Öland bygger vidare på sitt repeaternät

Posted by Erik SM7DZV on 19 maj, 2015 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

Turister och fritidsboende, som kommer till Öland i sommar, kan räkna med avsevärt bättre täckning på repeatrarna för 2 meter och 70 centimeter.
I förra veckan flyttade klubben upp antennerna till toppen av den 42 meter höga masten i Böda. Det är Jonatan SA7BHQ som skymtar under arbetet uppe i masten. Inom några veckor räknar klubben med att, om allt går enligt planerna, ha länkning klar
till den andra repeatersiten i Borgholm. Ett anrop på en repeater går ut på alla fyra repeatrarna, som hörs från Västervik i norr till söder om Kalmar. Chansen ökar att ett anrop ska bli besvarat.

Ölands radioamatörer bygger ut sitt repeaternät
Den 16 maj, monterade de egna mastarbetarna Jonatan SA7BHQ och Enar SM7MQE upp antennerna i toppen på klubbens mast i Böda. Böda ligger på östra sidan, en dryg mil från Ölands Norra Udde. Masten, som klubben fick av Tele2, när bolaget flyttade till en annan närbelägen site, är 42 meter hög. i toppen sitter nu två fyrstackade dipoler, den ena för 2 meter och den andra för 70 centimeter.

Tvåmetersantennen är riktad åt nordnordväst för att i görligaste mån undvika att det blir störningar  för Karlskrona, som ligger på samma frekvens, 145,750 MHz. Mycket höga signalvärden har rapporterats från bland annat Västervik. Strålningsriktningen gör att repeatern väntas täcka många mil av E22-an som går längs kusten på det Småländska fastlandet. 70 centimeterantennen är riktad rakt söderut för att så bra som möjligt täcka öland söderut.

Bärvågsstyrt i Böda just nu
Repeatrarna i Böda körs just nu bärvågsstyrda och utan identifiering (QRA), men arbete för att åtgärda detta pågår och väntas vara avslutat inom en vecka eller två. I arbetet med logiken ingår också att öppna länken till repeatern i Borgholm. I masten i Böda sitter också en dipol som är riktad mot Gotland och därmed förberedd för eventuell framtida sammanlänkning med repeatern på Storön.

Tanken med länkningen är att, när man öppnar en av repeatrarna så startar övriga repeatrar i nätet. Radioamatören kan därmed ofta klara sig med enkla stationer, till exempel en handburen tranceiver, men ändå täcka ett stort område med sina signaler. Större täckningsområde medför att fler radioamatörer kan höra ett allmänt anrop och på det viset ökar naturligtvis även sannolikheten att få svar.

Krisavtal med Borgholms kommun
I mars i år tecknade Ölands Radioamatörer samarbetsavtal med krishanteringsorganisationen för Borgholms kommun. Avtalet går ut på att Ölands Radioamatörer ska täcka upp med samband från ett antal i förväg definierade trygghetspunkter, för den händelse att Öland drabbas av ett långvarigt el- eller teleavbrott.

Ölands Radioamatörer har nu fyra repeatrar i drift. Utöver de tvåp som finns i Böda finns ytterligare två ute på Alvaret en knapp mil söder om Borgholm. Samtliga repeatrar har normala frekvensskift.

Repeaterfrekvenser
2-metersrepeatern i Borgholm har utfrekvensen 145.6625 MHz (-600 kHz). 70 cm repeatern går på frekvensen 434.675 MHz (- 2 MHz). 2-metersrepeatern i Böda har utfrekvensen 145.750 MHz (-600 kHz), och vi kör den bärvågsstyrd och utan QRA-signal medan vi trimmar logik och länkning. 70-cm repeatern i Böda går på 434,900 MHz (- 2 MHz).

SK7RN Repeatergrupp
Klubbens repeatergrupp leds av Tommy, SM7VVY. Till sin hjälp har han Björn SM7HDZ, Eric SM6OOQ, Jonatan SA7BHQ och Arne, SM7CIL. Enar SM7MQE är relativt ny i klubben. Han var den som gjorde höjdarbetet tillsammans med Jonatan.  Med sin kompetens och erfarenhet kommer Enar att få svårt att värja sig när repeatergruppen skickar ut sina tentakler.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com