Ingen katastrof för tittarna när Teracom byter
TV-frekvenser och moduleringsmetod nästa år

Posted by Erik SM7DZV on 4 januari, 2016 in Nyheter |
Uppdaterat 2016-01-15:

PTS slutredovisning (Länk).
Inga färändringar järmfört med vår tidigare rapportering.

Uppdaterat 2016-01-05:

SVT:s kanaler kvar på UHF. Inga antennbyten krävs för dem.
Vi har nu fått bekräftat från Teracom att inga av SVT:s kanaler kommer byta från UHF till VHF. Inga av SVT:s tittare kommer att behöva skaffa nya antenner till följd av frekvensomläggningarna.
Uppdateringarna nedan är markerade med kursiv text och indrag.
Red.

Teracom mast Foto Bertil Strandell

En av Teracoms länkmaster.
FOTO Teracom, Bertil Strandell.

— Av Erik SM7DZV —

Under den gångna helgen blev det en stor nyhet av att ett planerat teknikbyte i det marksända svenska TV-nätet skulle komma att göra 100 tusen hushåll utan TV från den 1 april 2017. De braskande rubrikerna föranleddes framför allt av planerna på en kommande övergång från moduleringsmetoden DVB-T till den modernare DVB-T2, och i någon mån även ändring av frekvenser för de kanaler som TV sänds på.

Vi kan här lugna alla oroliga. TV-apparater och digitalboxar med det gamla moduleringssystemet byts ut kontinuerligt, och när dagen för frekvensbytet nås, återstår för de allra flesta enbart en ny kanalsökning för att allt ska funka som vanligt.

SVT:s fem öppna kanaler ligger allihop i Teracoms Nät 1 på UHF, och det berörs inte alls. Teracom bekräftade under tisdagen (5 januari) till oss att inga av SVT:s kanaler kommer att  byta från UHF till VHF. Det betyder att inte heller de regionala kanalerna i Nät 6 kommer att beröras. För SVT:s tittare kommer det därför inte att krävas några nya antenner eller antennbyten.

För dem som behåller sin gamla teknik finns till och med ett budgetalternativ, för cirka tusenlappen. För dem som nöjer sig med SVT:s öppna program blir hålet i plånboken ännu mindre.

Nya mobilnät tvingar TV byta frekvenser
Post- och Telestyrelsen, PTS, har i dagarna, på regeringens uppdrag, redovisat en utredning om marksänd TV efter den 31 mars 2017. Frågan handlar om hur marksänd TV ska kunna samexistera med nya mobilnät på frekvenser under 694 MHz.  Utredningen fick stort medial utrymme i helgen, då den förutser att att cirka 100 tusen hushåll kommer att behöva byta äldre TV-apparater eller digitalboxar för att kunna fortsätta se på TV.

Gamla TV-apparater klarar inte ny moduleringsstandard
Det som ställer till de största problemet är övergång till ny moduleringsstandard, från DVB-T till DVB-T2. Den nya standarden har funnits cirka fem år. För dem som använder TV-apparater och digitalboxar med den tidigare standarden behöver utrustningen bytas. Utredarna skattar antalet berörda hushåll till cirka 100 tusen.

Sändning på VHF kan kräva ny antenn
Nyordningen, innebär också ändringar av ett stort antal frekvenskanaler.  För dem som har moderna TV-apparater eller digitalboxar, kommer övergången att medföra behov av en ny kanalsökning. För UHF-bandet (470 – 694 MHz) är detta inget problem eftersom alla mottagarantenner är anpassade för dessa frekvenser.  I den mån bytet sker från UHF till VHF kan TV-tittaren behöva skaffa en ny TV-antenn. Utredarnas bedömning är att frekvensbyten från UHF till VHF kommer att bli mycket sällsynta. Teracom har bekräftat att inga av SVT:s kanaler kommer att behöva flyttas till VHF-banden.

Teracoms sändarnät 1 når 99,8 procent av befolkningen
Teracom sänder TV på sju nät som benämns Nät 1 till och med Nät 7. Det är regeringen som stått för kravformuleringen för nät 1, det täcker 98,8 procent av landets befolkning.  Här ligger Public Service med SVT:s fem rikskanaler och här finns också det som behövs för att myndigheterna ska kunna gå ut med viktiga meddelanden till allmänheten, VMA.

VMA
PTS bedömer att det även efter en omplanering av frekvensutrymmet för tv kommer att finnas förutsättningar för att sända ut och ta emot viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Sändningarna för TV kommer fortsatt nå hela landet, vara regionalt nedbrytbara och SR/UR:s eventuella framtida sändningar av digital ljudradio kommer inte påverkas av planeringslösningen för TV.

Nät 2 täcker ”bara” 98 procent av befolkningen
Som jämförelse kan nämnas att Nät 2, där TV4 ligger, når 98 procent av befolkningen. Skillnaden är mycket stor mellan Nät 1 och Nät 2. Att bygga ut Nät 2 till samma täckning bedöms kosta allt för mycket. Skälet är att de sista 1,8 procenten bor i utpräglad glesbygd där topografin också också utgör hinder. Kraven på Nät 1 har formulerats av regeringen, i syfte att tillgodose viktig samhällsinformation, medan specifikationerna för Nät 2 har skrivits av Myndigheten för Radio och TV.

DVB-T2 ny moduleringsstandard
Den nya moduleringsstandarden DVB-T2 berör all TV-utsändning. De tv-tittare som kommer att drabbas av de största ekonomiska kostnaderna är de som har TV-mottagare/digitalboxar som inte klarar av att ta emot denna moduleringsform. Utredarna har skattat antalet till cirka 100 000 hushåll.

Budgetlösning
För de som inte vill binda sig för ett boxerabonnemang med månatliga kostnader kan en digitalbox utan hårddisk idag köpas i handeln för cirka tre hundralappar. En sådan digitalbox, som vi tittat på, har utgångar för både SCART och HDMI. Anslutning till en äldre TV borde därför inte bli något problem.

Frågan om hur stort problemet blir måste naturligtvis ställas i relation till kostnaden och hur många hushåll som berörs. Som framgått behöver övergången inte handla om  kostnader på många tusentals kronor för en ny TV. För den som inte vill binda sig för månatliga kostnader för TV-abonnemang är budgetalternativet en digitalbox för 300 kronor. Den som drabbas av frekvensbyten från UHF till VHF, vilket knappast berör de tittare som nöjer sig med de fria kanalerna tillkommer kostnader för en ytterligare TV-antenn för 300 kronor samt antennledning, kontaktdon och anslutningskablar för ytterligare några hundralappar. Totalt stannar budgetlösningen på cirka tusenlappen.

Perspektiv: 4,2 procent av hushållen har gamla TV-tekniken
För att få perspektiv kan nämnas att det vid utgången av 2014 fanns 4,2 miljoner hushåll i Sverige. 100 tusen hushåll innebär att cirka 2,4 procent av hushållen kommer att behöva skaffa ny TV-utrustning senast den 1 april 2017.

750 000 platt-tv-apparater såldes 2013
Statistik från Elektronikbranschen talar om 750 000 sålda platt-TV-apparater under 2013. Antar man att  försäljningen av sådana moderna tv-apparater inte avtagit under de följande åren kan antalet sålda TV-apparater 2014 fram till och med första kvartalet 2017 uppskattas till minst 2,5 miljoner. Antalet nya apparater, sålda från och med 2013 kommer därmed att vara drygt 3 miljoner. Två tredjedelar av hushållen kommer då att ha moderna TV-apparater, köpta 2013 eller senare, som klarar mottagning av DVB-T2. Till det kommer ett okänt antal äldre apparater som också klarar den nya standarden. Det är vidare troligt att de TV-apparater som säljs under 2016 och första kvartalet 2017 köps för att byta ut några av hushållens äldsta apparater.

Ingen ekonomisk ruin
100 tusen gamla TV-apparater är oneklingen ett respektingivande antal. Men sett i stort kommer den ändrade kanalfördelningen för marksänd TV knappast att bli den ekonomiska ruin som helgens krigsstilsrubriker basunerade ut.

Bakgrund: Litet TV-statistik
Radio- och TV-myndgheten publicerar på sin hemsida statistikuppgifter om mediekonsumtion. Där anges att 94 procent av  befolkningen har tillgång till TV i hemmet. 2010 var andelen 97 procent. 2014 hade 51 procent av befolkningen tillgång till surfplatta, 90 procent hade tillgång till Internet via dator och 73 procent hade smart mobil. Allt enligt statistik från Radio- och TV-myndigheten.

TV-abonnemang
Mer statistik från första halvåret 2014, Källa PTS: Totalt antal TV-abonnemang: 5,2 miljoner, varav: antal TV-abonnemang  i kabelnätet 2,3 miljoner, antal TV-abonnemang i marknätet 569 tusen, antal Tv-abonnemang via satellit 630 tusen samt antal TV-abonnemang via ip 772 tusen.

Länkar:

PTS utredningsförslag, delredovisning (pdf)

PTS slutredovisning 2016-01-15, pressmeddelande

Teracom Frekvenstabeller och sändarinfo
Välj län och klicka på Mer info för att se vilka TV-kanaler som finns i vilka nät.

Myndigheten för Radio och TV: Mediestatistik

 

SCB: Statistik över Befolkning och hushåll

 

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com