radiointresserade för att vara på plats när portarna slogs upp.

På slaget 10.00 öppnades dörrarna till loppisen. Det gick till som det brukar: många intresserade strömmade samtidigt in för att göra sina första fynd.

Läs mer…

Etiketter: , , ,

Boka 9 april 2022 för Radiomässa
i Eskilstuna och — troligen — SSA-årsmöte

Posted by Erik SM7DZV on 6 november, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Kommers under radiomässan i Eskilstuna 2018. Nu är det dags för ny nedräkning.
FOTO: Lennart SA5MMM

Boka 9 april nästa år för Radiomässan i Eskilstuna — och troligen också för SSA:s årsmöte 2022. Uppgiften om årsmötet är något osäker, eftersom alla detaljer ännu inte är på plats.

— Detaljerna är inte klara eftersom planeringen fortfarande pågår tillsammans Eskilstuna Sändaramatörer, meddelade SSA:s ordförande Jens SM0HEV under dagens HQ-nät.

Tanken är att SSA:s årsmöte ska hållas i Eskilstuna under samma dag som radiomässan. Årsmötet skulle då kunna genomföras på eftermiddagen, sedan radiomässan stängt men medan besökarna fortfarande är kvar. Möjligheterna att genomföra seminarier och föredrag den aktuella dagen undersöks också.

Mer information kommer i decembernumret av QTC.

IARU Workshop — om amatörradions framtid
Lördagens HQ-nät dominerades av två huvudpunkter: Planerna på att äntligen kunna genomföra ett traditionellt årsmöte för SSA samt förra veckans Workshop med IARU Region 1.

IARU-konferensen handlade om framtidens amatörradio och hobbyns förutsättningar för fortsatt utveckling. En målsättning för konferensen var att lägga fast en gemensam vision och långsiktiga mål. En fråga som engagerar flera nationella amatörradioorganisationer handlar om hur man ska kunna nyrekrytera yngre personer till hobbyn.

Mer detaljer om konferensen kommer i decembernumret av QTC.

Lyssna på inspelningen av HQ-nätet den 2021-11-06:
(10 min 21sekunder)

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300.  Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle att lyssna på direktsändningen eller vars mottagning är störd eller vars QTH ligger utom räckvidd för den aktuella sändaren och frekvensen.
Erik SM7DZV

Etiketter: , , , , ,

Bedrägeriförsöket mot Ölands Radioamatörer:
Polisens svar kom med vändande post ”uppenbart att brottet inte går att utreda”

Posted by Erik SM7DZV on 5 november, 2021 in Kommenterad nyhet with Comments closed |
Uppdaterat 2021-11-05 klockan 18.10.
Uppdaterat 2021-11-06 klockan 1830: Bedrägeriförsök även mot SK7OL, Åby Radioklubb  i Klippan.

Polisens beslut i vändande post: ”Förundersökning inleds inte. Det är uppenbart att brottet inte går att utreda”…


Uppdatering 2021-11-06 klockan 1830:

Även SK7OL i Klippan utsatt för bedrägeriförsök

Jan SM7KOJ meddelar i ett mejl att även SK7OL Åby Radioklubb i Klippan har blivit utsatt för bedrägeriförsök vid två tillfällen. Jan skriver:

Hos oss var det vid ett av försöken ett påstått köp av radioutrustning från Italien som skulle betalas. Givetvis har vi polisanmält försöken. Tyvärr även dessa är nedlagda. Gemensamt för alla försöken är att de riktats mot nyvalda kassörer…


Artikel, ursprungligen publicerad den 5 november:

Som vi tidigare rapporterat utsattes Ölands Radioamatörer, SK7RN för två bedrägeriförsök under veckan som gick, den 2 och den 3 november. Båda bedrägeriförsöken polisanmäldes.

Polisens svar kom med vändande post: ”Det är uppenbart att brottet inte går att utreda.”

Sensmoral: Internet är fientligt territorium
Sensmoral: Betrakta alltid Internet som fientligt territorium. Glöm aldrig att om något händer dej på nätet, så befinner du dig på Fisens Mosse. Du är helt utlämnad och kan inte räkna med någon som helst hjälp från din omgivning.

Murphy’s Combat Laws
Murphy´s Combat Laws behöver ett tillägg: ”Glöm aldrig att Internet är fientligt territorium.”

Läs mer…

Etiketter: , , , , ,

Säljförbud för tre radiostörande växelriktare

Posted by Erik SM7DZV on 5 november, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Klicka för länk.

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för tre av elva granskade växelriktare eftersom de stör radiomottagning. Det är Tidningen Elinstallatören som uppmärksammar att försäljningsförbud har utfärdats för växelrikare från tillverkarna GoodWe, Ginlong (Solis) och Growatt.

Elsäkerhetsverket granskning visar att växelriktare från sju andra tillverkare uppfyller gällande krav. De godkända växelriktarna kommer från ABB, Ferroamp Fronius, Huawei, Kostal, SMA och Tigo. Det var under förra året som Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten fick ett regeringsuppdrag att undersöka vilka elanläggningar som kan orsaka störningar och hur allvarligt dessa störningar kan påverka totalförsvarets verksamhet.

Tidningen Elinstallatören sammanfattar:

Rapportens slutsats blev att solcellsanläggningar kan störa mottagning av rundradio, radiosamband, flygradio och signalspaning. Optimerare och växelriktare, som inte har konstruerats på ett sätt som förhindrar störningar, pekades ut som en vanlig störningskälla som kan störa samhällsviktig radiokommunikation.

Läs mer…

Etiketter: , , , , , ,

”Arméns tvåwattare” — 2W Br m/40
i Radiomuseets senaste nyhetsbrev

Posted by Erik SM7DZV on 4 november, 2021 in Kommenterad nyhet with Comments closed |

”Arméns tvåwattare” 2W Br m/40.
Klicka på bilden för att ladda ned Radiomuseets nyhetsbrev för november 2021.
FOTO © Erik SM7DZV

Tillbehör: Handbok, hörtelefon, handmikrotelefon och telegrafnyckel.
Klicka på bilden för större skala.
FOTO Erik SM7DZV

Alltför lång tid har gått sedan vi senast uppmärksammade Radiomuseets alltid intressanta månatliga nyhetsbrev. I den nu aktuella novemberupplagan, Nyhetsbrev nummer 154,  finns bland annat artiklar om film, musik, vetenskap och — som sig bör — radiohistoria.

Till den senare avdelningen hör Lars Hallins sammanfattning av historik och teknik om Arméns tvåwattare, 2W Br m/40. Det var en radiostation med 0,3 watts uteffekt som användes av svenska infanteri- och jägarförband.

Läs mer…

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2021 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com