USA får lag som skyddar radioamatörer
mot orimliga villkor när man vill sätta upp antenn

Posted by Erik SM7DZV on 2 oktober, 2015 in Nyheter |
IMG_8528

ÅKE SM7NJD framför HSB-huset i Borgholm, där han inte fick sätta upp en dipolantenn för 80 meter. Åke sålde senare sin lägenhet och bor nu på ett ställe i stan, där han kan utöva sin hobby igen. FOTO Erik SM7DZV.

— Av Erik SM7DZV —

Hyresvärdar som vägrar radioamatörer att sätta upp enkla vajerantenner, därför att man föreställer sig att ”duvor som sätter sig på antennerna kan skita på taket” (citat). Grannar med dåligt fastskruvade TV-paraboler som skyller dålig bild på radioamatören som bor 200 meter bort. Många radioamatörer möter många vrickade argument.

Men i USA ser det nu ut att bli ändring. Där dras en ny lag genom kongressen. Syftet med lagförslaget: Att ge radioamatörerna rimliga avtalsvillkor.

Åke SM7NJD fick blankt nej, när han ville sätta upp en dipolantenn på taket av HSB-fastigheten i Borgholm där han bodde. Vice ordföranden i bostadsrättsföreningen menade att fåglar skulle sätta sig på antennvajern och förorena (”skita”) på taket. Samme vice ordförande frågade hur föreningen skulle ställa sig, ifall Åkes granne ville anlägga en bunker på gräsmattan för att träna golf. Till saken hör att grannen var en 93-årig kvinna med hemtjänst. Men går utan rullator, det gör hon.

Dåligt fastskruvad TV-parabol…
Till avdelningen total galenskap hör också en färsk historia från mellersta Norrland. En granne till en ytterst försynt radioamatör hade en dåligt fastskruvad TV-parabol. När det blåste fladdrade TV-bilden. Grannen fick för sig att det var radioamatören som störde och började gå runt till grannarna och prata för att övertyga dessa om att radioamatören störde. Radioamatören bor 200 meter från den dåligt fastskruvade parabolen. Hen kör kortvåg, max 100 watt, och använder en vanlig deltaloopantenn…

Lag till skydd för orimliga avtalsvillkor
Den sortens argument kommer inte att bita i USA i framtiden. Just nu dras ett lagförslag genom kongressen. Den föreslagna lagen ska skydda radioamatörer mot orimliga avtalsvillkor, när de vill sätta upp antenner.

Syfte: hindra orimliga krav från bostadsföretag
The Amateur Radio Parity Act of 2015 är ett lagförslag i USA som går ut på att radioamatörer inte ska bemötas med orimliga krav när de behöver sätta upp radioantenner. Lagförslaget syftar till att garantera grundläggande rättigheter för radioamatörer som bor i bostadsrätter eller som hyr av privata företag eller hyresvärdar. Motsvarande regler finns redan för antenner som behövs för flera andra samhällsbehov. Förslaget går ut på att FCC kompletterar sitt regelverk med motsvarande skydd för radioamatörers antennbehov.

Tillräckligt stöd i Kongressen
Ett villkor för att den här typen av lagförslag ska tas upp till behandling är att det får stöd av minst 100 ”sponsorer” dvs. kongressledamöter eller senatorer. Det stödet har nu uppnåtts av The Amateur Radio Parity Act 2015. Lagförslaget har stöd i kongresserns båda kamrar och från både demokrater och republikaner. När kravet på stöd från tillräckligt många kongressledamöter uppnåtts, brukar lagförslaget som regel också gå igenom.

Går igenom
Allt talar därför att radioamatörerna i USA kommer att få detta grundläggande stöd, som ARRL arbetat hårt för under lång tid.

Länk till ARRL
Läs mer på ARRL:s nätplats. Klicka här.

 

Länkar om Åkes vedermödor:
Länk om Åkes vedermödor.… och hur det blev till slut.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com