Telegrafin riskerar glömska
– På väg bli ett UNESCO kulturarv?

Posted by Erik SM7DZV on 15 juni, 2015 in Feature, Nyheter |
Öller_besk

A.H. Öllers telegrafnyckel. Patent av den 17 oktober 1857 (nummer 54) för sex år. Mer om Öller nedan. FOTO © Erik SM7DZV.

En arbetsgrupp inom tyska DARC har lyckat få upp telegrafi på UNESCO:s utvalslista över immateriella kulturarv.

En arbetsgrupp (AKM Arbeitskreis Kulturerbe Morsetelegrafie) under tyska DARC har,  med målet att få Morsetelegrafin erkänd som ett kulturarv, lyckats få förslaget upptaget på urvalslistan för immateriella kulturarv. Expertkommittén värderade förslaget som en betydande internationell kulturell kommunikationsform som spänner över tid och rum.

Telegrafi kan komma att bli världsarv
Under ”Morsetelegrafi” kommer presentation med text och bild att finnas på www.unesco.de/immaterielles-kulturerbe. Strävan är att denna speciella form av kommunikation inte skall glömmas bort av kommande generationer. Efter den nationella utvärderingen återstår förfarandet hos UNESCO för internationellt erkännande.

Stor historisk betydelse – Riskerar ändå att glömmas bort
Morsetelegrafin har varit och är en internationell kulturell uttrycksform som trots sin stora historiska betydelse kan falla i glömska på grund av de nya kommunikationsformer som nu utvecklas. Radioamatörer runtom i världen håller dock morsetelegrafin vid liv dagligen. Som kuriosum kan nämnas att morsetelegrafi förekommer i flera ”stora” artisters och musikers stycken och även i en del reklam. Förkortningar som funnits sedan morsetelegrafins barndom används fortfarande i olika sammanhang.

 

Tack
Tack till Rune SM5COP och Heidi SM5NZG för översättning och sammanfattning av pressmeddelandet från DARC.

Länkar
DARC Pessmeddelande( Pdf):  2015-1-15-Pressemeldung_Immaterielles Kulturerbe.

På engelska Wikipedia finns ett omfattande avsnitt om Telegrafi (”Morse Code”), där bland annat telegrafins historia belyses. Klicka på denna länk.

Anton Henric Öller. Tillsammans med urmakaren N.P Lundström sökte Öller patent på den nya telegrafnyckeln 1856. Patentet beviljades för sex år den 17 oktober 1857 (nummer 54). Läs mer om Öller och om hur han var med om att bygga upp järnvägens telegrafinät.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com