PTS: Inget hindrar krypterade amatörradiomeddelanden, men…

Posted by Erik SM7DZV on 12 september, 2015 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

Ursprungligen publicerat 2015-09-11

PTS har svarat på SSA:s fråga om det är tillåtet att kryptera amatörradiosändningar.

Myndigheten svarar att det inte finns något som hindrar att radioamatörer utväxlar krypterade meddelanden. Det viktiga är enligt PTS, att den som sänder ska vara lätt att identifiera. Meddelandets innehåll behöver inte nödvändigtvis sändas i klartext.

Om ITU:s regel i Radioreglementet att internationell amatörradiotrafik inte får vara krypterad skriver handläggaren vid PTS kryptiskt:

Men eftersom PTS bara kan reglera vad som gäller inom Sverige så är det lämpligt att följa det som står i ITU RR också vid sändningar som kan höras i andra länder eftersom man inte vet vad som gäller i de andra länderna.

Kryptera, så länge radiovågorna stannar hemma
Myndighetens uppfattning tycks kunna sammanfattas på en rad:
Varsågod. Kryptera och sänd, så länge som radiovågorna stannar hemma.

För att sammanfatta PTS tolkning gäller det alltså att det i vårt avreglerade land är tillåtet att sända krypterade amatörradiomeddelanden, så länge den sändande stationen lätt kan identifieras. Men myndigheten tillägger i svaret att det är ”lämpligt att följa det som står i ITU RR också vid sändningar som kan höras i andra länder”.

Tillåtet – Men ändå inte riktigt bra…
Det är med andra ord ändå lämpligt att följa det som står i ITU:s radioreglemente. Skälet till detta är att amatörradio är en i högsta grad internationell hobby, och att radiovågor inte stannar vid nationsgränser och inte vet vilka regler för kryptering som gäller på andra sidan gränsen.

Goddag – Yxskaft?
Är det möjligt för en statlig myndighet att komma närmare ”Goddag — Yxskaft” i ett svar om rättstillämpning?

 

Här är svaret till SSA från PTS handläggare:

 

Det finns inget i LEK eller i PTSFS som förhindrar att meddelanden sänds krypterat på amatörfrekvenserna så länge det finns en anropssignal som identifierar avsändaren och som kan avläsas med kända metoder. Signaleringen på D-star eller annan digital radio liksom olika digitala moder, och för all del även CW, kan ju upplevas som krypterad för den invigde men så länge avsändaren kan identifieras genom avkodning som inte kräver en speciell nyckel eller hårdvarulösningar som inte är allmänt tillgängliga så ser jag inget hinder.

Se det som att andra ska kunna veta vem som sänder, inte nödvändigtvis vad det innehåller.

Det finns en skrivning i ITU RR som säger att sändningar mellan radioamatörer i olika länder inte ska vara krypterad för att försvåra att innehållet kan läsas av andra men RR i sig gäller mellan olika stater och för att gälla enskilda måste det sättas i kraft genom någon annan reglering, t.ex PTSFS. Det är t.ex på det sättet som definitionen av amatörradio, som finns i ITU RR, sätts i kraft genom att motsvarande skrivning på svenska finns i Undantagsföreskrifterna.

25.2A 1A) Transmissions between amateur stations of different countries shall not be encoded for the purpose of obscuring their meaning, except for control signals exchanged between earth command stations and space stations in the amateur-satellite service.

Men eftersom PTS bara kan reglera vad som gäller inom Sverige så är det lämpligt att följa det som står i ITU RR också vid sändningar som kan höras i andra länder eftersom man inte vet vad som gäller i de andra länderna.

Def finns för övrigt även en skrivning i ITU RR om att sändningar mellan radioamatörer i olika länder ska begränsas till de ämnesområden som förknippas med amatörradiotjänsten som den definieras i ITU RR och tillägg av personlig karaktär.

25.2 § 2 1) Transmissions between amateur stations of different countries shall be limited to communications incidental to the purposes of the amateur service, as defined in No. 1.56 and to remarks of a personal character.

1.56 amateur service: A radiocommunication service for the purpose of selftraining, intercommunication and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest.

På din fråga om PTSFS 2012:3 gäller idag, så är svaret nej. Den har ersatts av PTSFS 2013:4 som i sin tur är ersatt av PTSFS 2014:5.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com