Nu har även Borås börjat registrera
människor som rör sig i stadens centrum

Posted by Erik SM7DZV on 7 oktober, 2015 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

DatainspektionenFör knappt fyra månader sedan meddelade Datainspektionen att den registrering av människors rörelser som sker i centrala Västerås är olaglig. Nu är det Borås tur att köra igång med samma typ av registrering med hjälp av samma bolag, Bumbee Labs, som Cityföreningen i Västerås.

Centrumledaren i Borås försäkrar man absolut inte tänker ge sig in i några olagligheter, trots att registreringen redan börjat för tre veckor sedan.

– Vi kommer absolut inte göra några olagligheter, sa Marie Börjesson, centrumledare för Knalleland, till Borås Tidning. Men tidningen rapporterar att datainsamlingen redan är igång, sedan tre veckor.

Samlar data för att ”testköra”
– De samlar in information nu för att testköra systemen. Men vi nyttjar inte systemet eftersom att vi inte har avtalen klara. Vi räknar med att vi ska kunna plocka ut information från första oktober, säger Börjesson till Borås Tidning. Börjesson menar att man ”bara” plockar ut statistik.

Cityföreningen i Västerås har nyligen svarat på Datainspektionens kritik och försöker nu anpassa sig till gällande lagstiftning. Hur Datainspektionen ställer sig till skrivelsen från Västerås känner inte redaktionen till i dagsläget.

Västerås – Inte tillåtet
Datainspektionens granskning visade att det system som används i Västerås för att mäta besöksflöden via personers mobiltelefoner inte är tillåtet i sin nuvarande utformning eftersom det går att spåra hur enskilda personer rör sig i stadskärnan. Systemet samlar in uppgifter som mobiltelefoner med påkopplad wifi automatiskt skickar ut.

Mac-adresser är personuppgifter
Datainspektionens granskning visar att de så kallade mac-adresser som samlas in är personuppgifter och att Västerås Citysamverkan därför måste följa reglerna i personuppgiftslagen. Företaget som levererat lösningen har vidtagit vissa åtgärder, som kryptering, för att försvåra möjligheten att identifiera enskilda personer.

Personer kan övervakas i strid mot lagen
Men trots de åtgärder som vidtagits innebär mätningen att enskilda personer kan övervakas på ett sätt som innebär ett intrång i den personliga integriteten. De uppgifter som samlas in kan under vissa förutsättningar användas för att kartlägga hur en person rör sig på allmän plats i Västerås citykärna, i vart fall under en period av en vecka, säger Datainspektionens jurist Martin Brinnen.

Föreläggande
Datainspektionen förelade därför Västerås Citysamverkan att antingen sluta med besöksstatistiken eller se till att de uppgifter som registreras inte kan användas för att kartlägga hur enskilda rör sig i Västerås citykärna. Västerås Citysamverkan måste i så fall även informera besökarna om vem som samlar in uppgifterna och varför.

Samlar redan data i Borås
Cityföreningen i Borås utgår nu från att Datainspektionen kommer att nöja sig med de åtgärder som Västerås Cityförening har föreslagit. Det är därför man redan börjat registrera och lagra uppgifter om hur folk rör sig i stadskärnan. Cityföreningen menar att nuvarande registering ingår i en inköring av systemet och att inga personuppgifter hittills använts.

Om Personuppgiftslagen (1998:204)
Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Definition personuppgifter
Det som i lagen menas med personuppgifter definieras i lagens tredje paragraf:

 

Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.

 

Jämför gärna
Borås Cityförening anser att att inga personuppgifter hittills använts och att man ”absolut inte kommer att göra några olagligheter”. Jämför gärna uttalandet med Datainspektionens beslut rörande registreringen i Västerås och lagens ovan citerade definition av personuppgift.

 

Länkar

Datainspektionens beslut om WiFi-övervakningen i Västerås
Borås tidning
Personuppgiftslagen (1998:204)

 

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com