USA: Kongressman kräver omedelbara åtgärder
mot avsiktlig störning av radiotrafik i New York

Posted by Erik SM7DZV on 26 januari, 2016 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

ARRL(2016-01-26)

En amerikansk kongressman kräver nu att FCC vidtar ”omedelbara och synliga” åtgärder mot avsiktliga störningar riktade mot olika former av radiokommunikation i New Yorkområdet. FCC är USA:s motsvarighet till svenska PTS.

ARRL rapporterar i sina nätnyheter att avsiktliga störsändningar äger rum sedan lång tid i New York-området.  Störsändningarna riktar sig mot olika former av radiokommunikation inklusive amatörradio.

Frågan om avsiktliga störningar kom nyligen upp när ARRL:s representant Mike Lisenco, N2YBB, besökte Capitol Hill i Washington för att träffa Peter King, en republikansk kongressman från New York. Besöket föranleddes av arbetet att få igenom lagförslaget Amateur Radio Parity Act. Peter King är en av de kongressledamöter som från början har stöttat lagförslaget.

Kongressmannen King, som sedan lång tid stödjer amatörradion, uttryckte sin oro över de avsiktliga radiostörningar som förekommer över VHF- och UHF-repeatrar i New Yorkområdet. King erbjöd sig under samtalet med ARRL:s representant att skriva till FCC, USA:s motsvarighet till Svenska Post- och Telestyrelsen, för att påtala problemet och kräva åtgärder.

Skriver till FCC
King skriver i sitt brev till FCC:s ordförande (den 15 januari) att samtidigt som många gärningsmän varit inblandade så är rollen som ”ringledare” eller masterstation väl känd av både de spektrumövervakande myndigheterna och ARRL. ARRL menar att störningarna har tillåtits pågå för länge, och att alla krav på åtgärder hela tiden klingat för döva öron.

Kräver omedelbara och synliga åtgärder
I brevet till FCC kräver King ”omedelbara och synbara åtgärder”.

Läs mer
Läs hela artikeln på ARRL:s nyhetswebb.
Klicka här för länk.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com