SSA har börjat sanera sin hemsida

Posted by Erik SM7DZV on 23 juni, 2015 in Nyheter |

Den 15 juni hade SSA:s styrelse telefonsammanträde. Ur det ojusterade prokollet framgår att man har inlett ”sanering av hemsidan”.

SAOL Sanera

Svenska Akademins Ordlista. Definition av begreppet ”sanera”.

Uppdaterat 2015-06-26: Callsign korrigerat.

Inaktuella länkcr har tagits bort och nya har tillkommit. Fler förändringar kommer att genomföras.
Övriga punkter under protokollets rubrik Pågående ärenden rör EMC-gruppen, YOTA-lägret i Italien samt skriftväxling med Post- och Telestyrelsen, PTS.
EMC-gruppen har haft telefonmöte. Mätningar på olika objekt kommer att fortsätta ”med inriktning på att snabbt hitta lösningar på observerade problem”.

SSA:s ungdomshandläggare Johan SA5BJM har anmält att han på grund av sitt arbete inte kan vara ledare för den svenska gruppen till det kommande YOTA-lägret i Italen. Han ersätts av Petter SM3PXO.

//Erik SM7DZV

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com