Sydafrikanska VHF – UHF – MICROWAVE NEWS:
DX-trafik på VHF är möjlig året runt

Posted by Erik SM7DZV on 22 augusti, 2015 in Nyheter |

Mike Bosch ZS2FM skriver i sin spalt på de sydafrikanska radioamatörernas hemsida att DX-trafik är möjlig på VHF året runt.

”I motsats till den vanliga uppfattningen att DX-trafik endast är möjlig på 50 MHz via F2-skiktet under solfläckscykelns maximum, är det ett faktum att DX-kontakter kan genomföras året runt på VHF och ofta på ännu högre frekvenser. ”


Förteckning över längsta kända förbindelserna
Här följer en förteckning över DX-rekord från 50 MHz till 24 GHz när andra sändningsmetoder (moden) och frekvenser använts:
Tropo Ducting (TrD): 50 MHz – 10 GHz, längsta distans på 144 MHz = 4 754 km
Meteor Scatter (MS): 50 – 432 MHz, längsta distans på 144 MHz = 3 377 km.
Trans-Equatorial Propagation (TEP): 50 – 144 MHz, längsta distans på 50 MHz = 16 920 km.
Multi-hop Sporadic-E (Es): 50 – 144 MHz, längsta distans på 50 MHz = 15 153 km.
Short-path Summer Solstice (sommarsolstånd) Propagation (SSSP): 50 MHz enbart, längsta distans JE1BMJ hörd  på 50 MHz = 13 500 km.
Satellite (SAT): 144 – 1296 MHz, längsta distans på AO-7 144/432 MHz = 7 903 km.
Earth-Moon-Earth (EME): 50 MHz – 24 GHz, längsta distans på 144 MHz = 19 708 km.

KÄLLA: 
VHF+ UHF+ MICROWAVE NEWS by Mike Bosch ZS2FM (9 August 2015)

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com