Föreslå kandidater till SSA:s årsmöte 2016

Posted by Erik SM7DZV on 19 september, 2015 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

SSA:s valberedningen efterlyser förslag på kandidater till valen vid Årsmötet 2016. Valberedning arbetar till senast 15 oktober för att få fram kandidater till årsmötet.

Det finns dubbla skäl för SSA:s medlemmar att föreslå kandidater. Det första handlar om att hjälpa valberedningen att få fram ett väl underbyggt och förankrat förslag. Det andra handlar om att spara pengar.

Om alla nomineringar kommer fram till valberedningen i tid minskar risken för onödiga poströstningar. Förra gången en poströstning genomfördes, 2014, beräknades kostnaden till cirka 30 tusen kronor, 70 kronor per avgiven röst. Den omröstningen gav ingen förändring jämfört med valberedningens förslag.

Valberedningens arbete ska vara avslutat senast den 15 oktober.

Valberedningen, som utsågs av senaste årsmötet i Lysekil, består av SM0UCC Kurt Ekdahl (sammankallande), SM6ZEM Hans-Christian Grusell, SM5OCK Håkan Karlsson och SM2PYN Bo Nilsson.

Bred förankring och geografisk spridning
Valberedningen ska följa de förtroendevaldas arbete samt aktivt och med bred förankring söka kandidater. Valberedningen ska också sträva efter att ge sitt förslag bred geografisk spridning.

Valen nästa år
Inför årsmötet i Täby nästa år ska valberedningen föreslå årsmötet två kandidater till styrelsen samt  fyllnadsval av kassaförvaltare. Valberedningen ska också föreslå två revisorer och en ersättare.

Mejla förslag på kandidater
Valberedningen tar gärna emot förslag på kandidater. Skicka förslagen per e-post till valberedningens ordförande Kurt SM0UCC. Missa inte att lägga in ett snabel-a i epostadressen.

Poströstningen 2014 Kostnad 70 kronor per räknad röst
Om ytterligare nomineringar kommer upp efter det att valberedningen slutfört sitt arbete vidtar procedurer för poströstning. Förra gången en sådan process genomfördes deltog 436 medlemmar i poströstningen. SSA har cirka 5200 medlemmar. Valdeltagandet i poströstningen blev därmed cirka 8 procent. 92 procent av medlemmarna avstod från att rösta. Kostnaden för poströstningen uppskattades till cirka 30 000 kronor. Priset för varje avgiven röst blev därmed cirka 70 kronor.

 

Länk
Länk till senaste SSA-Bulletinen

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com