Rapport från Grimeton och World Radio Day

Posted by Erik SM7DZV on 16 februari, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Operatörerna vid 7S6WRD i Grimeton med antennerna i bakgrunden.
Fr. v.SM7BUA Mats, SM6DOI Staffan, SM6LWH Hans, SA6CYL Cornelia, SM6CQU Kjell, SM6DQO Sten-Eric , SM6NM Lars

— Text och bildreportage: SM7BUA Mats —

Det lär vara svårt att välja en bättre plats att genomföra firandet av UNESCO s World Radio Day än vid radiostationen Grimeton utanför Varberg , som sedan 2004 är ett av UNESCOs världsarv. Den 13 februari möttes en grupp radioamatörer i Grimeton för att aktivera amatörradiostation SK6SAQ som för dagen bytte anropssignal till 7S6WRD.

Unikt läge för radiokommunikation.
Grimeton har fantastiska förutsättningar för amatörradiokontakter världen över. Platsen valdes med omsorg då man byggde antennanläggningen för radiostationen Grimeton som invigdes 1 december 1924. Anläggningen, med de sex imponerande antenntornen och ”Alexanderson-alternatorn”, är i dag den enda fungerade kvar i sitt slag och representerar ett avgörande steg i utvecklingen av den moderna trådlösa kommunikationen.

Sedan några år tillbaka finns också i Grimeton en amatörradiostation med signalen SK6SAQ. Den ger möjlighet för besökare att få information om amatörradiohobbyn, men också vara gästoperatör vid amatörradiostationen.

Read more…

Taggar:, , ,

Karta och resultat från rävjakten vid Hellasgården

Posted by Erik SM7DZV on 17 februari, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Tävlingskarta Hellsagården 2019-02-17. Tävlingsområde i kartans sydöstra del.

— Av PA Nordwaeger SM0GBU —

I strålande fint vårvinterväder arrangerade Henrik och AKF/Bosse denna drygt 3 km långa femrävars 2metersjakt söder och väster om Hellasstugan. Temperaturen låg bara på ca 4 plusgrader men det blev väldigt skönt i solskenet.

Vi sprang på allt mellan barmark, snö med skare som bar, dito som inte bar, mycket hala stigar där dubbarna hade svårt att få fäste och stigar som var väldigt blöta. BGU/PA stötte på en dam som satt i tystnaden på en stock och lyssnade på det porlande vattnet som strömmade ner mot Dammtorpssjön. I övrigt mycket folk med hundar och barnvagnar ute på stigarna. Bullar, kakor och dryck serverades efter jakten på berget vid P-platsen.
Nästa jakt kommer den 3 mars med med Peder SM0GNS som banläggare.

Read more…

Taggar:, ,

HOTA-veckan väckte många gamla minnen till liv

Posted by Erik SM7DZV on 16 februari, 2019 in Nyheter with Comments closed |

SM7BUA Mats och SM7NDX Jan vid klubbstationen SK7XN.
Foto; SM7UDX Margareta

— Av Mats SM7BUA —

Det finns fortfarande intresse för att aktivera de gamla Heathkit- stationerna, det märktes under vecka 6 då Swedish Heathkit Club arrangerade en aktivitetsvecka.

Klubbstationen SK7XN aktiverades från sitt nya QTH Axamo, inrymt i klubbhuset för SVARK Södra Vätterbygdens Amatörradioklubb där SM7NDX Jan och SM7BUA Mats var operatörer.

Till minne av grundarens födelsedag
Det är för att fira födelsedagen den 9 februari för Heathkit-företagets grundare, Howard Anthony som vecka 6 har valts för denna aktivitetsvecka. Heathkitklubben, som idag har 236 medlemmar, är en gemenskap för radioamatörer som innehar en eller flera Heathkit-prylar, och som har intresse av att hålla dom vid liv. För de flesta är det kanske mest en pryl på hyllan, medan andra försöker se till att hålla dom i trim.

Read more…

Taggar:, ,

Veckans QSL-rapport från Sollentuna:
Elva kilo från VERON & Benelux
samt en liten säck från Bulgarien

Posted by Erik SM7DZV on 15 februari, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Hasse SM0BYD: Veckorapport av den 14 februari  2019:

Hasse SM0BYD.

Distriktshyllorna visar den 14/2 2019: SM1= 0,3; SM2= 3,3; SM3= 0,75; SM4= 1,3; SM5= 5,4; SM6= 1,9;
SM7= >10; samt JSM= 7,3kg till Kbg, utland och arkivet, grovsorterat.

Tack för kvittenserna Sten NXS och Lars DQE men, återigen nada från Östersjöns Pärla…

Inför den 21/2, än så länge ingenting på lager…

Slutligen, sedvanligt tack för idag, slut för idag, från din eminenta QSL-serviceavdelning, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, kansliet, Sollentuna, som önskar dig 88+73 samt lycka till bland intressanta DX på banden! Eventuellt även GL in The 2019 ARRL International DX Contest CW weekend!

Read more…

Taggar:, ,

UNESCO:s World Radio Day 2019
— Temat i år om dialog, tolerans och fred

Posted by Erik SM7DZV on 13 februari, 2019 in Nyheter with Comments closed |

— Radio är det massmedium som når den bredaste publiken i världen,
säger Audrey Azoulay UNESCO.

Klicka på bilden för att läsa hela uttalandet.

— Av Erik SM7DZV —

Klicka på bilden för att komma till UNESCO World Radio Day 2019.

World Radio Day, Världsradiodagen, arrangeras den 13 februari varje år sedan 1946 av FN-organet UNESCO. Radio är det massmedium som når den bredaste publiken i världen. Årets tema är dialog, tolerans och fred.

Syftet med radiodagen är att öka medvetenheten bland allmänhet och media om radions betydelse samt att uppmuntra beslutsfattare att upprätta och ge tillgång till information genom radio. Ett ytterligare syfte är att stärka radioföretag och stimulera till internationellt samarbete bland programföretag.

Radiodagens hemsida på nätet uttalar sig bland annat UNESCO-direktören Audrey Azoulay och FN:s generalsekreterare António Guterres.

“Erbjuder nya sätt att integrera och delta i samtal”
— Radio är fortfarande en av de mest reaktiva och engagerande medier det finns för att anpassa sig till tjugoförsta århundradets förändringar. Radion erbjuder nya sätt att interagera och delta i de samtal som spelar roll — särskilt för de mest missgynnade, säger Audrey Azoulay i ett uttalande på nätet.

“Hitta gemensamma lösningar”
— Runt om i världen-från radiostationer för invånare i kenyanska kåkstäder, till minoriteter i Mongoliet eller ursprungsbefolkningar i Mexiko gör integration av olika befolkningsgrupper våra samhällen mer motståndskraftiga, öppnare och mer fredliga. De utmaningar vi står inför — oavsett om de är klimatförändringar, konflikter eller ökningen av splittrande åsikter — beror alltmer på vår förmåga att tala med varandra och hitta gemensamma lösningar, säger Audrey Azoulay i uttalandet.

 

Taggar:, , ,

Remiss om förslag till råd om frekvensplanen
Svaren ska var PTS tillhanda senast den 8 mar

Posted by Erik SM7DZV on 12 februari, 2019 in Nyheter with Comments closed |

— Av Erik SM7DZV —

Just nu pågår en remiss, där Post- och Telestyrelsen, PTS, vill ha synpunkter på sitt förslag till allmänna råd för den svenska frekvensplanen. Remissvaren ska vara instämplade hos PTS senast fredagen den 8 mars.

Huvuddelen av förändringarna i frekvensplanen är baserade på redan fattade regeringsbeslut, EU-kommissionsbeslut samt undantag i enlighet med PTS föreskrifter (PTSFS 2018:3) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. Den aktuella remissen består av tre dokument: Missiv Allmänna råd frekvensplan, Remiss allmänna råd frekvensplan inkl bilagor 2019 samt Konsekvensutredning Allmänna råd frekvensplan.

Read more…

Taggar:, , ,

Svenska Fyrsällskapets Fyrhelg 2019
genomförs två veckor innan radions ILLW

Posted by Erik SM7DZV on 12 februari, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Tvåmeterstrafik från toppen av fyren Långe Erik vid Ölands Norra Udde, SE0011,
under Internationella Fyrhelgen — ILLW — 2018. 

FOTO © SM7DMY Göran Uvner

— Av Erik SM7DZV —

Svenska Fyrsällskapet meddelar att den Internationella Fyrdagen 2019 kommer att firas den 3 och 4 augusti på ett 70-tal fyrar i Sverige.

Amatörradions Internationella Fyrhelg 2019 inträffar, precis som tidigare år, tredje helgen i augusti, 17 och 18 augusti.

Den svenska nationella fyrhelgen riskerar därmed att gå miste om amatörradions internationellt inarbetade aktivitet ILLW. Redaktionens fråga till radioklubbarna blir därför: Kommer er radioklubb att delta under båda helgerna eller under enbart den ena? Klicka här för att svara.

Fyrsällskapet vill ha bra väder
och kunna utnyttja turistsäsongen

Svenska Fyrsällskapet har bestämt sig för att tidigarelägga fyraktiviteterna två veckor, jämfört med vad som gällt under de senaste 20 åren. Fyrsällskapet uppger i sin informationsskrift Blänket 2019:1 att beslutet har fattats på begäran av en del fyrar. Föreningen hoppas att fyrarna därmed ska bli mer tillgängliga ur väder och semestersynpunkt.

Read more…

Taggar:, ,

Bestulna DXpeditionen P29CXV:
Nu är Hasse SM6CVX åter hemma i Karlsborg

Posted by Erik SM7DZV on 10 februari, 2019 in Nyheter with Comments closed |

– Av Erik SM7DFZV –

Hasse SM6CVX, som var med när DXpeditionen P29VCX blev bestulen i Papua Nya Guinea, är nu åter hemma i Karlsborg. Hasse är glad att det inte blev några våldsamheter och att man kom helskinnade ur äventyret.

Hotellet där expeditionsmedlemmarna bodde är inhägnat och utanför hade hotellet 10-12 vakter, som skulle hindra obehöriga från att ta sig in.

Tjuvarna klippte hål i staketet
smög in och stal hela utrustningen
På natten, när alla tre expeditionsdeltagarna sov, smög sig tjuvar in i det rum där  Eddy K5WQG, 77 år, låg och sov och där all utrustning fanns.  Tjuvarna stal alla datorer, radioutrustningen, en stor summa pengar och även Eddys pass, klocka och plånbok. I rum intill sov Derek G3KHZ, 83 år, och Hasse SM6CVX. Ingen av radioamatörerna märkte något.

Read more…

Taggar:

SK5UM – Delad glädje är dubbel glädje

Posted by Erik SM7DZV on 9 februari, 2019 in Nyheter with Comments closed |

SK5UM QTH i Öja några km utanför Flen.
FOTO © Lennart SA5MMM

— Av Lennart SA5MMM—

I år firar Flens Radio Amatörer 40 år och är nu igång med specialsignalen SK4ØUM.

Klubben bildades 1979 och involverade även scouting på Drottninggatan i Flen då några i den nybildade klubben även var scoutledare. Efter flera turer flyttade klubben 2000 till Lavens Gruva i Katrineholm. Ett trevligt och 70 m högt QTH med milsvid utsikt. Några år senare övertog klubben den gamla LOPRA US10 i Öja. En militärbyggnad med möjligheter för master, antenner och andra radioexperimnet. Den gamla LOPRA-stationen är fortfarande klubbens hemvist.

Specialsignal SK4UM
Att sända med en specialsignal kan få den mest garvade sändaramatör att gå igång på högvarv och glädjas över alla pileups som i fornstora dagar. Och i andra änden gläds den enskilda radioamatören att få en fin signal i loggen. Specialsignaler står högt på många radioamatörers vill-ha-lista. Så delad glädje är dubbel glädje.

Fler bilder –> Read more…

Taggar:, ,

Patienter skickas hem — EMC-störningar stoppar
undersökningar vid Universitetssjukhuset i Umeå

Posted by Erik SM7DZV on 8 februari, 2019 in Nyheter with Comments closed |

SVT Västerbotten rapporterar att Umeå universitetssjukhus tvingas skicka hem patienter.

Orsaken är EMC-störningar som leder till att en elektronisk utrustning inte kan användas fullt ut.  Detta leder till att undersökningar måste ställas in.

Klicka för nyhetslänk

Taggar:,

Gick från matvaror till radio- och TV-service
Men nu har Josef Johanssons affär upphört

Posted by Erik SM7DZV on 8 februari, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Tidstypisk annons från 1950-talet: Audrey Hepburn i reklam för Luxor reseradio…
Klicka på bilden för länk Josef Johanssons hemsida.

— Av Erik SM7DZV —

Bengt SM6TOB drev Josef Johanssons Radio och TV-service från 2004 till 2018.

Hösten 2018 bestämde sig Bengt Karlsson SM6TOB för att lägga ned den reparationsverkstad för radio och elektronik som han drivit sedan 2003. Nedläggningsbeslutet satte punkt för det sista som återstod av Josef Johanssons Radio och TV-service, en verksamhet som grundades i Mariestad 1937.

Bengt Karlsson SM6TOB övertog företaget 2004 och fortsatte i mindre skala främst genom försäljning av skivspelarnålar och RigExperts instrument fram till 2018.

— Det var med vemod jag beslutade att låta gamla klassiska Josef Johanssons Radio & TV-Service gå i graven efter totalt cirka 68 år vilket, lite lustigt nog,  är ganska nära pensionsåldern, säger Bengt SM6TOB.

Bengt arbetar nu som elektronikkonstruktör.

Read more…

Taggar:, , ,

Fem miljoner i vite om inte Tre (Hi3G)
rapporterar in begärda uppgifter till PTS

Posted by Erik SM7DZV on 7 februari, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Tre (Hi3G) lämnar inte de svar Post- och telestyrelsen (PTS) efterfrågar i uppgiftsinsamlingen Svensk Telekommarknad för första halvåret 2018. PTS förelägger Tre att rapportera in begärda uppgifter senast den 28 februari 2019.

I föreläggandet är vitesbeloppet satt till 5 miljoner kronor samt löpande om 100 000 kronor per vecka.

Länk. Pressmeddelande från PTS

Taggar:, ,

Magnetiska Nordpolen flyttar sig österut
Forskare tvangs uppdatera sina modeller i veckan

Posted by Erik SM7DZV on 7 februari, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Magnetiska nordpolen flyttar sig nu 54 kilometer om året.
Källa NOAA

— Av Erik SM7DZV —

I jordens inre pågår just nu okända processser, vilka påverkar den magnetiska nordpolens rörelse. Nordpolen flyttar sig just nu 54 kilometer per år.

I måndags tvingades forskare därför uppdatera modellen för hur den magnetiska nordpolen rör sig. Det är första gången en sådan uppdatering fått lov att göras tidigare än planerat.

Uppdateringen gjordes i måndags, den 4 februari. Arbetet avslutades i efterdyningarna av den partiella stängningen av USA:s federala administration, vilket också fördröjde arbetet. Forskarna  försöker fortfarande kartlägga de okända processer inom jordens kärna, vilka bedöms påverka den jordmagnetiska polens oväntade beteende.

Read more…

Taggar:,

Contest och DX workshop i Täby

Posted by Erik SM7DZV on 7 februari, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Claes SM0MPV, ordförande för TSA.
FOTO Sven-Erik SM0WAV

Den 27-28 april kommer Täby Sändaramatörer SK0MT att genomföra ett tvådagars workshop på temat Contest- och DX-trafik. Platsen är Täby Sändaramatörers klubblokal.

— Vi tänker oss att hålla på mellan klockan 9 och 16 båda dagarna, skriver Claes SM0MPV.

— Har du viss vana av att jaga DX, vara DX eller köra Contest och vill utveckla det mer så är det här tillfället för dig, skriver Claes, som kommer att leda aktiviteten tillsammans med Tore SM0DZB. Flera av de mest kända svenska DXpeditionsdeltagarna och av de mest meriterade svenska tävlingsdeltagarna kommer att delge sina erfarenheter.

Read more…

Taggar:, ,

Hälsorapport från Kalmar län

Posted by Erik SM7DZV on 7 februari, 2019 in Nyheter with Comments closed |

— Av Erik SM7DZV —

Länsborna mår rätt så bra
— men de är mer självmordsbe-nägna, använder mer sömn-medel, slår sig oftare än andra och är fetare än andra. Dessutom är det bara i Skåne som fler män dör i lungcancer.
Det framgår av en artikel i dagens Östra Småland.

Tidningen rapporterar om en hälsoundersökning som genomförts av SKL och Folkhälsomyndigheten. Tidningens rubrik är positiv. “Länsborna mår rätt så bra”. Ingressens inledning förkunnar att “länsborna upplever att de mår väldigt bra. Och det gör man också, i stort sett.” I nästa stycke nyanseras dock bilden en smula:

Read more…

Taggar:,

PTS granskar driftsäkerheten hos Tele2

Posted by Erik SM7DZV on 6 februari, 2019 in Nyheter with Comments closed |

Det nationella avbrottet på mobiltelefonin den 31 januari granskas inom ramen för ett pågående tillsynsärende hos PTS.

Natten mot torsdagen den 31 januari inträffade ett fel i Tele2:s nät som ledde till avbrott för företagets mobila tjänster i hela landet. Enligt uppgifter från Tele2 orsakades avbrottet av ett fel vid ett planerat arbete i nätet. Under torsdagen återställdes tjänsterna succesivt.

Länk
Pressinformation från PTS

Taggar:, , ,

Idag 6 februari är det Sapmis nationaldag

Posted by Erik SM7DZV on 6 februari, 2019 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2019-02-06.

Sapmis flagga.

Idag den 6 februari firas Sapmis nationaldag. Redaktionens ambition var att idag kunna publicera ett reportage om eller en intervju med en samisk radioamatör. Det misslyckades. Vi högg i sten, hittade ingen person som ställde upp.

Att det finns samiska radioamatörer är vi så gott som säkra på. Dessutom är ju inte alla samer renskötare, de flesta lär till och med bo i Stockholmsområdet.

Missa inte Samenytt, Oddasat, på TV
För att högtidlighålla nationaldagen publicerar vi en bild av Sapmis flagga och en relevant länk till Wikipedia. Missa inte Samenytt i SVT2, varje vardagskväll klockan 17.30.

Tipsa oss. Reportaget kommer, men det kan dessvärre inte publiceras på nationaldagen, idag.

//Erik SM7DZV
(med anor från 1700-talets Sjul-släkt i Vilhelmina lappmark)

LÄNK
Svenska Samernas Riksförbund

Taggar:, ,

DXpeditionen till Nya Guinea avbruten
P29VCX blev bestulen på hela sin utrustning

Posted by Erik SM7DZV on 6 februari, 2019 in Nyheter with Comments closed |
(2019-02-06 klockan 09.10)

— Av Erik SM7DZV —

Hans SM6CVX.
FOTO: Lake Wettern DX Goup,

Hans SM6CVX har avbrutit sin pågående expedition till Papua Nya Guinea, P29VCX. Den 3 februari meddelade Derek G3KHZ och Hasse på DXnews.com att man avbrutit “av säkerhetsskäl”.

Uppgifterna om vad som hänt är knapphändiga och än så länge osäkra. Enligt våra källor har expeditionen blivit bestulen på all sin utrustning, både radiostationer och datorer.

Expeditionsmedlemmarna anlände i går, den 5 februari, till Singapore och är oskadda och fysiskt välbehållna. Exakt vad som inträffade på Manus Island är just nu inte känt.

Expeditionen hade förbindelse med en svensk radioamatör på lördagen (2 februari) klockan 14.15 UTC. Sista spot kom en minut senare, klockan 14.16. Vad som därefter hände på stationsplatsen är höljt i dunkel. Om loggarna också blev tjuvarnas byte är inte heller känt. Vi återkommer när vi vet mer.

Read more…

Taggar:, , ,

Krav på att tvinga bankerna att ta emot kontanter

Posted by Erik SM7DZV on 5 februari, 2019 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2019-02-06: Storbankernas rörelseresultat 4:e kvartalet 2018.
Uppdaterat 2019-02-12: Nyhetslänk SVT – Kontanter viktigt när äldre väljer butik.

 

— Nyhetskommentar av Erik SM7DZV —

PRO:s ordförande Christina Tallberg i riksdagen under Kontantupprorets seminarium.
FOTO: Anneli Nygårds
Klicka på bilden
för länk till PRO:s nyhetsartikel.

Den 30 januari hölls ett seminarium i riksdagen om betydelsen av att kontanter finns kvar och kan användas i samhället.

Seminariet var välbesökt av pensionärer, medier och branschrepresentanter. SVT filmade. Reportaget har sänts i Sveriges Television och finns att se på SVT play.

— I takt med samhällets snabba digitalisering drabbas äldre hårt, menar Björn Eriksson, initiativtagare till Kontantupproret.

– Olönsamma grupper lämnas utanför. Dessutom är det märkligt att övriga samhället går med på att vi håller på att montera ned vårt reservsystem, det vill säga kontanterna, säger Björn Eriksson.

Som exempel på den pågående utvecklingen kan nämnas, att när PRO-föreningens kassör i Ölands Åkerbo på norra Öland måste sätta in kontanter på banken måste hon åka bil — 55 kilometer enkel resa — till banken i Borgholm för att uträtta ärendet.

Read more…

Taggar:, , , ,

Fartyg förliser norr om Spetsbergen
— men ingen hör nödanropen på radio

Posted by Erik SM7DZV on 4 februari, 2019 in Nyheter with Comments closed |
Uppdaterat 2019-02-06: Klimatlarm Svalbard.

Ett knapppt dygn före förlisningen finns trålaren Northguider vid den västra markering på kartan,  med 12 knops hastighet på 75 graders kurs. På förmiddagen den 28 december går hon på grund och förliser.
Klicka på bilden för länk. Källor: Maritimetraffic.com och Google Earth Pro.

— Av Erik SM7DZV —

Trålaren Northguider fiskar räkor nära Svalbards nordvästra kust. Det är fredag den 28 december 2018. Kölden och vinden är hård och vita nålar av snö syns i strålkastarljuset. Vågorna slår upp på däck, fryser till is och måste hackas bort av besättningen. Plötsligt tvingar vinden och strömmarna trålaren mot land. Grundstötningen är ett faktum.

Fartyget befinner sig på en plats där möjligheterna till undsättning är i stort sett obefintliga. Stormen sliter den ena av två räddningsflottar över bord, och den andra kläms fast under haveristen. På däcket klamrar sig 14 av de 15 besättningsmännen fast. Trålaren och dess besättning befinner sig i ett område, där nästan ingen har möjligheter att höra deras nödanrop över radio. Det går inte ens att få säker förbindelse över satellittelefonen.

QSP via kustbevakningsfartyg
Länken till räddning blir ett kustbevakningsfartyg, mellan norska fastlandet och Svalbard, som uppfattar nödsignalerna och som tar på sig uppgiften att transitera radiokommunikationen mellan haveristen i Barents hav och huvudräddningscentralen i Bodö.

Missa inte NRK:s dramatiska berättelse om haveriet, undsättningen och det svåra efterföljande miljöskyddsarbetet, när Northguider gick på grund i Barents hav. Klicka här för länk.

 

Klimatlarm: Svalbard kan bli 10 grader varmare

SVT rapporterar att den globala uppvärmningen riskerar att slå hårt mot Svalbard, enligt en ny studie. Ögruppen, som är inbäddad i permafrost, väntas få plusgrader i medeltemperatur redan under det här århundradet.

Länk
Till SVT:s nyhetsartikel

Taggar:, ,

Copyright © 2014-2019 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com