Jörgen SM3FJF om Amatörradio i skolan:
— Vilken härlig support av Ånge kommun!

Posted by Erik SM7DZV on 26 november, 2015 in Nyheter |
Publicerat 2015-11-24
Beskuren klassrum IMG_7819_webb

SA3PAU Paul, längst till vänster, har just hälsat klass 9 B välkommen till lektionstimmen “SSA – Amatörradio i skolan 2015 – 2016”. SM3FJF Jörgen och SM3ESX Christer håller i genomförandet av lektionen på 50 minuter. Totalt blev det att träffa 345 elever vid 14 lektionstillfällen på tre skolor. Minervaskolan i Ånge, Heliåsskolan i Erikslund och Fränstaskolan i Fränsta.

— Intervju, foto och underlag av Jörgen Norrmén SM3FJF —

Del ett av tre i projektet ”Amatörradio i skolan”, som genomförs detta läsår i Medelpad, har nu avslutats. Cirka 350 elever vid skolor i Ånge kommun har nyligen deltagit i en inledande presentation av amatörradio i ett projekt som stödjs av SSA.

— Vilken härlig support från Ånge kommun, sammanfattar projektledarna Jörgen Norrmén SM3FJF och Christer Byström SM3ESX, när de summerar första etappen.

”En fantastisk upplevelse”
— Eleverna var där, skolchefen var där, rektorn var där, lärarlaget var där, SVT Mitt Nytt var där. Supporten från ledningen i Ånge kommun var en fantastisk upplevelse, framhåller projektledarna.

14 lektionstillfällen
Vid de 14 lektionstillfällena besökte skolchefen Urban Åström en av lektionstimmarna, likaså rektor Marie Löfhaugen samt flertalet lärare från de tre skolorna i Ånge, Erikslund och Fränsta och därtill SVT Mitt Nytt som gjorde ett inslag om SSAs stora satsning för eleverna i Ånge kommun, ”Amatörradio i skolan”.

Rektorns syn på projektet
Ta del av Jörgens SM3FJF samtal med rektor Marie Löfhagen om hennes syn på projektet, dess betydelse, upplägg och genomförande.

Rektor Marie_webb

Rektor Marie Löfhaugen, Minervaskolan i Ånge, öppnar dörren och hälsar välkommen till projektet “SSA – Amatörradio i skolan 2015 – 2016”

Jörgen: — Del ett av tre i projektet är nu avslutad. Vilken fin support skolorna i Ånge kommun ger till Föreningen Sveriges Sändareamatörer och till oss projektledare, när vi nu har genomfört den första delen i projektet ”Amatörradio i skolan”.

”Fint initiativ”
Marie:
— Ett sådant här fint initiativ är ett välkommet inslag i skolan. Skolchefen Urban Åström och jag berörde detta på rektorskonferensen direkt efter att vi varit inne och besökt er lektion.

— Med tanke på vad som nu händer ute i världen, är ju amatörradio högaktuellt. Att kunna meddela sig ut i världen tar vi för givet. Med amatörradio är det ju möjligt även i de svåraste krissituationerna.  Där förmedlade ni ett mycket fint budskap.

Behöver träna kommunikationsförmåga
—  Och för att kunna ”köra radio” som ni uttrycker det, måste man träna upp sin kommunikationsförmåga, både språkligt och tekniskt, för att kunna meddela sig med omvärlden. Ni visade amatörradio och er lektionen om amatörradio passar in som en fin pusselbit i skolans ämnes- och kursplaner.

Jörgen: — Det här kräver, som vi har sett, en noggrann schemaläggning och detaljplanering för skolan?

Marie: — Vår förstelärare Paul Pakkala, hade redan vid starten på höstterminen förplanerat, förankrat och därefter tillsammans med lärarkollegor schemalagt projektet.

IMG_7899_webb

Christer SM3ESX har just visat Eskil från Fränstaskolan hur han ska sända sitt namn på telegrafi.

— Paul upprättade ett dokument som vi i skolan benämner LPP  –  Lokal Pedagogisk Planering. Det dokument är till för läraren och eleven, som ett tydliggörande utav skolans långsiktiga mål och centrala mål, allt enligt Läroplan för grundskolan 2011 – LGR 11.
—  Planeringen med LPP, i det här skolprojektet, är framtagen för elever i årskurs 6-9 inom grundskolan. En anpassning kan krävas utifrån varje enskild elevs förutsättningar och detta görs då individuellt i samråd med pedagoger på varje skola.
Jörgen: — Du har tagit del av upprättad LPP och du var med på en av de 14 lektionstimmarna. Hur känns det nu när del ett av tre är avslutad?

”Bra predagogiskt upplägg”
Marie:
— Er lektionstimma var riktigt bra! Ni gav en inledning och ett innehåll, byggde upp förväntan, ett teoretiskt genomförande med praktiska inslag, en sammanfattning och slutligen, vad händer nästa gång. Det är så här en lektion ska genomföras. Det här var för eleverna ett ytterligare bra sätt att lära sig saker, från ett annat perspektiv.

— Det här visar att om viljan finns så går det att knyta ihop läroplanen, hand i hand med intresseväckande pedagogiska inslag.

— Projektet är hittills väl förberett och genomfört, är ett välkommet inslag in i skolan där eleverna får insikt och förståelse för vad de teoretiskt läser i de olika kurserna.  Det här vill vi fortsätta med!


 

Elevens skolämnen som berörs i projektet
SSA – Amatörradio i skolan 2015-2016

Lokal Pedagogisk Planering –  LPP

IMG_7818_besk_webb

Jenna, från Minervaskolan i Ånge, prövar morse. Maja ser på.

Svenska
•   Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
•    Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang.
Engelska
•    Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
•    Talad engelska och texter från olika medier.
Matematik
•    Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
•    Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
Fysik
•    Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
•    Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
•    Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
Teknik
•    Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
•    Konsekvenser av teknikval, till exempel för­ och nackdelar med olika tekniska lösningar.
•    Tekniska lösningar inom kommunikations­ och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, Internet och mobiltelefoni.
•    Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com