Välbesökt Distrikt 3-möte i Hudiksvall

Posted by Erik SM7DZV on 4 oktober, 2015 in Nyheter |
SM3FJF Jörgen Foto Henrik SA3BPE_red

Jörgen SM3FJF berättar för mötesbesökarna om ungdomssatsningen i SM3. FOTO Henrik SA3BPE

Igår, lördag den 3 oktober, hölls SSA höstmöte för tredje distriktet i Hudiksvall. Värd för mötet var SK3GA Hudiksvalls Sändareamatörer och DL3 SM3GDT Hans, som hälsade de 26 mötesdeltagarna varmt välkomna till mötet, som hölls i SMK Hälsinges utmärkta lokal. Deltagarna kom från Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Sundsvall, Delsbo, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn och Gävle samt mellanliggande orter.

SM3GDT_IMG_1973

DL3,Hans SM3GDT vid sin radiostation.

Vid mötet lämnades en kort genomgång av mötesanteckningar från vårmötet i Gävle. Hans SM3GDT rapporterade från SSA:s senaste styrelsemöte, där även distrikts- och sektionsledare samt PTS deltog. Hans lämnade även information om amatörradio på bland annat 5 MHz och 70 MHz. Under mötet lämnades även rapporter från klubbverksamheten inom distriktet.

Repeaterfrågor
Även repeaterfrågor blev föremål för diskussioner under mötet. Frågan handlade om hur vi amatörer behöver förhålla oss, när det gäller driftsättning av nya repeatrar. Mötet var enigt om att SSA:s rekommendationer bör följas, och att det inom distriktet bör koordineras och kommuniceras med DL3.

Rapport från ungdomssatsningen
SM3FJF Jörgen rapporterade om den stora ungdomssatsning SSA har i distrikt 3, “SSA – Amatörradio i skolan 2015-2016”.  Jörgen berättade att de med start i november kommer att träffa 500 högstadieelever på ett antal olika skolor i Ånge kommun. Jörgen informerade även om SSA:s nya ‘radioväskor’ som ska införskaffas, två moderna riggar med erforderlig kringutrustning i utbildningssyfte. Mötet önskade SM3FJF Jörgen och SM3ESX Christer med flera Lycka Till i detta projekt!

Bildspel
Mötet avslutades med att SM3FJF Jörgen visade ett bildspel om det stora radiosamband som var i juli på SI9AM i Utanede. 54 radiooperatörer deltog från stora delar av distrikt 3, varav flertalet kom från FRO Sollefteå och SK3BG Sundsvalls Radioamatörer. Ett mycket lyckat radiosamband där vi alla som deltog lyckades samarbeta över klubbgränser och organisatorisk tillhörighet.

Tack till arrangörerna
SM3GDT Hans riktade ett stort TACK till alla som deltog på mötet samt tackade SK3GA för organisationen samt tack till SMK Hälsinge för lån av lokaler, en mycket fin klubbstuga!

Länk till SK3GA
En lite mer detaljerad rapport finns att läsa på SK3GA:s hemsida.

TNX.
Redaktionen tackar Henrik SA3BPE och Jörgen SM3FJF som bidragit med textunderlag och bilder.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com