Ingen poströstning inför SSA:s årsmöte 2016
– Inga motförslag till enhällig valberedning

Posted by Erik SM7DZV on 6 januari, 2016 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

Det blir ingen poströstning inför SSA:s årsmöte 2016. Inga motförslag till valberedningens förslag hade kommit in, när nomineringstiden gick ut den 31 december, uppger valberedningens ordförande Kurt SM0UCC. Den inställda poströstningen är en bra affär för SSA.

Mandatperioden för styrelseledamöterna är två år. Valberedningen föreslår därför att Jonas Hultin SM5PHU omväljs på två år som vice ordförande. Jonas Hultin fyllnadsvaldes 2015 till vice ordförande på ett år sedan dåvarande vice ordföranden Anders Larsson SM6CNN valts som ordförande på två år efter avgående Tore Andersson SM0DZB.

SM6ZEM Hans-Christian närbild-1

Hans-Christian SM6ZEM föreslås bli ny ledamot i SSA:s styrelse.

Ulf SA0MEI blir ny kassaförvaltare
Till kassaförvaltare föreslås Ulf Meiton, SA0MEI för en tid av ett år, efter Lennart Pålryd SM5AOG som aviserat sin avgång. Lennart Pålryd kommer även fortsättningsvis att förvalta föreningens värdepapper. Hans-Christian Grusell SM6ZEM, Lysekil, föreslås nu väljas in  i styrelsen, som övrig ledamot för en tid av två år.

Omval för revisorerna
För samtliga revisorer föreslås omval. Mandatperioden för revisorerna är ett år. Föreslagna är Esko Antikainen SM5AKP, Peter Rosenthal SM0BSO samt som ersättare Dennis Becker SM0ATC.

Valberedningen består av Kurt Ekdahl, SM0UCC, sammankallande, Håkan Karlsson, SM5OCK, Bo Nilsson, SM2PYN samt Hans-Christian Grusell, SM6ZEM.

Senaste poströstningen – 70 kronor per avgiven röst
Senast poströstning genomfördes var 2014. AV SSA:s cirka 5200 medlemmar deltog den gången 436. Valdeltagandet blev därmed cirka 8 procent. 92 procent av medlemmarna avstod från att rösta. Valberedningens kandidat den gång fick mer än dubbelt så många röster som motkandidaten. Kostnaden för poströstningen uppskattades till cirka 30 000 kronor. Priset för varje avgiven röst blev därmed cirka 70 kronor.

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com