Konsten att stämma av en antenn
med en gammal skruvdragare

Posted by Erik SM7DZV on 3 augusti, 2021 in Nyheter with Comments closed |

På bilden till vänster sitter Stefan i shacket och styr med skruvdragaren blocket, som drar antenntråden längs masten. Drivenheten till skruvdragaren ligger vid mastfoten och drar taljan med antenntråden via en kuggväxel längs masten. Frekvensomfång 10 – 50 MHz. Avstämt och klart på 6 till 30 m på några sekunder efter lite övning.
FOTO: Göran SM0DMY.

Alla som håller på med radio vet att det vimlar av mer eller mindre innovativa antennkonstruktioner på nätet och den ena efter den andra boken ges ut i ämnet. För att inte tala om alla som säljs till ibland hutlösa priser och som inte alltid är så lätta att stämma av som det står i annonserna. En multibandsvertikal kan kosta upp mot tio tusen riksdaler.

Här får Amatörradionyheternas läsare ett smakprov på en genial konstruktion av en multibandare för HF som den händige kan tillverka själv med hjälp av en mast, några block och taljor. Och en gammal skruvdragare eller borrmaskin! Baserat på vad man har liggande, till ett pris från några hundralappar till en eller annan tusenlapp.

Bakom konstruktionen står en av Ölands Radioamatörers många kluriga medlemmar, Stefan SMØVNZ, som på bilderna högst upp ger ett litet smakprov på hur antennen ser ut och stäms av.

Read more…

Etiketter: , , ,

Böda Remote för SSB kortvåg nu QRV
SK7RN:s medlemmar välkomna att prova

Posted by Erik SM7DZV on 29 juli, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Datorgränssnitt för RigPiTuner som används i SK7RN:s remotestation för SSB på kortvåg.

Nu är den klar, remotestationen i Böda på Öland som så många väntat på. I dagarna testkörde några av oss i styrelsen stationen under överseende av SM7GXQ Peter.

Peter har stått för design och anslutning av vår remote baserat på välbeprövad mjukvara. Han har också skrivit en utförlig instruktion som man får när man blivit accepterad som operatör.

För närvarande är det enbart medlemmar i Ölands Radioamatörer som får access till remoten i Böda. Alla kan inte släppas in på en gång. Vem och när man släpps in beslutas av Peter utifrån de tekniska möjligheterna och hur vi användare sköter oss.

Göran SM7DMY

Länk:
Ölands Radioamatörer (2021-07-29): SK7RN Remote nu QRV

Etiketter: , , , ,

Teknikstrulet hos One.com åtgärdat

Posted by Erik SM7DZV on 2 augusti, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Så här såg vår nyhetssidas ut medan teknikstrulet pågick. Orsaken var ett programmeringsfel hos webbhotellet. Felet åtgärdades under natten.

Gårdagens teknikstrul för Amatörradionyheterna åtgärdades under natten.

Det är  första gången på mycket lång tid som vår nyhetssida varit nere, och vi är glada över att felet kunde åtgärdas så snabbt.

Problemen berodde på att vårt webbhotell One.com hade uppdaterat programvara som ledde till att bara vita rutor visades i stället för bilder.

Felet ledde dessutom till att redaktionen varken kunde logga in eller editera det som fanns på sidan.

Felet låg helt utanför redaktionens kontroll, och vi beklagar det inträffade.

Etiketter: ,

Skilj tilldelningen av MMSI-nummer
från PTS krav på intäkter för VHF-tillstånd

Posted by Erik SM7DZV on 29 juli, 2021 in Kommenterad nyhet with Comments closed |
Uppdaterat 2021-07-29.

En stor majoritet av fritidsbåtar saknar MMSI-nummer och kan därför inte utnyttja VHF-radions nödknapp. Problemets kärna är konflikten mellan samhällets uttalade försök att begränsa omfattning och verkan av sjöolyckor och Post och Telestyrelsens försök att förstärka sin egen kassa genom fler inbetalda avgifter för VHF-tillstånd.

Den administrativa kopplingen av MMSI-numret till VHF-tillståndet spolierar samhällets ambition om säkra och enkla nödanrop från fritidsbåtar. På toppen av problemet kan komma informationsbrister, men dessa torde vara av underordnad betydelse.

Det krävs inget VHF-tillstånd
för att få sända ett nödanrop

Eftersom säkerhetssystemet skapades för att förebygga sjöolyckor, synes det uppenbart att tilldelningen av  MMSI-nummer behöver skiljas från kravet på VHF-tillstånd. Det krävs inget VHF-tillstånd för att äga en VHF-radio, för att lyssna på sjörapporten eller för att sända ett nödanrop.

Därför bör tilldelningen av MMSI-nummer snarast undantas från Post- och Telestyrelsens, PTS, intäktsjakt. Kopplingen mellan tilldelningen av MMSI-nummer och PTS utfärdande av VHF-tillstånd är ett byråkratimisslyckande som utan dröjsmål behöver åtgärdas.

Erik SM7DZV

Etiketter: , , , , ,

Veckans QSL-rapport:
Inga nya QSL den här veckan heller…

Posted by Erik SM7DZV on 29 juli, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Hasses SM0BYD QSL-rapport den 29 juli 2021.

Igår konstaterat att senaste veckan endast bidragit med SM6NT inklusive SK6SSA och SA6BSQ samt BI8DHZ.

Vi hoppas nu på kommande vecka. Vi får vänta till i slutet av augusti för tio kilo franska kort från REF, som har semester.
73 de SM0BYD

Read more…

Etiketter: , ,

Om fritidsbåtarnas brist på MMSI-nummer:
“Säljare av VHF-utrustning borde vara
skyldiga att informera om vad som gäller”

Posted by Erik SM7DZV on 27 juli, 2021 in Kommenterad nyhet, Läsarkommentar with Comments closed |
Uppdaterat 2021-07-28 klockan 10.00.

“Den som säljer VHF-utrustning till fritidsbåtar borde vara skyldig att informera om vad som gäller. Det borde också ingå i utbildningen för VHF-certifikat, säger Peter Lindquist, idag pensionär men med lång yrkeserfarenhet av sjöräddning.

FOTO © Erik SM7DZV

Peter Lindquist SM7GXQ kommenterar bristen på MMSI-nummer bland fritidsbåtar. 
FOTO © Erik SM7DZV

För en dryg vecka sedan rapporterade vår nättidning om att det endast är en fjärdedel av fritidsbåtar med moderna VHF-apparater som det kan larma sjäräddningen i händelse av en olycka (länk).

Orsaken kan vara att personer som köpt radiostationer till sina båtar inte vet att det krävs ett MMSI-nummer för att Sjöräddningen ska kunna identifiera den som larmar. MMSI-numret erhålls i samband med att man söker VHF-tillstånd från PTS.

Peter Lindquists syn på situationen
Jag kan tycka det är lite märkligt, om de som säljer dessa utrustningar inte upplyser innehavarna om vad som gäller, kommenterar Peter Lindquist. Kan det dessutom vara så att många inte ens söker tillstånd hos PTS? Vad jag vet kostar det inget extra om man ihop med sitt tillstånd vill ha ett MMSI-nummer.

Peter Lindquist SM7GXQ, är idag pensionär med 36 års erfarenhet av arbete inom fartygsrelaterad radiokommunikation. Peter arbetade 31 år vid Göteborg Radio och därefter fem år, fram till pensioneringen, vid Sjöfartsverket i Norrköping.

Peter har kommenterat artikeln, som beskriver hur en stor majoriteten av båtägare troligen seglar i den felaktiga tron att nödknappen på VHF-stationen är en säker förbindelse till Sjöräddningen. Peter menar att de som säljer radioutrusning till fritidsbåtar borde vara skyldiga att upplysa köparna om vad som gäller.

Läs Peters kommentar:

Read more…

Etiketter: , , , , , ,

Världskarta med alla dina QSL inprickade

Posted by Erik SM7DZV on 22 juli, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Bertils SM0FUS världskarta, med QTH för motstationer inprickade.
Illustration: Skärmklipp. Klicka på kartan för länk

Bertil SM0FUS tipsar om en trevlig webbsida som erbjuder en världskarta med dina QSO:n inprickade i kartbilden. Det enda man behöver göra är att ladda upp en logfil till sidan sen sköter den resten. Det krävs också att du har ett QRZ.com konto. Klicka här för länk till sidan.

Kartorna går att få på många olika sätt och det bästa är nog om var och en själv utforskar vad som finns.

— Så här ser en av mina kartor ut, hälsar Bertil. Byt ut anropssignalen sist på raden så kan du dela din karta till andra.

Etiketter: , ,

Henrik Lindell snabbast i Judar-sprint

Posted by Erik SM7DZV on 22 juli, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Tävlingskartan med alla rävar inritade.

— Rävjaktsrapport av PA Nordwaeger SM0BGU —

Peder SM0GNS arrangerade denna extrajakt som en sprintjakt i den fina Judarskogen med start på P- platsen vid Åkeshovs T-banestation. Fem rävar på 3520 kHz låg västerut och fem rävar på 3580 kHz låg söderut. Dessutom låg en ”spectator”-kontroll mellan dessa två områden samt en målräv i en skogsdunge ganska nära samlingsplatsen.

Det mycket varma vädret vi hade haft under de senaste veckorna med temperaturer på 30°C och mer sjönk lite under jakten, men solen lyste ändå varmt på oss när vi skulle korsa öppna fält.

Innan vi jakten startade genomfördes årsmötet i det starka solskenet. Protokollet bifogas nästa SRJ-blad. Ingen prisutdelning denna gång. Diplom delades ut till de två KM-vinnarna Peter SM5KMU och Henrik Lindell samt till poängserievinnaren Ingvar SA0AMM.

Nästa jakt
Nästa tävlingstillfälle kommer onsdagen den 4 augusti med Olle Olle SM0KON som banläggare. Info via e-post och på hemsidan.

Read more…

Etiketter: , ,

Teknikern Ingvar, 83, besöker
sin gamla arbetsplats Vallda radiostation

Posted by Erik SM7DZV on 19 juli, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Sändarsalen vid Vallda kustradiostation.
FOTO: Tekniska Museet.

Följ med när SVT Nyheter Halland tillsammans med teknikern Ingvar Helldal, 83, nyligen besökte Helldals idag nedlagda och förfallna arbetsplats Vallda kustradiostation, där Helldal arbetade under 20 år.

Kustradiostationen i Vallda började byggas i mitten av 1940-talet. Den första provsändningen skedde 1946 och 1948 var sändarstationen klar. Stationen stängdes 1994. Masterna monterades ned, och idag står skalet av sändarstationen kvar som en ruin i väntan på rivning.

Nuvarande ägaren Peab har satt upp stängel runt ruinen och hoppas kunna bygga bostäder på platsen.

Read more…

Etiketter: , , ,

“Tusentals båtar
har nödknapp till ingen nytta”

Posted by Erik SM7DZV on 19 juli, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Bristen på tillstånd för VHF-radio gör att mer än 90 000 av de fritidsbåtar som har modern VHF-radio inte kan utnyttja det digitala nödradiosystemet DSC.
Segelbåten på bilden har ingen anknytning till texten i artikeln.
FOTO © Erik SM7DZV

Om säkerhet till sjöss handlar en artikel i dagens Göteborgs-Posten.

På moderna VHF-radioapparater finns en knapp för digitalt nödanrop, DSC. När knappen trycks in skickas en nödsignal till en räddningscentral, där räddningsledaren ser båttyp, namn på båt och dess position.

Systemet finns i 118 000 fritidsbåtar men bara mellan 20 och 25 procent av dem fungerar. Det beror på att tre fjärdedelar av innehavarna inte har skaffat VHF-tillstånd.

Read more…

Etiketter: , , , , , ,

Nätbedragaren “Sofia” från “Italien”
— Hej jag har dåliga nyheter för dej…

Posted by Erik SM7DZV on 16 juli, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Bitcoin Anonymity.
Illustration: Helperdz, Creative Commons.

“Hej, jag har dåliga nyheter för dig. För några månader sedan fick jag tillgång till de enheter som du använder för att surfa på webben.”

Det var ett av mejlen till redaktionen i morse. Mejl med samma innebörd förekommer regelbundet.

Den som får ett liknande mejl gör klokt i att skicka det till polisen.  Kom ihåg att också kopiera mejlets källkod och bifoga den i anmälan. Radera därefter mejlet.

Mängder av skrämsel— och utpressningsmejl
Mängder av utpressningsmejl skickas kontinuerligt via Internet till slumpvisa mottagare. Eftersom internetbedrägerierna inte upphör kan det inte tolkas på annat sätt än att verksamheten lönar sig — en och annan mottagare skräms tydligen av hotelserna och betalar annars skulle inte metoden leva vidare.

Read more…

Etiketter: , , , ,

Bertil SM6AAL om en dag vid Oscar II Fort
Visning av agentradio och amatörradiotrafik

Posted by Erik SM7DZV on 12 juli, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Närbild på den brittiska agentradion Paraset, som användes under andra världskriget Paraset. Replika, byggd av Bertil SM6AAL.
FOTO: Bertil SM6AAL.

Bertil SM6AAL är en av eldsjälarna vid Oscar II Fort i Göteborg. Bild från 2018.
FOTO: Privat.

Den tredje juli hölls Oscar II Fort på Käringberget vid inloppet till Göteborg, öppet för allmänheten.

Som så ofta tidigare fanns Bertil Bengtsson SM6AAL på plats som operatör på amatörradiostationen SG6FO. Här är Bertils anteckningar om det som hände under dagen.

Nästa gång Bertil ska visa amatörradio på Fortet blir den 7 augusti.

Det är lördag den 3 juli 2021. Idag är det öppet för allmänheten på O II Fortet. Jag lastar in min radioutrustning i bilen. Det är följande apparater: en Paraset MK VII med nätaggregat, telegrafnyckel, styrkristaller typ FT243, hörtelefoner, samt en TR-switch.

Informationsblad om Paraset
och underrättelseorganisationen SOE

Jag har också med mig lite informationsblad om historien bakom Paraset och den engelska mycket hemliga brittiska underrättelseorganisationen under andra världskriget Special Operations Executive, SOE.

Read more…

Öllernyckelns väg från Östersund
via Bodens kustradio till Böda på Öland

Posted by Erik SM7DZV on 10 juli, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Läs om Öllernyckelns väg från Östersund via Bodens Fästning till Böda.
FOTO © Erik SM7DZV.

Den 12 juli 1921 genomfördes den första rundradiosändningen i Sverige. Sändningen gjordes från radiobunkern i Bodens fästning. Bland lyssnarna fanns den svenske kungen Gustav V, som fanns vid en radiomottagare i Boden.

Innevarande veckoslut firar FRO-are och lokala radioamatörer den historiska händelsen.

Öllernyckeln på bilden är knuten till Boden, till kustradiostationen SAI, till Bodens Fästning och huvudcentralen Klinten. Senare kom den till Bodens Signalkompani S1B, tredje kompaniet, Ing4.

Proveniensen nedtecknad av Raymond Abelsson
Telegrafnyckelns proveniens är nedtecknad av Raymond Abelsson från Nybro i Småland. Abelsson, som gick bort 2003, tjänstgjorde före och i början av andra världskriget som telegrafist och telegrafilärare vid S1B och vid Bodens fästning. Telegrafinyckelns väg genom historien av fascinerande. Från första början kom den till Östersunds telegrafi- och telefonstation. Raymond uppger att där fanns en 9-bordsväxel samt telegrafinycklar.

Read more…

Etiketter: , , , , , ,

Bjarne SM7FBJ trefaldig vinnare av SKD

Posted by Erik SM7DZV on 10 juli, 2021 in Nyheter with Comments closed |

För tredje gången i rad hade Bjarne SM7FBJ Sveriges vackraste handstil på telegrafi.

49 inskickade loggar efter Midsommardagens Straight Key Day, SKD, kan vara deltagarrekord för aktiviteten. Bjarne, SM7FBJ röstades fram för vackraste handstilen för tredje SKD-omgången i rad. Tvåa i omröstningen kom Stefan SM6NSA och trea blev Peter SM2CEW.

Utöver medaljerna lottades i år ut två Begali Spark telegrafinycklar. För att få delta i utlottningen krävdes att man förekom på minst fem inskickade loggar. Det innebar en vinstchans per nyckel på höga 7,69 procent. Vinnare av de två telegrafinycklarna blev Lasse SM0FDO och Håkan SM5OCK. Läs resultat och övrigt om SKD på SCAG:s hemsida.

Nästa SKD avgörs den 1 januari 2022. Tills dess kommer nya regler och delvis nya tider. Detaljerna kommer att publiceras på SCAG:s hemsida på nätet.

Länk
SCAG Hemsida

Etiketter: , ,

”Hushållsel” finns inte – elsäkra din sommar

Posted by Erik SM7DZV on 10 juli, 2021 in Nyheter with Comments closed |

230 volt i vägguttagen:
Livsfarligt att få ström genom kroppen.

I ett nyhetsbrev den 9 juli skriver Elsäkerhetsverket om det ofta använda begreppet ”hushållsel”, som verket menar är missvisande.

Vi har 230 Volt i våra vägguttag och får du ström genom kroppen kan du dö. Varje år skadas 280 barn av el, i nio av tio fall sker olyckorna i hemmet. Då det är du som är ansvarig för elen i ditt hem får du här några tips för att öka elsäkerheten i sommar.

Länk
Elsäkerhetsverket: ”Hushållsel” finns inte – elsäkra din sommar

Etiketter: ,

Ny Teknik skriver om cyberhot och träningscentrum för cybersäkerhet

Posted by Erik SM7DZV on 10 juli, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Pia Sandvik, VD för RISE.
FOTO: Elisabeth Ohlsson Wallin.

Förra veckans globala hackerattack påminner om den ständigt aktuella frågan om hur samhällen, företag och individer ska kunna överleva i en allt mera fientlig IT-miljö. Ny Teknik skrev nyligen om RISE, Research Institutes of Sweden, som skapar ett eget cybersäkerhetscentrum och en träningsanläggning för cybersäkerhet.

Ny Teknik redovisar i artikeln den 2 juli både uppbyggnad av och inriktning för de svenska myndigheternas nationella cybersäkerhetscenter och hur RICE:s cybersäkerhetscentrum och träningsanläggning för cybersäkerhet är tänkt att fungera.

Länkar:
Ny Teknik (20212.07.02): Skapar eget cybersäkerhetscentrum och träningsanläggning för cybersäkerhet
RISE (20212-07-02): RISE startar Centrum för cybersäkerhet 
CERT.se: Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team)

Etiketter: , , , ,

Cyberhot har blivit
världspolitik på högsta nivå

Posted by Erik SM7DZV on 7 juli, 2021 in Nyheter with Comments closed |

Analyser av allt som pandemin medfört lär pågå i åratal. Ett tämligen nytt men centralt begrepp som alltför få känner till lyder: attackyta. Det är precis så illavarslande som det låter och betyder att den accelererande datoranvändningen ger cyberbrottslingar och cyberspioner i hela världen ökade möjligheter att slå till.

Kapprustningen på området har pågått länge men i och med attacker som den som just drabbat svenska Coop och företag i en rad länder aktualiseras behov av krafttag – i Ryssland och hos andra makter, skriver journalisten och USA-kännaren Karin Henriksson i Utrikespolitiska institutets nättidning Utrikesmagasinet.

Klicka här för länk

Etiketter: , ,

Lägg straffen du, Nils-Eric,
du som ha tegä student’n!

Posted by Erik SM7DZV on 7 juli, 2021 in 1900-talshistoria, Kultur with Comments closed |
Uppdaterat 2021-07-12.

Fotboll: “Spärk en åt hälvet!
Illustration hämtad ur Nils Eric Sjödins diktsamling Odögdern.

(CEWE-förlaget 1985)

Alvaro Morata är inte ensam om att ha missat en straffspark i fotboll. Hans misslyckande ledde till att Italien sent på tisdagskvällen gick vidare till slut vann EM-finalen i fotboll.

Fotboll tillhör inte Amatörradionyheternas primära bevakningsområde, men den spanska straffmissen i europamästerskapen ledde redaktörens tankar till en annan straffmiss. Den beskrivs i en dikt om lagledaren i Röåns IF, och den finns i Nils Eric Sjödins diktsamling Odögdern (CEWE-förlaget, Bjästa 1985).

Lagledarn

Dikt av Nils Eric Sjödin i samlingen Odögdern (CEWE-förlaget 1985)

Read more…

Etiketter: , , , ,

SVARK öppnar klubbstugan för klubbaftnar

Posted by Erik SM7DZV on 4 juli, 2021 in Nyheter with Comments closed |

SVARK klubbstuga.
Klicka på bilden för länk.

SVARK meddelar på sin hemsida att styrelsen beslutat att öppna sin klubbstuga. Det blir från och med nu möjligt att ha klubbaftnar på tisdagskvällar igen. Beslutet är en följd av att Folkhälsomyndigheten från den 1 juli har lättat på rekommendationerna när det gäller allmänna sammankomster inomhus.

— Dock har vi inga stugvärdar eller program nu under sommaren, så sammankomsterna får bli lite mer spontana. Så du som har nyckel – åk gärna upp till SVARK på tisdagskvällarna.

—Tänk dock på att även om man nu lättat på restriktionerna så gäller försiktighetsprincipen fortfarande. Dvs håll gärna lite avstånd skriver styrelsen genom SM7RIN, Ingemar

Etiketter: ,

OSCAR II Fort öppet för besökare den 3 juli
Amatörradio på 80 meter och visning

Posted by Erik SM7DZV on 1 juli, 2021 in Besökstips, Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2021-07-03, 20212-07-04, inspelning CW-trafik.

Bertil SM6AAL vid Fort Oscar II:s 24-centimeterskanon.
Fortet öppet för amatörradio den 3 juli 2021.

Bertil SM6AAL kommer i luften med en Paraset modell WW2 från Oscar 2 Fort i dag lördag 3 juli 2021 från kl 1100 med 3,5W på 3525 (3560 och 3518 i reserv).
Bertil vill gärna ha respons på hur stationen låter!

Lördagen den 3 juli 2021 klockan 10.30 – 17.00 är OSCAR II Fort öppet för visning utan begränsningar. Bertil SM6AAL, operatör på SG6FO, hälsar besökare välkomna.

SG6FO
— Som vanligt kommer SG6FO signalen att luftas mest hela tiden. Denna dagen kommer jag att köra med en egenbyggd Paraset på 3,5 Mhz CW.  Som tillbehör har jag fått tag på en Sailor RX typ R108 som komplement till Paraseten, skriver Bertil.

Här är frekvenserna
Följande frekvenser gäller för telegrafi: Anropsfrekvens 3560 kHz, arbetsfrekvens 3525 kHz  och reservfrekvens 3518 KHz. För SSB gäller 3660 kHz med 3670 kHz som reservfrekvens.

Lyssnar efter svaga signaler
— Förhoppningsvis kommer vi att vara två operatörer, skriver Bertil. Tyvärr är ju konditionerna på 3,5 Mhz inte de bästa mitt på dagen, men vi kommer att lyssna efter svaga signaler.

Länk:
Inspelad telegrafitrafik 2021-07-03.

Relaterad länk
Amatörradionyheterna (2019-09-15): Mer om Paraset: Retrodagen i Limmared.

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2021 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com