Amerikanske radioamatören Carson KM4MBQ
använde Reverse Beacon i forskningsprojekt

Posted by Erik SM7DZV on 4 september, 2015 in Nyheter |
Flare 5 nov 2014_Bild NASA_SDO

Solfacklor, eng. flare, sänder ut röntgen- och UV-strålning som leder till dämpning av radiovågor i jonosfären. Dämpningen är störst på låga kortvågsfrekvenser. Bilden: en flare den 15 november 2014. FOTO: NASA.

En doktorand vid Virgina Polytechnical Institute i Blacksburg, Va, USA, har använt sig av data från Super Dual Auroral Radar Network (SuperDARN) och Reverse Beacon Network (RBN) för att studera hur solutbrott, flares, påverkar vågutbredningen för kortvågstrafiken på den solbelysta sidan av jorden. Det man studerat är hur radiosignalerna försämras både till följd av solfacklans intensitet och utbredning.


Carson Squibb, KM4MBQ, är den som genomfört studien. Nyligen redovisade han sina resultat i ett paper “Dayside Ionospheric Response to X-Class Solar Flare Events Observed with Reverse Beacon Network High Frequency Communication Links.”  Som de flesta kortvågsoperatörer vet kan solfacklor med hög intensitet vålla nästa total blackout på kortvåg, medan effekterna av mindre utbrott blir mer begränsade.

Läs om solfacklor och Reverse Beacon i vår Verktygslåda
I vår verktygsavdelning finns att läsa om solfacklor, eller som det heter på engelska – flares. Klicka på fliken Rymdväder och därefter på den översta länken till Space Weather Prediction Center.  Där visas även effekter av solfacklor i realtid i form av dämpning inom olika frekvensormtåden.

I Verktygslådan hittar du även en länk till Reverse Beacon samt en artikel om hur man kan utnyttja systemet som radioperatör.

Länkar
Länk till ARRL:s nyhetsnotis
Länk till Virginia Polytechnical Institute

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com