Familjesidan: Vi minns Kjell Ström
— SM7CPI, SM6CPI och PB3SM

Posted by Erik SM7DZV on 3 februari, 2016 in Familjesidan, Nyheter |

— Av Rolf SM5MX —

PB3SM även den från Hölglandsringens webbplats

Teknikern Kjell SM7CPI i unga år under ett besök på Eksjö Radioklubb.
FOTO: Höglandsringen

Den 7 december nåddes vi av budet att vår vän Kjell Ström gått bort i Zaandam i Holland efter en tids sjukdom.

CW på 80 meter
Jag lärde känna Kjell på 60-talet, när vi var nya som sändaramatörer. På eftermiddagarna efter skolan blev det många trevliga CW-QSOn i god fart på 80 meter.

När skolåren var till ända, tappade vi i praktiken bort varandra – dessbättre bara tillfälligt. En gång på 70-talet, då jag var röstmottagare på ambassaden i Tokyo vid ett val, presenterade sig en man som enligt passet skulle vara Kjell Ström, född i Tranås. Jag anställde då genast en kompletterande identifiering av den röstande för att utröna om det inte möjligen var SM7CPI.

Jomenvisst, och sedan dess har vi upprätthållit mycket täta kontakter under åren, genom bl a besök på varandras stationeringsorter, åtskilliga QSOn och via de kanaler som nutida elektronik erbjuder.

Kjell hann med åtskilligt under sitt liv. Han kunde bl a berätta många, mycket underhållande historier från sin lärorika period som journalist vid Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Om t ex franska journalister som vägrade skriva fotbollsreferat på maskin – endast reservoarpennor godkändes – eftersom de ”ägde ett språk som var för delikat för att misshandlas av maskiner”.

Chef för Yaesus europaverksamhet
Tack vare sina eminenta kunskaper i elektronik hamnade Kjell så småningom som inköpare för ett svenskt elektronikföretag i Tokyo och senare i Hongkong. Dessförinnan hade han hunnit bli Vice ordförande i SSA och Treasurer i IARU. Det var i dessa sammanhang han träffade sin blivande hustru Rossella, I0RYS. De bosatte sig så småningom nära Amsterdam, för att bo ”mitt i” då Kjell blivit chef för Yaesus europaverksamhet. På senare år drev han ett  eget företag där.

Den röda tråden: Radio och elektronik
Den röda tråden i Kjells liv var radio och elektronik över huvud taget. Vi är många vänner som dragit nytta av Kjells djupa  kunskaper, som han generöst delade med sig av. Alltid lika pedagogiskt, dessutom med en klar blick för det ofta rätt komiska (!) även i sådana sammanhang, såsom mänsklig självöverskattning och annan prestigefylld dårskap. Men alltid presenterat med den hänsynsfulla gemytlighet och underfundiga humor som utmärkte honom. Det är inte heller alla som på Kjells vis lyckats bli både kompetenta tekniker och goda operatörer. Tack, Kjell, för alla dessa fantastiska år!
Rolf, SM5MX

 


 

Kjell – Vår expert på rymdväder och konditioner

Kjell var den som alltid var beredd att hjälpa och förklara. När vi startade Amatörradionyheterna  kunde vi alltid vända oss till Kjell och be honom förklara frågor som hade med rymdväder och konditioner att göra. Här är nedan finns länkar till några av hans artiklar, som varmt rekommenderas den vetgirige. Vi publicerade Kjells sista artikel den 13 oktober 2015.

Erik SM7DZV
13 oktober 2015  Allt är inte becksvart
https://www.hamnews.se/2015/10/13/allt-ar-inte-becksvart/

8 oktober 2015: Fortsatt dåliga kortvågskonditioner
https://www.hamnews.se/2015/10/08/fortsatt-daliga-kortvagskonditioner/

6 juli 2015: Sommarkonditioner
https://www.hamnews.se/2015/06/07/sommaren-ar-har-las-om-sommarkonditioner/

19 maj 2015: Digisonden Radiooperatörens vindmätare

Jonosonder

25 sept 2014 (på SSA.se): Om absorbtion i Jonosfären och om facklor och massautkast/
http://www.ssa.se/om-absorbtion-i-jonosfaren-och-om-facklor-och-massautkast/

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com