Studie från MSB om individens
förmåga till ansvar för egen säkerhet

Posted by Erik SM7DZV on 28 maj, 2015 in Nyheter |

MSBIdag släpptes en ny studie från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om särskilt utsatta gruppers förmåga att ta ansvar vid en kris. Studien visar att privatekonomi, hälsa och sociala nätverk är avgörande för hur människor klarar sig vid allvarliga händelser.

En viktig och ofta debatterad fråga inom svensk krisberedskap är enskildas förmåga att ta ansvar för sin egen och anhörigas säkerhet. Men möjligheten att ta ett sådant ansvar varierar mellan individer och grupper. En ny studie från MSB visar att privatekonomi, hälsa och sociala nätverk är avgörande för hur människor klarar sig vid allvarliga händelser.

En del har svårt att ta eget ansvar
Studien, Individens förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet. Särskilt utsatta grupper, lyfter fram flera grupper som kan ha svårt att själva ta ett eget ansvar. Det handlar om exempelvis personer med psykiatriska problem, funktionsnedsättningar, vissa etniska minoriteter, vissa immigranter och missbrukare.

Förmåga till eget ansvar varierar över tid
I studien påpekas också att förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet inte är konstant utan varierar över tid i livet. Vid perioder av t.ex. depression eller missbruk är man mindre mottaglig för säkerhetsbudskap från myndigheter. Resultaten från studien kommer att användas i MSB:s pågående arbete med att utveckla informationen om enskildas krisberedskap där just information om och till olika riskgrupper är ett särskilt utvecklingsområde.

– Vill uppmärksamma individer med särskilda behov
– MSB vill uppmärksamma individer med särskilda behov inom krisbredskapsområdet säger Stefan Anering enhetschef på MSB.

Studien har genomförts av Jörgen Sparf, Fil.dr., Mittuniversitetet, Risk and Crisis Research Centre.

Läs mer på MSB

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com