Sårbarheter i Adobe Flash åtgärdade — Uppdatera!

Posted by Erik SM7DZV on 29 december, 2015 in Nyheter |

Cert.se, Sveriges säkerhetsorgan för IT,  rapporterar att sårbarheter i Adobe Flash har rättats utanför sin ordinarie ”patch-cykel”. Uppdatering rekommenderas absolut.
Länk till meddelandet från CERT.

CERT.SE — Sveriges nationella säkerhetsorgan för IT
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Uppdraget
Till uppgifterna för CERT-SE hör bland annat att

— Agera skyndsamt vid inträffade IT-incidenter genom att sprida information samt vid behov arbeta med samordning av åtgärder och medverka i arbete som krävs för att avhjälpa eller lindra effekter av det inträffade.
—  Samverka med myndigheter med särskilda uppgifter inom informationssäkerhetsområdet.
— Vara Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i andra länder samt utveckla samarbetet och informationsutbytet med dessa.

Länk till CERT

//Erik SM7DZV

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com