JO kritiserar P4 för ingripande mot Jan SM6CJJ
när han körde amatörradio på militärt område

Posted by Erik SM7DZV on 1 september, 2015 in Nyheter |
Miltär från P4 i Skövde bevakar Jan

SM6CJJ:s bil med IC-706-an i bagaget, omringad av hemvärnsmän med dragna vapen. Så får det inte gå till, skriver JO i sitt beslut. FOTO Jan SM6CJJ

— Av Erik SM7DZV —

SSA-nyheterna 10 oktober 2014

SSA Nyhetswebb den 14 oktober 2014: En instatsstyrka från Hemvärnet, under P4 i Skara, grupperade med dragna vapen och kräver legitimation av radioamatören Jan Johansson  SM6CJJ. Klicka på bilden för att komma till artikeln.

Uppdaterat 2015-09-01 klockan 15:30
Uppdaterat 2015-09-01 klockan  17:10
Uppdaterat 2015-09-02 klockan  18:15

I oktober 2014 rapporterade jag på SSA:s nyhetswebb om hur militär från P4 i Skövde hade konfronterat radioamatören Jan Johansson SM6CJJ och bland annat avkrävt honom legitimation och hållit honom kvar på platsen. JO har nu satt punkt för ärendet genom ett beslut där militären kritiseras för sitt agerande.

Det som hände var att Jan blev konfronterad av en insatsstyrka ur Hemvärnet  som hade övning. Jan var ute och körde naturreservat, SMFF, på en icke avlyst del av regementets övningsområde. Insatsstyrkan observerade Jan och tyckte han verkade skum. Styrkan stannade därför, gjorde avsittning och grupperade i igelkottsformation. Jans egen bild talar sitt tydliga språk.

Befälet avkrävde Jan legitimation, granskade hans radioutrustning i bilen, förbjöd honom att avlägsna sig från platsen och krävde att han skulle sluta fotografera. Ett högre befäl, en kapten, som tillkallades beordrade därefter Jan att försvinna därifrån. Allt var fel. Från början till slut.

sm6CJJ Jan

Jan SM6CJJ under SMFF-trafik.Här kör han en Elecraft KX3. FOTO:Jan SM6CJJ.

JO-kritik: Militären saknade lagstöd för agerandet
JO kritiserar kritiserar P4 för ingripandet  mot Jan SM6CJJ i oktober. Militären hade inte rätt att avkräva Jan legitimation, de hade inte rätt att kontrollera vad han hade i sin bil, de hade inte rätt att hålla honom kvar på platsen och de hade inte rätt att beordra honomn att avlägsna sig.

Militären: Jan visade frivilligt sin legitimation…
Militären har i sina svar till JO förklarat att man agerat vänligt mot Jan och att denne ”frivilligt” har legitimerat sig, visat upp sin bil och avlägsnat sig.

CHEFsJO Elisabet Fura BILD jo.se

ChefsJO Elisabet Fura skriver att alternativen inte uppfattas så många för den som konfronteras av en väpnad trupp. FOTO: JO:s hemsida på nätet.

JO: Framför en beväpnad trupp uppfattas nog inte alternativen som särskilt många…
JO konstaterar lakoniskt att den som konfronteras av beväpnade militärer troligen inte upplever sig ha särskilt många alternativ.

JO:s sammanfattning av beslutet:
JO:s beslut har undertecknats av ChefsJO Elisabet Fura. Här är hennes sammanfattning av beslutet:

”I beslutet kritiseras Försvarsmakten, Skaraborgs regemente (P4), för att ha utformat förutsättningarna för en övning på ett sådant sätt att det funnits en överhängande risk för att civilpersoner mot sin vilja skulle kunna bli en del av övningen.

En radioamatör blev i samband med övningen konfronterad av militär personal när han befann sig inom övningsområdet som inte var avlyst.

I utredningen har det framkommit uppgifter om att en kapten, efter att ha genomfört ett samtal med radioamatören, bad radioamatören att avlägsna sig från platsen. Eftersom händelsen inte skedde inom ett skyddsområde konstaterar chefsJO att kaptenen inte har haft befogenhet att vidta denna åtgärd.”

Länk
Ladda ned och läs hela JO:s utredning och beslut.

 


Uppdatering 2015-09-01 kl 17:10

Efterskörd från fjolårets rapportering:
— Missa inte en intressant mejlväxling

Rapporteringen av militärens ingripande mot Jan SM6CJJ passerade inte de svenska radioamatörerna obemärkt och invändningsfritt. Det fanns radioamatörer som ogillade publiceringen, och i egenskap av SSA:s dåvarande nyhetsredaktör var jag i vissa grupper betraktad som Varg i Veum.

Det kan därför i dag, efter JO:s beslut, vara  på sin plats att på nytt publicera ett av dessa mejl samt undertecknad författare och redaktörs svar på angreppet.

Uppdatering  2014-01-12:

Det kom in ett mejl som vi känner oss nödgade att redovisa…

Vi publicerar mejlet med borttagen identitet men i allt övrigt in extenso.

”Hej Erik
Såg artikeln på ssa.se
Jag har kört en del SMFF själv, men jag har också inblick i hur extremt naivt och rentav korkat civilister kan bete sig i närheten av militär personal under övning.
Spontant tycker jag man kan sammanfatta det med att ord står mot ord. Befann sig Jan på övningsområdet eller ej?
Kom ihåg att militära övningar går ut på att öva att det är krig på riktigt, och hur militär personal ska agera då. Om militären inte är misstänksam mot alla de råkar på som smyger omkring i skogen, hur skulle de då bete sig om det blev krig på riktigt? Vill vi bli skyddade av soldater som naivt klampar omkring i skogen utan att hindra suspekta personer som stryker omkring?
Mot den bakgrunden tycker jag det är självklart att som civil bli behandlad med stor misstänksamhet tills motsatsen bevisats, då man blir påkommen under en militär övning. Som sagt, kom ihåg att det är krig på riktigt som övas.
Nästa sak att ta på väldigt stort allvar är att det vid såna här tillfällen förmodligen finns många hundra AK4 i området, som diverse kriminella element extremt gärna skulle vilja komma över. Dessa vapen måste skyddas så att de inte kommer ut i det civila samhället, den saken borde vara helt uppenbar. Och det hotet är givetvis helt skarpt, även i fredstid.
Ärligt talat måste jag säga att det som står på ssa.se just nu är väldigt osammanhängande.
MVH ”
/av redaktionen borttagen underskrift/

Här är redaktörens svar:

Du har skickat din kommentar till min privata e-postadress och inte till webred@ssa.se. Jag har vid många tillfällen framhållit att jag är angelägen om att min privata sfär respekteras. Men  alla förstår ju inte.

Tack för ditt enastående aktstycke. Ditt första fel är att du glömmer att Försvarsmakten betalas av Sveriges medborgare, för att vid behov skydda det civila svenska samhället. Försvarsmakten är underordnad det civila samhället och dess beslut, inte tvärt om som du tycks tro.

”Vill vi bli skyddade av soldater som naivt klampar omkring”
Du skriver: ”Vill vi bli skyddade av soldater som naivt klampar omkring i skogen utan att hindra suspekta personer som stryker omkring? Mot den bakgrunden tycker jag det är självklart att som civil bli behandlad med stor misstänksamhet tills motsatsen bevisats, då man blir påkommen under en militär övning. Som sagt, kom ihåg att det är krig på riktigt som övas. ”

Jasså? En civil person i Sverige som möter en militär enhet ska ”självklart” ”bli behandlad med stor misstänksamhet tills dess motsatsen bevisats”?

Få perspektiv på styrkeförhållandena
För att få perspektiv på styrkeförhållandena torde det vara på sin plats att erinra om att Sveriges befolkning enligt den senaste halvårsstatistiken var 9694194 personer. Försvarsmakten har i dag totalt 50 385 personer anställda. Av dessa utgör Hemvärnet 20596 och civilanställda 5365 personer. Det innebär att Försvarsmaktens personal utgör cirka 5,2 promille av Sveriges befolkning. Hemvärnets personal utgör 2,1 promille av befolkningen. Din argumentering innebär att 99,995 procent av Sveriges befolkning ska betraktas med ”stor misstänksamhet” så fort du har uniformen på och möter någon av dina landsmän.

Det var också utifrån den världsbilden hemvärnsgruppchefen i Skövde klantade till det. Inkompetensen på högre nivåer förstärkte misstaget. Militären kvarhöll, utan polismans befogenheter, radioamatören. Det tillkallade högre befälet skickar iväg den första gruppen, men sätter själv igång att filma (dokumentera?) radioamatören medan denne bryter sin stationsplats. När den ställföreträdande stabschefen intervjuas av två aningslösa reportrar på Radio Skaraborg fortsätter farsen. Stabschefen försvarar det som inträffat ute i skogen och menar att det visst fanns anledning att vara misstänksam. Han talade om ett avvärjt, men i sammanhanget fullkomligt ovidkommande, försök till intrång i ett skyddsobjekt och undvek, så gott det gick, reportrarnas vidlyftiga fantasier om krisläget i Ukraina och ryska militära kränkningar av svenskt luftrum.

Alternativ möjlighet för stf SC
Ställföreträdande stabschefen (Stf SC för er hemvärnsmän) kunde i stället hade sagt:

”Vi klantade till det ordentligt ute i skogen. Vi uppträdde som poliser fast vi inte var det. Polisen hade aldrig drömt om att ingripa, eftersom misstanke om brott saknades. Det fanns därmed ingen juridisk grund för ingripande. Vi ska se till, så långt vi kan, att den här händelsen inte återupprepas.”

Om ställföreträdande stabschefen hade sagt det, hade affären varit ur världen vid det här laget. Fel kan alla göra, även adrenalinstinna hemvärnsgruppchefer. Än nu snyggare kunde ärendet ha avslutats ifall ställföreträdande stabschefen bett radioamatören om ursäkt.

Du saknar insikt om regler för frihetsberövande och vapenhantering
Din fantasi tycks även i övrigt vara i paritet med, eller möjligen överträffa, gruppbefälets under övningen utanför Skövde. I likhet med det aktuella gruppbefälet saknar även du insikt om vårt lands juridiska grunder för frihetsberövande. Ditt svammel om ”flera hundra AK4-or som diverse kriminella element extremt gärna skulle vilja komma över” är patetiskt. För det första far en hemvärnsgrupp inte omkring i skogen med ”flera hundra AK-4or”. Hemvärnets regler för bevakning av vapen under övningar och raster är rigorösa. För det andra var det innan Hemvärnets nuvarande vapenförvaringsregler sjösattes, som man i tidningarna brukade kunna läsa om försvunna hemvärnsvapen.

Jag hade avrustat dej
Hade du, med dina vanföreställningar, ingått i ett Hemvärnsförband som jag haft befälet över, då hade jag beordrat att du skulle avrustas. Hemvärnet har inte råd att behålla personal till varje pris.

Din avslutande ärliga kommentar
Din avslutande ”ärliga” kommentar får ju stå för dej. Den text jag skrivit och publicerat på ssa.se får naturligtvis bedömas av andra än mig.

Innan jag blev nyhetsredaktör på ssa.se hade jag bara fem års erfarenhet av journalistik inom dagspressen, inklusive redigerarutbildning. Redigeringen innebar bland annat att tvätta andras manuskript så att de blev begripliga för läsarna. Senare i livet har jag också bland annat haft mer än 25 års erfarenhet av utredningsarbete inom statsförvaltning och forskarvärld. Mot denna ytterst begränsade bakgrund av språkligt arbete är det väl ganska klart att jag borde förstå att du tycker att min text är ”väldigt osammanhängande”? Inte sant?

//Erik Nyberg SM7DZV
Nyhetsredaktör ssa.se
Hemvärnsveteran. Kapten.

P.S.
Mellanrubrikerna i redaktörens mejlsvar är ditsatta av redigeraren.

Slut citat från 2014.

 

2015-09-01: OBSERVERA
När jag bemötte mejlförfattaren i oktober 2014 ansvarade jag för SSA:s nyhetswebb. Jag sade upp mig från det uppdraget den 7 maj i år. Den text jag skrev för snart ett år sedan är däremot fortfarande helt aktuell.

Jag vill avslutningsvis be dem som kritiserade publiceringen lägga märke till att den kritik jag riktade mot militärens ingripande mot Jan SM6CJJ, i oktober 2014, på alla punkter överensstämde med det beslut som Justitieombudsmannen nu fattat. Redaktören var tio månader före JO.

//Erik SM7DZV

 

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com