Repeatern i Böda på norra Öland
knyter ihop Gotland med östra Småland

Posted by Erik SM7DZV on 4 augusti, 2015 in Nyheter |
IMG_8804

SK7RN:sa antenner i Böda: 42 meter fackverksmast krönt med fyrstackade dipoler för 2 meter och 70 cm. QRG 2 meter: 145.750 MHz.  FOTO  Erik SM7DZV.

Nu fungerar SK7RN Ölands Radioamatörers repeater på norra Öland fullt ut. Sedan förra veckan är logiken på plats. Stationen startas med 1750-ton. Den ligger på frekvensen 145.750 MHz och täcker från mellersta öland och norrut, Smålandskusten från söder om Oskarshamn och norrut samt delar av Gotland.

SK7RN Ölands Radioamatörer har länge haft en bärvågsstyrd repeater i Böda på norra Öland. Att den legat bärvågsstyrd så länge beror på att klubben haft problem med logiken på sin andra repeater, den strax söder om Borgholm. Borgholmsrepeatern har varit Repeatergruppens förstaprioritering. När den var fixad kom turen till Böda, och sedan början av förra veckan går Bödarepeatern för fullt.

Bödarepeatern går på frekvensen 145.750 MHz och startas med 1750-ton. 70 centimetern går på 434.900 MHz. Klubbens repeatrar i Borgholm ligger på 145.6625 respektive 434.675 MHz.

Försöker undvika störa
Bödas tvåmetersantenn, fyrstackad dipol, är riktad mot nordväst, egentligen mot Karlskoga, för att vålla så lite störningar som möjligt för andra repeatrar på samma frekvens. Det klubben framför allt velat undvika är att störa Karlskrona som ligger närmast. Karlskoga är den repeater på samma frekvens som ligger längst bort från norra Öland.

Täckningsområde
Repeatern på två meter täcker norra delen av Öland, Småländska fastlandskusten från söder om Oskarshamn och norrut förbi Västervik samt delar av Gotland.

Siten – En gåva från Tele2
SK7RN:s repeatersite i Böda ligger i en anläggning, med mast och teknikbod, som klubben fått som gåva, när Tele2  flyttade därifrån. Nästa projekt i utbyggnaden av  klubben repeaternät är att koppla samman tvåmetersrepeatrarna i Borgholm och Böda för att öka täckningsområdet, för dem som öppnar någon av repeatrarna.

Nödsamband
Ölands Radioamatörer har avtal med Borgholms kommun om att svara för nödsamband i händelse att av ön drabbas av lå¨ngvariga el- och teleavbrott.

//Erik SM7DZV

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com