SSA yttrar sig om PTS-förslag som rör amatörradio

Posted by Erik SM7DZV on 7 juni, 2015 in Nyheter |

Post- och Telestyrelsen, PTS, har utfärdat förslag till nya föreskrifter som bland annat berör amatörradio. Sveriges Sändare Amatörer, SSA, har lämnat remissvar. SSA tillstyrker PTS förslag i dess helhet.
En del av PTS förslag handlar om att den som håller på att utbilda sig till radioamatör ska få möjligheter att under tillsyn få utnyttja en amatörradiosignal.

Förslaget att en elev kan ges möjligheter att under utbildningen ”få köra radio” utgör inget nytt. Förfaringssättet har tillämpats, åtminstone under de 50 senaste åren, dock utan att ha varit formellt inskrivet i författningstexten.

Utöver det PTS föreslår vill SSA, att den som håller på att utbilda sig till radioamatör också ska få möjligheter att utnyttja anropssignal som ägs av radioklubb eller annan utbildningsanordnare. SSA tillstyrker PTS förslag att effektgränserna på 160-meterbandet, i bandet 1900 – 1950 kHz ökas från nuvarande 10 watt till 100 watt.

Tre olika maxeffekter på 160-metersbandet
160 meterbandet kommer därför att få fyra delområden med olika effektgränser: 1810 – 1850 kHz oförändrat 1000 watt. 1850 – 1900 kHz oförändrat 10 watt, 1900 – 1950 kHz höjt till 100 watt samt 1950 – 2000 kHz oförändrat 10 watt. SSA ”önskar” i remissyttrandet att PTS ”överväger” en höjning av högsta tillåtna effekt till 1000 watt på hela 160-metersbandet 1810 – 2000 kHz alternativt 100 watt i området 1950 – 2000 kHz.

Automatiska sändare ska alltid kunna identifieras
PTS förslag, 14 §, sjätte (sista) stycket handlar om automatiska amatörradiosändare, till exempel radiofyrar, repeatrar eller sändare för positionering (APRS). Sådan sändning ska alltid kunna identifieras genom att

”anropssignal regelbundet sänds med morsetelegrafi, röstmeddelande eller på annat sätt. Anropssignalen ska ange vem som är ansvarig för den automatiska sändaren. Den som startar eller använder automatiska amatörradiosändare ska ha eget amatörradiocertifikat och ska använda egen anropssignal. Sådan start och användning får även utföras av den som inte har amatörradiocertifikat, om det sker under uppsikt av en innehavare av amatörradiocertifikat  och dennes anropssignal används.”

SSA: Den som har uppsikt ska vara fysiskt närvarande
I remissyrkandet rekommenderar SSA att den föreslagna texten kompletteras, så att det tydligt framgår att den som har sådan uppsikt måste vara fysiskt närvarande hela tiden.

//Erik SM7DZV

Länkar
Post- och Telestyrelsens förslag till ändringar i förordningen. Klicka här.
SSA:s remissyttrande.  Klicka här.

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com