“Solfläcksaktiviteten det närmaste året
kan bli den lägsta under de senaste hundra åren”

Posted by Erik SM7DZV on 17 april, 2019 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2019-04-18.

NOAA/NASA: “Nästa solcykel börjar troligen inte förrän 2023.<br> Det kommande året kan få den lägsta solfläcksaktiviteten på 100 år. “
Klicka på bilden för direktlänk till Spaceweather.com.

— Av Erik SM7DZV —

En internationell panel av forskare som leds av NASA och NOAA har släppt en ny prognos för den nuvarande solcykeln. Enligt deras analys kommer nuvarande solfläcksminimum att fördjupas. Prognosen omfattar även antaganden om nästa solfläckscykel.

Forskarna är inte främmande för att solaktiviteten under det närmaste året kan komma att bli det lägsta på ett hundra år. Därefter väntas en ny uppgång under åren 2023-2026.

Nästa solcykel får ungefär samma förlopp som den nuvarande
Forskarna väntar sig att nästa solfläckscykel kommer att ha ungefär samma förlopp som den nuvarande, det vill säg en ganska svag topp följt av ett långt djupt minimum.

Solfläckarna har räknats sedan 1600-talet. Diagrammet visar variationen över tiden.
Källa: Spaceweather.com.

Länk
Besök Spaceweather.com att läsa mer om hur detta påverkar rymden väder och liv på jorden. Klicka här.  (Engelsk text. Använd översättningsprogram på nätet om så erfordras.)

Etiketter:, , ,

Veckans rävjakter: Lista Kärr Västerås
och 2-meters KM för Stockholm i Boda Äng

Posted by Erik SM7DZV on 18 april, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Klicka på kartan för att följa löparnas jakt på rävarna vid Lista Kärr.
Källa: Hakasen.se.

Västerås rävjägare genomförde i veckan en 80-metersjakt vid Lista Kärr. Stockholms rävjägare mätte krafterna i årets klubbmästerskap på 144 MHz på Järvafältet. Segrare i båda tävlingarna var Peter SM5KMU. Banläggare i Västerås var Christer Eriksson och i Stockholm Pa Nordwaeger SM0BGU.

Läs mer om veckans och tidigare tävlingar –> Read more…

Etiketter:, , ,

Säpo och Must: Kommuner och myndigheter
arbetar inte tillräckligt med IT-säkerhetsfrågor

Posted by Erik SM7DZV on 17 april, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Kaspersky: Cyberhot i realtid.
Klicka på bilden för länk.

Den snabba teknikutvecklingen har inneburit ett snabbt ökande säkerhetshot mot myndigheter som kommuner och landsting – samtidigt som dessa myndigheter inte arbetar tillräckligt med säkerhetsfrågorna.

Det framhöll förra veckan både den militära underrättelsetjänsten, Must, och Säkerhetspolisen vid en försvarskonferensen i Skövde.
Läs mer: SVT Nyheter ( 2019-04-09): “Säpo och Must: Brister… “

SÄPO: Bredare hotbild präglade 2018

Hotbilden mot Sverige är bredare och ser annorlunda ut än för bara några år sedan. Det ökar i sin tur behovet av att skydda de mest skyddsvärda verksamheterna i samhället – ett arbete där det fortfarande finns brister.

Det konstateras i Säkerhetspolisens årsbok för 2018, som publicerades den 14 mars.

Etiketter:, ,

En ny hedersmedlem och fem eldsjälsdiplom
under SSA:s årsmötesbuffe på lördagskvällen

Posted by Erik SM7DZV on 14 april, 2019 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2019-04-14. Uppdaterat  2019-04-16: Bankettbild.

SSA årsmötesbankett 2019 i Lindesberg.
FOTO Mats SM4EPR

— Av Erik SM7DZV —

SSA:s styrelse har utsett Sven Cederberg, SM7IU, Åkarp till Hedersmedlem i föreningen. Eldsjälsdiplom tilldelades Mats Ekström, SM5TAH, Flen; Karl-Olof Elmsjö, SM3CLA, Gävle; Bo Hasselquist, SM7HZK, Moheda; Lars Fhingal, SM4KKL, Lindesberg, samt Jan Andersson, SM0OFV, Solna.

QSL-kortet är från den 6 augusti 1939 då Sven hade ett QSO med Arne SM5SM i Örebro. Sven var SM5 på den tiden,  Efter världskriget bodde han i Stuvsta. Sven flyttade på 50-talet till Skåne, där han bott i Malmö, Arlöv och Åkarp.

Sven SM7IU var inte själv närvarande vid årsmötesbuffén. DL7 Bo SM7HZK tog emot hans diplom och medalj, som kommer att överlämnas vid senare tillfälle.

Sven Cederberg SM7IU, är en av de få fortfarande aktiva radioamatörerna som innehar ”Kungabrev”. Sven avlade prov för amatörradio redan den 28 april 1939. Provet godkändes och den 12 maj ansökte han om anropssignal, och skrivelsen till Sven blev expedierad den 29 juni 1939.

På den tiden bodde Sven i Trelleborg, och som framgår av kortregistret hos Kungliga Telegrafstyrelsen blev adressen ändrad till Lidingö under 1939. Anropssignalen blev följaktligen SM5IU ett tag.

Read more…

Etiketter:, ,

SOCWA:s hemsida fixad och fungerar

Posted by Erik SM7DZV on 14 april, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Det fel på SOCWAS webbbsida som inträffade i helgen är nu åtgärdat. Inmatning av nya förbindelser fungerar som den ska.

Tack till Roland SM6EAT.

//Erik SM7DZV

Etiketter:

MRD — Om telegrafins betydelse för sjöfarten

Posted by Erik SM7DZV on 13 april, 2019 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2019-04-14, 2019-04-16.

Klicka på bilden för information om årets MRD och om frekvenser och regler för aktiviteten. All trafik går på telegrafi.
Källa Trafficlist.net/mrd/

— Av Erik SM7DZV —

Maritime Radio Day, MRD, firas årligen för att påminna om nästan 100 år av trådlös radio för sjöfarten. Sedan starten år 1900, var maritim kortvågsradio igång fram till slutet av 1999.

MRD högtidlighålls alltid den 14 april, på årsdagen av Titanics förlisning år 1912. I år pågår aktiviteten från söndag den 14 april klockan 12.00 GMT till måndag den 15:e klockan 22.00 GMT.

Den årliga MRD-aktiviteten är öppen för alla amatörradiostationer. I synnerhet uppmanas före detta telegrafister inom sjöfart och kustradio att delta.

För frekvenser och regler — klicka på bilden!
Kustradiostationer och stationer med ett fartygs anropssignal kan delta endast om dessa stationer bemannas av tidigare yrkestelegrafister vid kustradiostationer eller fartygstelegrafister som tjänstgjort ombord, eller av tekniker som underhöll och skötte marin radioutrustning.

Read more…

Etiketter:, ,

Många föredrag samt bankett med hedersgåvor
på lördagsprogrammet vid SSA:s årsmöteshelg

Posted by Erik SM7DZV on 13 april, 2019 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2019-04-13

— Av Erik SM7DZV —

SSA:s ordförande Anders Larsson SM6CNN.
FOTO © Erik SM7DZV

Under SSA:s årsmöteshelg, som pågår just nu i Lindesberg, ägnas lördagen bland annat åt en serie föredrag men även åt certifikatprov för amatörradioaspiranter.

Vid lunchdags på lördagen hade 125 medlemmar registrerat sig, och Hans-Christian SM6ZEM uppger att arrangörerna räknar med att upp emot 200 kommer att delta.

Under lördagens eftermiddag hålls en träff för SSA:s funktionärer samt ett SSA hearing med aktuell information från SSA med möjligheter att ställa frågor.

Lördagen avslutas med årsmötesbankett på Lindesbergs Stadshotell. Vid banketten kommer, som föreningens traditioner bjuder, utdelning att ske av hedersmedlemsskap och eldsjäldsdiplom. Årsmötesförhandlingarna genomförs under söndagens förmiddag.

Årsmöteshelgens program är mycket omfattande och finns, liksom årsmöteshandlingarna, redovisat i aprilnumret av QTC.

Förteckning över anföranden och föreläsningar –> Read more…

Etiketter:, ,

Veckans QSL-rapport från Sollentuna:
Ingen sortering denna vecka
QSL utlämning i Lindesberg

Posted by Erik SM7DZV on 12 april, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Hasse SM0BYD: Veckorapport av den 11 april 2019:

Hasse SM0BYD.

Avsändare sedan en vecka: Bl.a. JARL, URA/C3, BFRA/LZ samt en del brevförsändelser… Endast tutti 6kg i dagsläget och därför ingen QSL-sorterarsamling på kansliet.

Istället packade AKP och BYD följande till distrikt ,som hämtar i Lindesberg: Christina/SM1 på vinst och förlust medföres en blygsam försändelse om = 1,3 kg; SM5CAK via SM5BVV = 2,5 kg; SM6EAT = 9 kg; SM7HPK via SM7GXR = 2,5 kg och herrn JSM med en låda sorterade kort, till arkivet, Karlsborgare och specialsignaler samt till främmande land via DARC = inalles 8 kg. Alltid något…

Distriktshyllornas status f.ö. den 11/4 2019: SM2= 5,5; SM3= 5,5; SM4= 1,3.

Dessutom, som noterats på SM5-distriktets SSA-sida, finns kort från Lars CAK till SM5or kuverterade, att hämta i Lindesberg. Ej avhämtade försändelser samlar BYD och AKP ihop och tar med till kansliet där BYD ser till att de postas.

Avslutas, som vanligt med slut för idag, tack för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73!

Äldre QSL-rapporter:  –> Read more…

Etiketter:, ,

Radiomuseets nyhetsbrev: “En skönhet från 1939”

Posted by Erik SM7DZV on 11 april, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Skandia 540. Troligen tillverkad i Tyskland och köpt till Skandia som därefter sålde den under sitt eget märke. En superheterodyn med ECH11, EBF11, ECL11, EM11 och AZ11.
Bild ur Radiomuseets nyhetsbrev nr 123, april 2019.

— Av Erik SM7DZV —

I Radiomuseets nyhetsbrev för april beskriver Lars Hallin ovanstående radio. Den är nyligen renoverad av Gunnar Johansson i Tibro, SM6ND.

Radion köptes av Gunnars far ny år 1939, och har tydligen förvarats alla 80 åren på en torr och lämplig plats. Det var ett antal rör som fick bytas (inköptes från Radiomuseet i Göteborg) Vidare byttes ett antal kondensatorer i avstämningen .
Gunnar har berättat att han under kriget 1939-1945 ofta satt vid radion och lyssnade på Stockholm-Motala och BBC:s krigsrapporter. Redan år 1947 tog Gunnar licens för amatörradio.

Länk:
Läs hela berättelsen i Radiomuseet nyhetsbrev nummer 123, april 2019. Ladda ned det välfyllda nyhetsbrevet här:
Nyheter från Radiomuseet nr 123 april 2019

Etiketter:,

FOI: “Förtroendeskapande åtgärder
stoppar inte en aggressiv part”

Posted by Erik SM7DZV on 9 april, 2019 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2019-04-10. Redaktionella ändringar samt korekturfel rättade.
 

Här blåser Nazityskland Sovjetunionen:
Utrikesminister Ribbentrop skriver under icke-aggressionsavtalet mellan Nazityskland och Sovjet. Bakom honom står bland andra Molotov och Stalin.

FOTO: Bundesarchiv.

— Av Erik SM7DZV —

Statsminister Stefan Löfven träffade i går Rysslands president Vladimir Putin i Sankt Petersburg. Svenska regeringens ambition är att det ska finnas återkommande tillfällen till åsiktsutbyten på högsta nivå. Syftet är underförstått eller uttalat att åstadkomma förtroende stater emellan.

I storpolitiska sammanhang framhålls från tid till annan behov av förtroendeskapande åtgärder. Den underförstådda ambitionen är att statsmän ska lära känna varandra så väl, att det går att lita på motparten.

FOI: “Förtroendeskapande åtgärder
begränsar inte en aggressiv part”

Totalförsvarets Forskningsinstitut skrev i går i ett pressmeddelande om en ny rapport, att förtroendeskapande åtgärder inte stoppar en aggressiv part. Rapporten har utgångspunkter i det rysk-georgianska kriget 2008 och i den ryska annekteringen av Krim samt den efterföljande ryska agressionen i östra Ukraina.

Read more…

Etiketter:, , ,

Kaj SM7WMY kämpar mot resistenta bakterier
“Antibiotika får man inte tugga i sig som godis”

Posted by Erik SM7DZV on 8 april, 2019 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2019-03-09: Korekturfel rättade.

Kaj SM7WMY under en fieldday i Svartbäcksmåla, Nybro, oktober 2018.
FOTO © Erik SM7DZV

— Av Erik SM7DZV —

Kaj Holst SM7WMY är tandläkare, hårt engagerad i STRAMA, en organisation som verkar mot överutskrivning av antibiotika och som försöker förhindra uppkomst av ytterligare antibiotikaresistens.

Kaj arbetar ständigt för att motverka att ännu fler bakteriestammar blir resistenta mot antibiotika.

— Ska man skriva ut antibiotika, så ska det vara efter bestämning att det biter på just den bakterien, säger han. Felaktig ordination, felaktig behandling eller felaktig  användning riskerar att leda till ännu fler resistenta bakteristammar, till ännu fler sjukdomar som tillgänglig antibiotika inte biter på.

— Resistensbestämning görs på laboratorium. Man plockar inte bara något ur en medicinhylla, något som låter bra, och ger till en patient, betonar Kaj.  Antibiotika är inget man kan tugga i sig som om det vore godis.

“Handla aldrig antibiotika utomlands”
Kaj har en viktig uppmaning till turistresenärer till Medelhavsområdet:

— Förr talade man om Tulo, den lille halsläkaren. Nu är det antibiotika, den lille halsläkaren. I Medelhavsländerna är det ju bara att gå in på ett apotek och hämta det man vill ha. Och det är ju det, som är så otroligt dumt. Så kommer folk hem från sina utlandsresor, och så tar dom hem preparaten som blir liggande i medicinskåpen.

— Låt bli att handla antibiotika utomlands. Det kan kosta dej livet, säger Kaj Holst.

Read more…

Etiketter:, , ,

HamDigital — ny site för digital amatörradio

Posted by Erik SM7DZV on 8 april, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Klicka på logotypen för länk.

En nyhet för radioamatörer som önskar förkovra sig i den digitala tekniken. Henrik SA3BPE i Hudiksvall har öppnat en en plattform för digital amatörradio.

— På denna site, dess forum och wiki kan alla bidra så att ”fellow hams” lär sig mera och utvecklas i vår fantastiska hobby – amatörradio, skriver Henrik.

— Initiativet till denna site och dess resurser togs då jag tröttnade på att söka information på hundratals olika sidor som behandlar digital amatörradio.

Read more…

Etiketter:,

Grupper i USA kan påverka svenska väljare

Posted by Erik SM7DZV on 7 april, 2019 in Nyheter with Comments closed |
(2019-04-03)

Från Sveriges Radios nyhetssida på nätet hämtar vi uppgiften att Svenska myndigheter har börjat arbeta för att skydda Europaparlamentsvalet mot påverkanskampanjer. Ben Nimmo, en av världens främsta experter på desinformation, säger till  Ekot att grupper i USA kan försöka påverka i Sverige.

Länk
Läs hela nyhetsartikeln hos Sveriges Radio.

“Spräng inga satelliter vid solfläcksminimum”

Posted by Erik SM7DZV on 6 april, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Satelliters livslängd vid solfläcksminimum (F10=70) resp maximum.
Källa Space Weather Service.
Klicka på bilden för att komma till källan.

— Av Erik SM7DZV —

Spaceweather.com rapporterar att Indien den 27 mars testade sitt anti-satellitvapen genom att spränga en satellit i småbitar. Splitter från sprängningen resulterade enligt Analytical Graphics Inc. till att 6500 bitar av spionsatelliten Microsat-R [“Earth observation satellite”, (övers. anm.)] nu ligger i banor runt jorden.

En talesman för NASA uppger att Indiens test på 300 km höjd har skapat en uppåtriktad ström av skräp som kan hota den Internationella Rymdstationen, som ligger i en bana bara 100 km högre upp från jorden.

Händelsen för tankarna till ett kinesiskt antisatellittest 2007, som också skapade ett stort moln av rymdskrot med mer än 35000 splitterfragment. Det testet utfördes på 865 kilometers höjd. Partiklarna spred sig slutligen mellan 200 och 4000 kilometers höjd. Minst en rysk satellit skadades oavsiktligt av skräpet.

Satellitnedskjutningar vid solfläcksminimum:
— Sprittret kan flyga runt jorden under många år
Båda händelserna har inträffat nära solfläcksminimum. Australiska Space Weather Service har visat att sönderfallet av omloppsbanan för en lågflygamde satellit är en funktion av atmosfärens täthet vid varje punkt längs banan och satellitens [satellitfragmentets (övers. anm.)] tvärsnittsarea och massa.

Read more…

Etiketter:, , , ,

Wikipedia i akut och fortsatt behov av stöd

Posted by Erik SM7DZV on 6 april, 2019 in Nyheter with Comments closed |

— Av Erik SM7DZV —

Klicka på logotypen för att ge ditt bidrag till Wikipedia.

Kampanjen för att trygga Wikipedia fortsätter. Stiftelsen vänder sig till personer och företag som använder sig av den nätbaserade och reklamfria encyklopedin, som är helt beroende av frivilliga bidrag.

På wikipedias förstasida läser vi idag:

Vi stöds av donationer på i genomsnitt 100 kr. Endast en mycket liten andel av våra läsare ger bidrag. Om alla som läser detta bidrog med 30 kr, skulle Wikipedia kunna växa i många år framöver.

Priset du betalar för en kaffe denna lördag är allt vi behöver. Vi stöds av donationer på i genomsnitt 100 kr. Endast en mycket liten andel av våra läsare ger bidrag. Om alla som läser detta bidrog med 30 kr, skulle Wikipedia kunna växa i många år framöver. Priset du betalar för en kaffe denna lördag är allt vi behöver.

Länk:
Amatörradionhyheterna: “Tänk dej en värld med fri tillgång till all kunskap”

Svensk demokrati mot “toppnotering”?
85 partier registrerade för att delta i EU-valet

Posted by Erik SM7DZV on 6 april, 2019 in Nyheter with Comments closed |

— Av Erik SM7DZV —

Europaparlamentet i Bryssel 2016-08-16.
FOTO: Wikimedia Commons.

26 maj är det val till Europaparlamentet. 20 eller 21 svenska ledamöter kommer att väljas.

Enbart i Sverige har cirka 85 partier registrerat sig för att kunna delta.

Av dessa 85 partier saknar nästan 60 kandidater. Några partier har kandidater som inte ens lämnat sitt samtycke.

Den 26 maj är det val till europaparlamentet. Ledamöterna i EU-parlamentet väljs av medborgarna i EU-länderna i allmänna val. Parlamentet har verksamhet både i franska Strasbourg och i belgiska Bryssel. Sverige har 20 delegater av de 751 som ska väljas. Om Storbritanninen lämnar EU före valet kommer antalet ledamöter att minskas till 705. Sverige väntas då få 21 ledamöter.

Svensk mandatfördelning
Idag har Socialdemokraterna 5 ledamöter, Feministiskt initiativ en, Miljöpartiet tre, Partiet Vändpunkt en, Moderaterna tre, Kristdemokraterna en, Liberalerna två, Centerpartiet en, Vänsterpartiet en samt Sverigedemokraterna två ledamöter.

Länkar
Valmyndigheten: EU-valet 2019
Sveriges Riksdag: EU-information
Vikipedia: Europaparlamentsvalet 2019

Etiketter:,

SSA just nu: Olika sorters stöd till klubbarna
och arbete med uppfräschning av webbsidan

Posted by Erik SM7DZV on 4 april, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Hans Christian SM6ZEM, informationsansvarig för SSA.
Klicka på bilden för länk.

Nästa helg, den 12 – 14 april, håller SSA sitt årsmöte i Lindesberg. Brist på information föreligger inte. Aprilnumret av QTC innehåller 18 sidor information och aktuella dokument.

I ett mejl till redaktionen skriver Hans-Christian SM6ZEM bland annat om arbetet för att öka föreningens medlemstal och att stimulera fler att bli radioamatörer:

— Efter den framgångsrika medlemskampanjen kring årsskiftet tittar vi nu på behovet att få fler certifierade amatörer, skriver Hans-Christian. Antalet nyexaminerade sjönk betänkligt under 2018. För att aktivera klubbarna lämnar vi nu bidrag på 3000 kronor, när man genomför en kurs. Vi arbetar också för att få en certifikatklass för nybörjare, vilket är normalt i andra länder. Vi kämpar vidare med frågan tills vi går i mål. Vi fortsätter våra samtal med PTS, som ju har avgörandet i sin hand.

Nytt informationsmateriel
— SSA tittar på fler åtgärder för att aktivera och stödja de lokala klubbarna. I dagarna producerar vi bland annat “rollups” och beachflaggor, som våra lokala klubbar kan skaffa och använda, när man visar upp amatörradion på orten. DL5 Morgan SM5BVV kom med uppslaget och håller i arbetet.

Läs om fler nyheter från SSA —>   Read more…

Etiketter:, , , ,

SCAG — Hur får vi fler radioamatörer att välja CW?

Posted by Erik SM7DZV on 2 april, 2019 in Nyheter with Comments closed |

SCAG i Eskilstuna 2019: Från vänster, bakom bordet, Stefan SM1DVV, Kjell SM5CCE och Lars SM0OY.
Klicka på bilden för länk till SCAG. FOTO © Erik SM7DZV

— Av Erik SM7DZV —

Som vanligt höll SCAG, Scandinavian CW Activity Group, sitt årsmöte under den nyligen genomförda Radiomässan i Esklistuna. Det har blivit något av tradition, eftersom det är ett av få tillfällen när många av medlemmarna samlas på en och samma plats. Föreningen hade drygt 140 medlemmar den 30 mars i år.

Lars Nordgren SM0OY omvaldes som ordförande och styrelseledamoten Joakim Nilsson SM7WNM utsågs i fyllnadsval för ett år till vice ordförande. Kjell Edvardsson SM5CCE fick fortsatt förtroende som kassör och omvaldes på två år. Håkan Karlsson SM5OCK utsågs till sekreterare för ett år i fyllnadsval. Håkan var ordinarie ledamot sedan föregående årsmöte. Ola Norén SM0CUH utsågs till ordinarie styrelseledamot för ett år, i fyllnadsval efter Eric Wennström SM1TDE som bett att få bli entledigad från uppdraget.

Read more…

Etiketter:, , ,

Heathkitklubbens nya schack invigt hos SK7AX

Posted by Erik SM7DZV on 2 april, 2019 in Nyheter with Comments closed |

SVARK:s ordförande Jan SM7NDX i klubblokalens nya Heathkithörna.

— Text och foto Mats SM7BUA —

Mats SM7BUA är kontaktperson och samordnare för Svenska Heathkitklubben.

Med att bjuda på grön marsipantårta invigde Swedish Heathkit Club SK7XN sitt nya radioschack i klubbstugan för SK7AX, Södra Vätterbygdens Amatörradioklubb i Axamo.

Mats SM7BUA hälsade välkommen till kvällen och berättade om Heathkitklubbens tillkomst, som blev ett resultat av en ”Bolmenträff” för ett antal år sedan. Då arrangerades en utställning av Heathkit-produkter och det stora intresset för dessa ”gröna lådor” ledde till klubbens tillkomst.

Läs mer och se fler bilder –> Read more…

Etiketter:, ,

Eskilstuna 2019 — “Väldigt mycket folk
och många glada tillrop från besökarna”

Posted by Erik SM7DZV on 31 mars, 2019 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2019-04-01 med fler bilder.

Trångt kring borden och många intresserade. FOTO © Erik SM7DZV

Text och foto Erik SM7DZV

Mässgeneralen Håkan, SM5OCK, är nöjd med årets radiomässa.
FOTO © Erik SM7DZV.

Under några intensiva lördagstimmar konverterades Munktell Arena i Eskilstuna till samlingsplats för svenska sälj- och köplystna radioamatörer.

Totalt var det knappt 1000 betalande besökare, ungefär som föregående år. Mässan stängde klockan 15 på lördagen. En och en halv timme senare var allt undanröjt, avstädat och klart.

-Den allmänna känslan var att det var väldigt mycket folk. Känslan var att det var fler än i fjol, säger mässgeneralen Håkan SM5OCK. Vi är jättenöjda.

“Bara glada tillrop”
— Och vi har bara fått glada tillrop från folk som varit här också, säger Håkan. Det var väl ingenting som inte funkade egentligen. Vi är jättenöjda över alla som kom också. Utan dem så blir det ju ingenting.

Read more…

Etiketter:,

Copyright © 2014-2019 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com