Uppdaterat: PTS klämmer åt företag som säljer
direktimporterad olaglig och störande hundpejl

Posted by Erik SM7DZV on 18 december, 2015 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

Uppdatering 2015-12-18:

Serienummer för olagliga hundhalsband
Jaktjournalen har nu publicerat en artikel som belyser det inträffade. Där framgår att T5-halsband med ett serienummer som börjar på 3S6 och T5 mini-halsband med ett serienummer som börjar på 4D5 är Amerikanska halsband (inte godkända). T5-halsband med ett serienummer som börjar på 3S7 och T5 mini-halsband med ett serienummer som börjar på 4D6 är Europeiska halsband (godkända).
Länk till Jaktjournalens artikel

Vår ursprungliga artikel publicerad den 13 december:

Trampet Hund och Jakt är ett företag som bland annat  marknadsför och säljer direktimporterade hundpejlar från USA. De direktimporterade hundpejlarna sänder på frekvenser utanför de som är tillåtna i Sverige. Prov som PTS och Försvarsmakten genomfört visar att sändarna som hundarna bär kan störa radiosystem som används av Försvarsmakten på upp till 18 kilometers avstånd.

Nu klämmer PTS åt företaget som direktimporterar och säljer — och de jägare som använder — de olagliga pejlarna.

Försäljningsförbud, återkallande och destruktion
Nu klämmer PTS åt importören: Försäljningsförbud, information till kunderna/slutanvändarna, återkallande av alla sålda och osålda enheter  samt  inlämning av dessa till PTS för destruktion.

Vite på 150 000 kronor
Om företaget inte rättat sig efter beslutet senast den 22 april 2016 tillkommer vite på 150 tusen kronor.

PTS varnade för ett år sedan
För precis ett år sedan skrev och publicerade jag en varning från PTS för direktimporterade hundpejlar. Garmin-pejlar som köptes direkt från USA låg i frekvensområden utanför vad som var tillåtet i Sverige.

Uppmaningen ”köp svenskt” räckte inte
PTS rekommenderade för ett år sedan att den som ville köpa en hundpejl skulle hålla sig till svenska leverantörer, då skulle köparen inte riskera att få pejlar som stred mot svenska frekvensbestämmelser. Redan för ett år sedan stod med all tydlighet klart att de amerikanska hundpejlarna var olagliga.

Rådet att hålla sig till svenska leverantörer visade sig emellertid vara otillräckligt. Den enskilda firman Trampet Hund och Jakt har marknadsfört och sålt ett hundhalsband i två versioner Garmin T5-Nordisk version (laglig) och en amerikansk version som i företagets marknasföring kallas ”Garmin T5 USA-version”. Den senare, olagliga modellen, har företaget direktimporterat från USA. Den får inte användas inom EU.

Därför destruering
Att PTS kräver att enheterna ska destrueras beror på att de bedöms ha ett tämligen stort värde för sina ägare, och att risken därför är stor att de skulle komma att säljas utomlands till andra EU-länder ifall de inte förstördes.

Beslut (dom) i förrgår
Företaget Trampet Hund och Jakt dömdes i förrgår av Post- och telestyrelsen, PTS, att upphöra med försäljningen samt att återkalla samtliga sålda utrustningar. Senast den 22 januari ska företaget redovisa till PTS hur informationen till kunderna/slutanvändarna utformats. Senast den 22 april ska samtliga enheter ha sänts in till PTS för destruktion. Om företaget inte rättar sig efter beslutet tillkommer ett vite på 150 tusen kronor.

PTS uppmanar även privatpersoner som kan ha importerat denna utrustning själva, eller har modifierat EU-versionen att sända på radiofrekvenser som används av Försvarsmakten, att skicka in utrustningen till PTS för destruktion.

Användning kan ge fängelse
Personer som använder utrustningen bryter mot lagen om elektronisk kommunikation vilket kan ge böter eller fängelse upp till sex månader. I fall där militär radioanvändning riskerar att störas kan användningen klassas som grovt sabotage enligt Brottsbalken och därmed ge påföljder från som lägst två års och upp till livstids fängelse.

Post och Telestyrelsen har, under året som gått, tillskrivit och uppmärksammat företaget på att enbart den  version som är tillåten inom EU får säljas och användas i Sverige. Firmans ägare har enligt PTS inte rättat sig utan fortsatt att sälja den hos oss olagliga USA-varianten.

Försvarsmakten anmälde störningarna
PTS har fått in anmälningar om radiostörningar på frekvenser som används av Försvarsmakten.

Resultat av PTS Marknadskontroll
PTS köpte därför i maj in en hundpejl med tillbehör från företaget. PTS redovisar i sitt beslut följande iögonfallande resultat av sin marknadskontroll: (Mellanrubrikerna i den citerade texten har satts av redaktionen.)

Marknadskontroll i maj
Vid marknadskontroll den 5 maj 2015 köpte PTS ett exemplar av Garmin Astro 320 + T5 USA-versionen från Trampet Hund & Jakt. Produkten består av Astro 320 (handenheten), T5 USA-versionen (halsbandet) samt tillbehör.

Bruten försegling på förpackningen
PTS kunde vid mottagandet konstatera att produkten levererades i en förpackning med bruten försegling.

Felaktiga serienummer
Serienumren på förpackningen överensstämde inte med serienumret på handeneheten respektive serienumret på hundhalsbandet.

CE-märkning saknades
CE märkningen saknades på halsbandet (T5 USA-versionen), på kartongen och i den medföljande manualen.

Försäkran om konformitet saknades
Dessutom saknades försäkran om överensstämmelse i utrustningens förpackning

PTS har provat utrustningen – sänder på försvarsfrekvenser
PTS har provat utrustningen och har funnit att den sänder på radiofrekvenserna 151,820 MHz, 151,880 MHz, 151,940 MHz, 154,570 MHz och 154,600 MHz som används av Försvarsmakten.

PTS undersökte utrustningen tillsammans med Marinen
Den 10 november 2015 besökte PTS Försvarsmaktens Marinbas och sände med hundhalsbandet Garmin Astro T5 USA-versionen för att kunna undersöka om radioutsändningen orsakar skadlig radiostörning.

Stör Försvarsmakten på 18 km avstånd
PTS kunde tillsammans med Försvarsmakten konstatera att deras radiomottagning inom en radie av 18 kilometer stördes allvarligt av denna utrustning. Ljudupptagning utfördes på plats av störsignalen som kunde höras tydligt i Försvarsmaktens radiomottagningsutrustning och därmed omöjliggör säker kommunikation. Störsignalen hade dessutom samma karakteristiska signaler som finns beskriven i Försvarsmakten störningsanmälan till PTS.

Garmin Nordic AB känner till svartimporten
PTS har efter kontakt med tillverkaren Garmin Nordic Sweden AB fått information om att den utrustning som Joakim Ågren har sålt till PTS har exporterats från USA av ett företag som heter S&D Commodities Corp i New York. Garmin Nordic Sweden AB är medveten om denna import till Sverige och utrustningen är därför programmerad så att den inte ska fungera för användning utanför USA

Mjukvaran hackad
Enligt Garmin har denna begränsning kringgåtts genom att någon i något led har ”hackat” mjukvaran i utrustningen.

Länkar

PTS pressinformation: PTS kräver att olaglig hundspårutrustning återkallas

PTS Beslut 15-7597 om vite, försäljningsförbud, återkallande, destruktion mm. Klicka här (pdf-fil)

Nyhetsartikel på SSA:s nyhetswebb 8 december 2014. Klicka här.

Trampet Jakt och Hund. Hemsida, där halsbandet T5-USA-Versionen nu tagits bort.

Mer info om regler för jaktradio, se PTS hemsida på nätet.

För mer om elektromagnetisk konformitet (EMC), Se Elsäkerhetsverkets hemsida.

För prisjämförelser – Garmin Sverige: Hemsida med hundpejlar.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com