RSGB kartlägger erfarenheter
av radioklubbarnas utåtriktade aktiviteter

Posted by Erik SM7DZV on 5 juli, 2015 in Nyheter |
Inspire group logo 2015-07-05 09-02-13

RSGB Inspire Group Logo. (Skärmdump)

— Av Erik SM7DZV —

Hur kan man utveckla aktiviteter som är öppna för allmänheten och där man vill presentera och öka intresset för amatörradio?

Den frågan söker RSGB:s Inspirationsgrupp, Inspire Group, svar på genom att samla och systematisera erfarenheter från amatörradioevenemang i offentliga miljöer.

RSGB, den brittiska nationella amatörradioorganisationen, bildade i augusti 2014 en ”Inspirationsgrupp” som har till syfte att utveckla radioklubbarnas utåtriktade aktiviteter. Det man strävar efter är att ringa in framgångsrika ansatser och metoder och därefter sprida kunskapen bland radioamatörerna och radioklubbarna. Det RSGB hoppas är att kunna intressera nya grupper av människor i alla åldrar för amatörradio.

I förrgår lade RSGB ut en fråga på sin hemsida, om hur man kan förbättra klubbarnas praktiska aktiviteter. För RSGB:s räkning genomför ”Inspirationsgruppen” därför en kartläggning av klubbarnas nytta av och utmaningar under den typ av praktiska aktiviteter som går under benämningen Club Nights.

De frågor som RSGB vill ha svar på är i vilken utsträckning klubbarna har denna sortens aktivitet på sina program. Om svaret är jakande vill man veta vad som fungerade, vad som inte fungerade och hur man skulle vilja göra, ifall man hade de resurser som man anser skulle ha behövs för att kunna göra ett ännu bättre arrangemang.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com