Amatörradionyheterna återuppstår?

Posted by SM6EAT on 8 november, 2023 in Nyheter with Comments closed |

Erik SM7DZV firar sjuårsfest på redaktionens farstukvist, 2022-05-19.

Det har nu gått ett halvår sedan Erik, SM7DZV så tragiskt rycktes ifrån oss och Amatörradionyheterna så abrupt slutade att leverera nyheter.

Familjen har nu uttryckt en önskan om att vi hör oss för bland Sveriges radioamatörer efter någon som är villig att driva Amatörradionyheterna vidare i samma anda.

Läs mer…

Silent Key

Posted by SM6EAT on 19 maj, 2023 in Nyheter with Comments closed |

Vi har idag från Eriks dotter fått det smärtsamma beskedet att Erik Nyberg, SM7DZV natten till idag den 19 maj har avlidit i sviterna från en hjärtinfarkt.

En sann CW-fantast finns ej längre bland oss.

Våra tankar går till släkt och vänner.

Eric SM6JSM & Roland SM6EAT

Field day med SK4IL hos Lars Magnus

Posted by Erik SM7DZV on 10 maj, 2023 in Nyheter with Comments closed |

En ölänning bland värmlänningar. Fr vänster till höger: SA4CEY/Anders, SM6POP/Anders, SM7DMY/Göran, SA4AVS/Christer, SM4YPT/Göran och SA4FBO/Bertil. I bakgrunden övervakade av självaste Lars Magnus.

För några dagar sedan var det field day på Lars Magnus Ericssons fädernegård i Värmland. En återkommande årlig händelse som den lokala radioklubben SK4IL arrangerar för att fira Lars Magnus födelsedag den 5 maj 1846.

Läs Görans SM0DMY:s rapport på SK7RN:s hemsida. Klicka här.

Sändaramatörer visade spetsteknik
under seminarier på SSA:s årsmöte

Posted by Erik SM7DZV on 10 maj, 2023 in Nyheter with Comments closed |

Gunnar SM0DIS skriver om spetsteknik på SSA:s årsmötesseminarier.
Klicka på bilden för länk.

Att SSA:s årsmöte hade ett både välmatat och intressant program håller säkert alla som var där med om. En som på ett utmärkt sätt har sammanfattat och redogjort för de olika programinslagen är SMØDIS Gunnar i webtidningen ”Elektronik i Norden”.

Under rubriken ”Sändaramatörer visar spetsteknik” synliggör han att radioamatörer minsann inte är några ”amatörer” utan i många fall verkliga proffs.
Gunnars artikel inleds som följer:

Föreningen Sveriges Sändaramatörer, SSA, hade sitt årsmöte i Stockholm under april. I samband med det hölls ett synnerligen intressant seminarium, sammanställt av Jens Zander, SM0HEV. Numera är han ordförande i föreningen, Att han under större delen av sitt yrkesverksamma liv har varit professor i radiosystemteknik på KTH satte sina spår i dagens föredragslista. Här följer ett sammandrag.

Klicka på länken här för att läsa hela artikeln.

Göran SM0DMY

 

Länk
Elektronik i Norden (2023-05-07): Sändaramatörer visar spetsteknik

 

TicTok spårade och läste utan tillstånd
personlig information om brittisk journalist

Posted by Erik SM7DZV on 5 maj, 2023 in Nyheter with Comments closed |

BBC rapporterar idag hur TikTok, två dagar före jul, ringde upp den londonbaserade journalisten Cristina Criddle för att berätta för henne att två av dess anställda i Kina, och två i USA, hade tagit del av användardata från hennes personliga konto utan hennes vetskap eller samtycke.

Artikeln visar hur lätt man kan bli avslöjad och följd eller förföljd på nätet. Var informationen sedan hamnar kan man naturligtvis bara spekulera om.

Missa inte att läsa artikeln. Den är lätt att översätta till svenska med hjälp av till exempel Google Translate.

Länk:
BBC News (2023-05-05): TikTok tracked UK journalist via her cat’s account

Tack för tipset
Tipstack till Jan SM0WHH.

SM0BYD Hasses QSL-rapport:
Sorterat 23 kilo QSL
som anlänt under en och en halv månad

Posted by Erik SM7DZV on 5 maj, 2023 in Nyheter with Comments closed |

Hasses SM0BYD QSL-rapport den 4 maj 2023

Tiden rusar och efter 1 1/2 månad har vi i alla fall lyckats samla på oss 23 kilo.
FOTO Hasse SM0BYD.

Tiden rusar och efter en och en halv månad har vi i alla fall lyckats samla på oss 23 kilo QSL, med avsändare från bland andra SRAL, ARI, RAST.

Tusen tack Lars, SM6NT, för att du tog med korten från Champ med flera, mycket uppskattat!, SM4VEY, N9EN, cars (5b4), SM5OMP, SM2BYC, en bunt från Éire, SM6RKZ, SD6D, G0TRB (direkt, som han meddelade, för att avlasta RSGB) och GO3TXF.

Läs mer…

Etiketter: , ,

Irländska lyssnare demonstrerar mot
stängning av långvågssändare på 252 kHz

Posted by Erik SM7DZV on 1 maj, 2023 in Nyheter with Comments closed |

Irländska radiolyssnare demonstrerar mot nedläggning av populär långvågssändare.
Källa: Nyhetsbrev nr 173, maj 2023, från Radiomuseet i Göteborg.
Klicka på bilden för länk till hela nyhetsbrevet

Radiomuseets nyhetsbrev för maj 2023 finns nu tillgängligt. Nyhetsbrevet är precis som vanligt välmatat med många intressanta artiklar och notiser.

En av artiklarna handlar om hur irländska radiolyssnare gick ut och demonstrerade mot stängningen av en populär långvågssändare. Här är nyhetsbrevets rapport:

RTE (Raidi6 Teilifis Eireann), Irlands kommersiella radiobolag har lagt ned sin sändare på långvåg 252 kHz den 14 april 2023. Sändaren som hade tillstånd att sända med en effekt på 500 kW har enbart gått ut med 150 kW under dagtid och 80 kW under nätterna.

Programmen sändes på engelska och inte på iriska. Sändaren har betytt mycket för irländska lyssnare som bor på olika platser i Storbritannien. Nedläggningen av sändaren planerades att göras tidigare men har skjutits upp på grund av mycket starkt motstånd och t.o.m. demonstrationer från lyssnarnas sida.

Läs mer…

SL-testen 2023 del ett — lördagen den 13 maj

Posted by Erik SM7DZV on 1 maj, 2023 in Nyheter with Comments closed |

Anders SM6GT påminner om SL-testen vars första del kommer att avgöras den 13 maj.

SL-testen är öppen för alla radioamatörer och körs i två klasser CW (telegrafi) och SSB (telefoni) på 40- och 80-metersbanden. Medlemmar i FRO, som inte är radioamatörer kan delta från en klubbstation med SL-signal.

Läs hela inbjudan på www.fro.se (regler-sl-testen.pdf)

73 de Anders SM6GT.

Telia fuskade med säkerhetsprövning
Döms betala sanktionsavgift på 15 miljoner

Posted by Erik SM7DZV on 28 april, 2023 in Nyheter with Comments closed |

Telia åläggs sanktionsavgift efter att ha underlåtit säkerhetspröva personal.

Post- och telestyrelsen (PTS) informerar i ett pressmeddelande (2023-04-26) att myndigheten har beslutat om sanktionsavgift enligt säkerhetsskyddslagen efter att Telia brustit i säkerhetsprövning av medarbetare som deltagit i säkerhetskänslig verksamhet.

PTS beslut grundar sig på att Telia inte genomfört säkerhetsprövning för signalskyddspersonal och på så sätt underlåtit att uppfylla vissa skyldigheter på personalsäkerhetsområdet.

”Orsakat sårbarhet för Sveriges säkerhet”
Detta har inneburit att Telia låtit obehörig personal delta i den säkerhetskänsliga verksamheten vilket har orsakat en sårbarhet för Sveriges säkerhet.

PTS har beaktat att överträdelserna berott på oaktsamhet, att Telia har samarbetat med PTS och omedelbart vidtagit de säkerhetsskyddsåtgärder som krävs samt att Telia inte tidigare har begått någon överträdelse.

Även om PTS bedömer att överträdelsen inte varit avsiktlig anser myndigheten att överträdelsen är allvarlig och därför motiverar en sanktionsavgift på 15 miljoner kronor.

Slut citat.

Källa:
Post- och Telestyrelsen (2023-04-26): Telia ska betala sanktionsavgift enligt säkerhetsskyddslagen

132 år sedan Samuel Morse föddes

Posted by Erik SM7DZV on 27 april, 2023 in Nyheter with Comments closed |

132 år sedan Samuel Morse föddes.
Källa Nationl.com. Klicka på bilden för länk.

Idag, 27 april 2023, skulle Samuel Morse ha fyllt 132 år.

Det finns mycket skrivet om telegrafi och tillgången till källor är mycket stor. För den vetgirige är det bara att välja. Här en länk till National.com: Morse Code Day.

För den som inte går igång på telegrafi kan det kanske vara lockande att veta att man i USA idag också firar sin Nationella Tryckluftsdag. Klicka här för länk.

Reflektera kring telegrafin
Kanske skulle det inte ens vara förmätet att föreslå att en stund idag används för att reflektera kring telegrafi, dess utveckling och betydelse för radiokommunikation, samfärdsel och handel samt för världens ekonomiska utveckling från industrialismens början och fram till våra dagar? … och hur ser telegrafins framtid ut?

Erik SM7DZV

Läs mer…

SSA:s årsmöte i Kista blev dundersuccé

Posted by Erik SM7DZV on 25 april, 2023 in Nyheter with Comments closed |

SM0HEV
öppnar SSA:s årsmöte 2023.
FOTO: Roland SM6EAT.

Göran SM0DMY rapporterar på SK7RN:s hemsida från SSA:s årsmöte i Kista. ”Dundersuccé” är Görans sammanfattande omdöme.

Trots att SSA-ordförande SMØHEV Jens och hans team fick ta över planeringen med kort varsel, fick de ihop ett strålande och väl sammanhållet program i Kista strax norr om Stockholm city.

Läs mer på SK7RN:s hemsida. Klicka här.

SVT Vetenskapens Värld: Detta kan hända
när en riktigt stor solstorm träffar jorden

Posted by Erik SM7DZV on 23 april, 2023 in Nyheter with Comments closed |

Missa inte SVT:s Vetenskapens Värld — om vad som kan hända när ett kraftigt solutbrott träffar jorden.
Klicka på bilden för länk. Illustration: Solutbrott 2017-06-01. Källa NASA.

Solaktivitet och solutbrott påverkar dagligen förutsättningarna för radiokommunikation, det vet varenda radioamatör och varenda person med någon kunskap om radiokommunikation. Inom vetenskapen ligger dock fokus på solutbrott i realtid. Stora ansträngningar görs för att öka kunskapen om solens fysik i syfte att kunna förutse farliga solutbrott.

Utbrott som händer på solen just nu påverkar oss direkt från inom några minuter till inom några dygn. Då talar vi om normala variationer i solens aktivitet och inte om hur lång tid det skulle ta att reparera skador till följd av förstörda elnät, samhälleliga infrastruktursystem och elektronisk utrustning.

Ju mer digitaliserat desto mer sårbart är samhället
Vi lider stor brist på erfarenheter av vad gigantiska solutbrott skulle medföra, om utbrotten var riktade mot jordens elnät, digitaliserade samhällen och kommunikationssystem. Ju mer digitaliserat samhället blir desto större blir dess sårbarhet. Desto mer förödande skulle en stor solstorm kunna bli.

Läs mer…

Natten när ryska fartyget Norra Skuggan
låg i Byxelkroks hamn och sedan försvann

Posted by Erik SM7DZV on 19 april, 2023 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2023-04-20, 2023-04-22 och 2023-04-23.
Uppdaterat 2023-04-25, länk: SVT-nyheter – Fem ryska diplomater utvisas från Sverige.

Ryska fartyget Norra Skuggan i Byxelkroks hamn på norra Öland, oktober 2014.
© Erik SM7DZV.
Klicka på bilden för länk till Amatörradionyheternas artikel 2015.

I dagarna har medialt fokus riktats mot ryska spionfartyg på svenskt territorialvatten. För människor som bor längs Sveriges kuster är det knappast något nytt.

Det nya idag är att spioneriets omfattning och inriktning dokumenterats och gjort allmänt känt, samt att graden av allvar inte längre kan bagatelliseras.

Se ”Skuggkriget”  på SVPlay.
Klicka här för länk till Skuggkriget på SVT Play. Programserien har producerats av Uppdrag Granskning och handlar om Rysslands marinbaserade spioneri mot de skandinaviska länderna. Nästa program i serien kommer 2023-04-26.

Ryska fartyg i Byxelkroks hamn
Redan 2014-10-30 hade Byxelkroks hamn besök av två ryska fartyg. Det ena kan ha varit en en ubåtsbärgare. Det andra var en snabbgående följebåt. Tidigt morgonen därpå kastade man loss och några timmar senare släckte hon sin transponder och försvann från AIS. Senare återfanns hon i Mariehamn på Åland.

Läs gärna artikeln i Amatörradionyheterna, publicerad den 2015-09-17.

Jag anmälde händelsen till Sveriges militära underrättelsetjänst, som förklarade att man hade de två fartygen under uppsikt.

SK5LW Eskilstuna hälsar och tackar
alla som kom och deltog i årets radiomässa

Posted by Erik SM7DZV on 19 april, 2023 in Nyheter with Comments closed |

750 besökare och full fart på kommersen under Radiomässan i Eskilstuna 2023.
FOTO: Håkan SM5OCK.

— Ett stort tack till alla som och kom och besökte årets radiomässa i Eskilstuna. Kul att ni kom, hälsar SK5LW Eskilstuna Sändareamatörer genom Håkan SM5OCK.

Men en fråga är än så länge obesvarad: Vem hade så bråttom att hen inte hade tid att hämta ut lotterivinsten värd 1000 kronor?

Över 750 radioamatörer kom och många prylar bytte ägare. Många fynd. Gammalt och nytt i en härlig mix. Nästan 50 säljare och 230 meter bord.

Klubben riktar ett stort tack till sina sponsorer och samarbetspartners Limmared Radio o Data och FB-Radio som bidrog med fina priser till inträdeslotteriet:
• Limmared Radio & Data skänkte ett presentkort på 1000:- Lott nr 53. (Ej utlämnad).
• FB-Radio skänkte en SIRIO UHF-antenn Lott nr 311. (Utlämnad).

Presentkort 1000 kronor väntar
innehavaren av inträdesbiljett 53
Presentkort från Limmared, värt 1000 kronor, väntar på den som har inträdesbiljett nummer 53. Om du har inträdesbiljett 53, hör av dig till Håkan antingen per mail (sm5ock(a)hotmail.com) eller via telefon 070-6309466.

Vi ses nästa år.
73 de SK5LW Eskilstuna Sändareamatörer

Videolänk från mässan

FOTO Håkan SM5OCK.

Ensamme snickaren knegar vidare

Posted by Erik SM7DZV on 15 april, 2023 in Nyheter with Comments closed |
Publiceraat 2023-03-04. Uppdaterat 2023-04-15.

Mycket byggnadsarbete och nästan inget redaktionsjobb.
Fasadbild, gavel mot NO, 15 april 2023.

 

Jag beklagar att det fortfarande är långt mellan nyhetsnoti-serna i Amatörra-dionyheterna nu.

Skälet är, som jag tidigare redovisat, att all min tid går åt för att bygga till och handikappanpassa mitt och min hustrus hus i Böda.

Arbetet går bra, men det tar tid för den för det mesta helt ensamme snickaren.

Erik SM7DZV: husbyggare — mycket litet redaktör.
Bild från september.

 Här en länk till en artikel från början av januari. Sedan dess har mycket hänt, men väldigt mycket återstår att göra.

När bygget är klart kommer nyheterna på nytt att flöda som förr.

 
 

 

Dags för årets radiomässa i Eskilstuna

Posted by Erik SM7DZV on 3 april, 2023 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2023-04-12

Bild från förra årets radiomässa i Eskilstuna.
FOTO: SK5LW Eskilstuna Sändareamatörer

Kommande lördag, den 15 april, klockan 10 öppnar årets radiomässa i Eskilstuna.

— Det är snart fullbokat, säger Håkan SM5OCK. I nuläget har vi över 40 olika säljare och över 200 meter bord är bokade! Det blir nytt och begagnat i massor. Platsen är samma som under senare år: Vilsta Sporthotell & Camping i Eskilstuna.

— Det finns gott om plats, hälsar Håkan. Det är breda gångar i Vilstahallen, som är en fullstor handbollshall med läktare. Mässan är öppen mellan klockan 10 och 15. Entréavgiften är 50 kronor. Cafeteria med fika och mat finns alldeles intill mässan.

Nytt och begagnat
Privata säljare och flera företag
Mässan har ett brett utbud av både begagnat och nytt. Här finns många privata säljare. Klubbar och företag som kommer är bland andra Limmared Radio & Data, FB-radio, Antennerna, Friberg Radio och Sveriges Sändare Amatörer.

Klubbmöten, Vilsta Sporthotell
12:30 SCAG Årsmöte.
14:00 SM5-möte.

Välkomna till sméstan!
Varmt välkomna till Smé-staden och årets radioweekend hälsar SK5LW Eskilstuna Sändareamatörer

genom Håkan SM5OCK.

Läs mer…

Lyssna på SSA:s senaste HQ-nät

Posted by Erik SM7DZV on 1 april, 2023 in Nyheter with Comments closed |

Jens Zander SM0HEV,
SSA:s ordförande.

HQ-nätet den 1 april ägnades inledningsvis åt SSA:s kommande årsmöte den 22 april.

En annan fråga som togs upp handlade om svårigheterna att fylla vakanserna för distriktsledare i andra och sjunde distriktet.

Den tredje punkten som behandlades i sändningen handlade om hur man ska ställa sig till deltagande av stationer från Ryssland och Belarus i den kommande SAC-testen. Beslut i frågan kommer att ske under sista veckan i april, efter SSA:s årsmöte.

SSA:s årsmöte
Aprilnumret av QTC kommer att innehålla  den mest uppdaterade informationen om program och aktiviteter i anslutning till årsmötet. Den mest aktuella informationen finns på SSA:s hemsida. Den som vill försäkra sig om plats under något av seminarierna har möjligheter att förhandsanmäla sig via hemsidan.

Operatör under sändningen av HQ-nätet på 3703,5 kHz LSB var som vanligt SSA:s ordförande Jens SM0HEV. Sändningen skedde från Tofta på Gotland. Signalrapport från Böda på norra Öland var 59 plus 10 dB.

Lyssna på sändningen (cirka 5 minuter):
Om du missade direktsändningen kan du lyssna på inspelningen här. Sändningen tar cirka 5 minuter.

Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen.
Om inspelningen
Inspelningen är gjord i Böda på norra Öland med IC-7300. Amatörradionyheterna försöker att i möjligaste mån spela in och återge HQ-nät, som hjälp till radioamatörer som inte har tillfälle eller möjligheter att lyssna på direktsändningen.

Nästa HQ-nät sänds 6 maj
Nästa HQ-nät sänds klockan 09.00 den 6 maj 2023 på 3704 kHz (+/- QRM).

Läs mer…

Läs hur AI-roboten Chat GPT
beskriver Ölands Radioamatörer SK7RN

Posted by Erik SM7DZV on 17 mars, 2023 in Nyheter with Comments closed |
Publicerat 2023-03-12. Uppdaterat 2023-03-14.

Klicka på bilden för att komma till SK7RN:s hemsida och läsa AI-robotens beskrivning av Ölands Radioamatörer.
Illustration: Skärmklipp från SK7RN:s hemsida på nätet.

Göran Uvner SM0DMY bestämde sig i går för att testa vad den uppmärksammade AI-roboten Chat GPT skulle skriva om Ölands Radioamatörer, SK7RN. På SK7RN:s hemsida kan du se robotens svar.

Görans instruktion till roboten löd: ”Skriv en artikel om hur Sveriges radioamatörer hjälper kommuner och myndigheter i kriser. Nämn särskilt insatser av Ölands Radioamatörer SK7RN.”

Svår att skilja från mänskliga skribenter
Robotens texter kan vara mycket svåra att skilja från sådant som har skrivit av mänskliga författare. Från universitetsvärlden har därför framförts farhågor att studenter skulle kunna använda roboten för att fuska sig till bra resultat på på papers och uppsatser.

Klar på några sekunder
Texten var klar några få sekunder. På SK7RN:s hemsida kan du läsa AI-robotens beskrivning av klubben.

Brasklapp
Göran SM0DMY skickar med brasklappen:

— Det här är ett exempel på AI-genererad text. Men jag kunde inte ha skrivit den bättre själv. Och, bäst att tillägga, helt utan att någon från SK7RN lagt sig i. Så vi i Ölands Radioamatörer frånsäger oss allt ansvar rörande innehållet.

Erik SM7DZV

Mycket kraftigt solutbrott på solens baksida
— om 14 dar ligger Jorden i farans riktning

Posted by Erik SM7DZV on 14 mars, 2023 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2023-03-15

CME på solens baksida den 2023-03-13.
Källa: Spaceweather.com. Klicka på bilden för att läsa artikeln.

Ett mycket stort solutbrott (CME inträffade i går på den sida av solen som just nu är vänd från jorden. Det var tur för oss. Händelsen klassas som ”Extremt Sällsynt” dvs något som inträffar högst vart tionde år.

Solens rotationstid är 28 dygn. Det innebär att den aktiva solfläcksregion som vållade utbrottet kommer att vara riktad mot jorden om cirka 14 dagar. Det skulle betyda den 27 mars plus minus några dygn. Ett motsvarande solutbrott från samma region då skulle riskera att resultera i ytterst allvarliga konsekvenser för jordens el- och kommunikationssystem.

”Extremt Sällsynt”
Det var Spaceweather.com som igår rapporterade om det extremt stora massautkastet (CME). Utkastets höga hastighet placerar det i kategorin ”Extremt Sällsynt” det vill säga en händelse som inte är vanlig mer än någon gång vart tionde år. Som tur var skedde solutbrottet på den sida av solen som just nu är vänd från jorden.

Gårdagens explosion var så kraftig att den påverkade jorden, trots att massautkastet skedde på solens bortsida och inte var riktat mot jorden.

Läs mer
Läs hela rapporteringen på Spaceweather.com.

Erik SM7DZV

2023-02-27: Just nu — jordmagnetisk storm

Posted by Erik SM7DZV on 27 februari, 2023 in Nyheter with Comments closed |

Skärmklipp SpaceceWeatherLive 2023-02-27 klockan 10.45 CET.
Klicka på bilden för länk till källa.

Under de senaste veckorna har solen varit mycket aktiv. Just nu råder jordmagnetisk storm, Kp-index 7. Grundregeln för kortvågskommunikation vid jordmagnetisk storm är att försöka hitta en användbar lägre frekvens.

Följ uvecklingen i realtid i Amatörradionyheternas verktygslåda under fliken Vågutbredning. Klicka där på fliken rymdväder.

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com