Italienska radioamatörer
firar Hitlers kryptomaskin i två veckor

Posted by Erik SM7DZV on 10 september, 2015 in Nyheter |
EnigmaMachine

Enigma Wehrmacht maskin på Imperial War Museum i London. BILD: Wikimedia Commons.

— Av Erik SM7DZV —

Enigma var en tysk krypteringsmaskin som konstruerades och börjde användas från början av 1920-talet. Den användes både kommersiellt och av flera länder och deras krigsmakter. Mest känd är Enigma Wehrmacht, tyskarnas krypteringsmaskin från andra världskriget. (KÄLLA: Wikipedia)  Enigma och hur dess kod knäcktes är idag mytomspunnen historia.

Ett utslag av detta  ser vi när italienska Enigma Event går ut i etern den 12 – 25 september, när medlemmar i ARI Fidenza aktiverar de speciella anropssignalerna IO4ENG och IQ4FE. Sista dagen, den 25 september,  genomförs ”De Europeiska Forskarnas Natt”. Då kommer krypterade amatörradiomeddelanden att utväxlas med Enigmakoder från andra världskriget. Syftet med aktviteten är att påminna om maskinens betydelse för kommunikation och krypteringsteknik.

Är det lagligt?
ITU-reglementet, som ratificerats av Sverige och många andra nationer, föreskriver att krypterade amatörradiomeddelanden inte får utväxlas internationellt. Salig Televerkets föreskrifter om amatörradio i författningssamlingen B90 föreskrev bland annat att all amatörtrafik måste ske i klartext. Det är/var den grund alla vi äldre radioamatörer har/hade för vår hobby.

Frågan inställer sig då: Är de italienska minnesveckorna för Hitlers krypteringsmaskin från andra världskriget verkligen lagliga?

B90
Televerkets författningsamling B90 hade rigorösa tekniska krav på amtörradiostationer samt detaljerade föreskrifter för hur sådana radiostationer fick användas. I B90, 7§ Trafikföreskrifter, föreskrivs bland annat att:

h) All trafik mellan amatörradiosändare skall föras på klart språk och vara begränsad till meddelanden rörande experiment eller anmärkningar av personlig karaktär, alltför oviktiga  att ifrågakomma för befordran över de allmänna teleförbindelserna. Det är innehavare av amatörradiosändare förbjudet att befordra  internationella meddelanden för tredje parts räkning.

 

B90_1_DSCN0206_beskuren_webb

Televerkets Författningssamling B90, Utkom från trycket 1968.

Avreglering under 1990-talet
Under ministären Bildt överfördes den 1 juli 1992 Televerkets myndighetsroll till nybildade Telestyrelsen. Telestyrelsen övertog från Postverket, den 12 mars 1994, den statliga postadministrationen varvid det det centrala ämbetsverket Post- och Telestyrelsen bildades.

Under denna process överfördes tillsynen över amatörradio till Post- och Telestyrelsen. Överföringen innebar även mycket långtgående avregleringar. Post- och Telestyrelsen betraktade amatörradion som tämligen oviktig och menade att frågor som rörde amatörradio i stor utsträckning kunde handläggas och skötas av SSA, Sveriges Sändare Amatörer.

Från bindande rättesnören till oreglerat snömos
Många av de bestämmelser som reglerade amatörradion och som kommit att bilda 70 års praxis för radioamatörerna förvandlades plötsligt från bindande regler och rättesnören till oreglerat snömos. Plötsligt var det tillåtet att bete sig lite hur som helst. Amatörradion gick från Televerkets strikta reglering till dagens partiella oreglering.

Det som inte är förbjudet i lagtexten är tillåtet
Post och Telestyrelsens attityd är att allt, som inte finns reglerat i lagar och motsvarande bestämmelser, är tillåtet. Regeln om kryptomeddelanden mellan amatörradiosändare är en sådan fråga som övergått från strikt förbud till oreglerat,  och enligt PTS därmed tillåtet, dock med tillägget att vissa länder kan ha förbud mot krypterade meddelanden mellan radioamatörer.

ITU:s radioreglemente saknar rättsverkan
I ITU:s reglemente stadgas att krypterade meddelanden inte får sändas i internationell trafik. ITU:s radioreglemente har ratificerats, godkänts, av Sverige. Men texten har inte inkluderats i lagstiftning eller övriga regler för amatörradion. Därmed saknar kryptopassusen i ITU-reglementet rättsverkan i Sverige. Det blir tillåtet och PTS saknar sanktionsmöjligheter. PTS har ingen lagstiftning att åberopa ifall man skulle få behov att åberopa den gamla ordningens förbud.

EnigmaÄr Enigma-aktiviteten tillåten?
Tillbaka till den italienska Enigma-aktiviten. Är den tillåten eller inte? Reglerna för aktiviten den 25 september finns på dess hemsida. Där föreskrivs att okrypterade kontakter giltiga för diplomet som instiftats kommer att pågå mellan den 12 september 0700 UTC och pågå till den 25 september klockan 2200 UTC.

Nyckelinställningar skickas med kryptotexten
Den 25 september, med start klockan 0700 UTC kommer krypterade meddelanden att utväxlas, enbart på telegrafi, mellan specialstationer. Meddelanden ska innehålla

1) Organisationens URL i klartext www.enigma-reloaded.it,
2) Orden ”European researchers’ night”
3) Inställningen av Enigma-maskinens rotorer
4) Orden ”inizio enigma” på italienska
5) Den krypterade texten med fem bokstäver per grupp (Innehållsmässigt anknuten till amatörradio eller kryptologi)
6) De avslutande orden ”fine enigma” på italienska

Det vill säga: www.enigma-reloaded.it– European researchers’ night – rotors XYZ – inizio enigma – encrypted text – fine enigma;

Tillåtet – javisst!
Tillåtet: Javisst. De krypterade meddelandena packas tillsammans med nycklarna. Det innebär att texten kan betraktas som okrypterad. Till det yttre krypterad, i praktiken öppen för alla.

Mer info
All uppdaterad information för att delta i Enigma aktiviteten, The Event Enigma, (frekvenser, enigma emulation SW, enigma modell och rotorer, rotorinställningar, diplomregler och kontakter) finns tillgänglig på aktivitetens officiella hemsida .

Enigma-aktiviteten kommer att avslutas med ett tackmeddelande som sänds av The Museo Tecnico Navale, La Spezia.

Enigma och Bletchley Park på Youtube
Apropå Enigma så visade BBC2 i måndags ett mycket intressant intressant program, Bletchley Park: Codebreaking’s Forgotten Genius. Det handlar om Gordon Welchman, urfadern till den trafikanalys som nu lever i övervakningen av vår digitala verksamhet, och hans bittra öde. Programmet finns nu på Youtube.

Grunden för DX-kluster, reverse beacon  och liknande
Det skall tilläggas att Gordon Welchmans idéer utgör grunden för våra DX-cluster, Reverse Beacon Network och liknande, samt myndigheternas telefonavlyssning. Det började med klisterlappar på väggen i Hut 6. Rekommenderas!

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com