SSM tänkte fel: Tio gånger för hög effekt
för 90 procent av Sveriges radioamatörer

Posted by Erik SM7DZV on 7 februari, 2016 in Nyheter |
TH11DX_webb_DSCN0348

Amatörradioantenn TH11DX. Långt till närmaste granne…
FOTO Erik SM7DZV

— Text och research Erik SM7DZV —
Granskning av och kommentar
till Strålsäkerhetsmyndighetens fältmätning, uppdatering

Vår ursprungliga artikel publicerades 2016-02-06. Denna uppdatering gjordes 2016-02-07 12:35, 2016-02-07 17:30. Uppdateringen innehåller en pdf-kopia av vår första, mer omfattande, artikel.

Just nu observerar vi ett vetenskapligt feltänk som heter duga.

När Ångpanneföreningen skulle mäta elektromagnetisk strålning från amatörradioantenner räknade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fel och använde tio gånger för höga effekter för 90 procent av Sveriges radioamatörer.

För det var väl ändå så, att SSM verkligen ville veta hur stor den normala radiostrålningen är i närheten av antennerna?

Vi vägrar tills vidare tro, att Strålsäkerhetsmyndigheten enbart var ute efter att skapa ett worst-case, även om det inte går att bli helt fri från misstanken. Det måste vara svårt att lägga upp en mätning så klantigt som denna, om man inte anstränger sig en smula.

Projektplan upprättades inte
Det är inte lätt för en utomstående att svara på frågan. Strålsäkerhetsmyndigheten tog inte fram någon egen projektplan. Tillsammans med konsultföretaget kom man överens om hur mätningarna skulle göras.

Studien helt utan förankring i verkligheten
Mätningarna görs som medelvärden på omodulerad bärvåg under sex minuter, trots att den sortens sändning sannolikt aldrig någonsin har förekommit från någon svensk amatörradiostation. En svensk radioamatör som hade sänt på det sättet hade förr i tiden blivit av med certifikatet. Studien är helt utan förankring i verkligheten.

Ovetenskaplig sifferexercis
Statens krav på Strålsäkerhetsmyndigheten är att dess verksamhet bedrivs på vetenskaplig grund. Eftersom fältmätningsprojektet inte har följt normala vetenskapliga metoder blir mätresultaten enbart några sidor ovetenskaplig sifferexercis.

Pengarna kastade i sjön
Konsultrapporten uppfyller därmed inte de grundläggande vetenskapliga krav,  som Strålsäkerhetsmyndigheten måste ställa på ett arbete som betalas av skattemedel. Kostnaden för konsultuppdraget är pengar kastade i sjön. Förlåt en spekulation, men det kan förstås ha varit så att SSM hade pengar över och att kontot skulle nollställas vid nyår.

Kan inte ligga till grund för beslut
Bristerna leder till att myndigheten rimligen inte kommer att kunna ta några som helst beslut i ärendet.

Läs artikeln!
Läs hela den artikel vi publicerade i går kväll, den 6 februari 2016.
Ladda ned pdf-fil 418 kB

Elektromagnetisk strålning inom kortvågsbandet 3 – 30 MHZ

Här följer några referenser som rör elektromagnetiska fält. Flertalet studier handlar om mobiltelefoner. Artiklar om elektromagnetiska fält från kortvågsfrekvenser 3 – 30 MHz är mycket få. Se till exempel Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsöversikt EMF 2014.

Arbetsmiljöverket har riktlinjer för strålning vid högfrekvenslimning och plastsvetsning. När det gäller olika former av elektromagnetisk strålning  från radiosändare skriver AMV i sina riktlinjer bland annat (sidan 8) :

Stora anläggningar har genomgående högt belägna antennsystem. Då fältstyrkan avtar kraftigt med avståndet från antennen blir expneringen i markplanet normalt låg. Detta förhållande kännetecknar även länkstationer för TV och liknande.

Kjell Hansson Mild Umeå universitet

Kjell Hansson Mild, professor i Strålningsvetenskap vid Umeå universitet.

Vi har frågat Kjell Hansson Mild om studier av elektromagnetiska fält inom kortvågsspektrumet 3 – 30 MHz. Kjell Hansson Mild är en internationellt verksam forskare, professor vid institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå Universitet.

Hansson Mild betonade det låga antalet studier men erinrade sig två: Norrmannen Tore Tynes har studerat förekomst av bröstcancer hos kvinnliga radiotelegrafister som arbetat som radiooperatörer inom handelsflottan.  Samuel Milham har gjort en epidemilogisk studie av förekomst av leukemi hos radioamatörer i Kalifornien, USA. I det senare fallet fanns en överrepresentation av leukemi hos radioamatörer (se referens till artikel i New York Times).

I Sverige har uppmärksamhet ägnats åt plastsvetsare. Svetsningen sker med frekvenser på 27 MHz, Effekterna ligger mellan 5 och 10 kilowatt och spänningen  ligger på ett par tusen volt. Svetsarnas oskyddade händer är inom en decimeter från strålningskällan. Arbetsskador som uppstår är känselbortfall i händerna och darrhänthet. Vissa individer kan också drabbas av yrsel, men dessa brukar inte fortsätta i yrket.

Referenser

Strålsäkerhetsmyndigheten 2015: Rapport Fältmätningar av amatörradioanläggningar Klicka här för pdf

Länk: Om Strålsäkerhetsmyndigheten
Länk: Instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten
Länk: Ny forskning om mobiltelefoni 2014
Länk: SSM allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält
Länk: Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd: Forskningsöversikt EMF 2014.
Länk: IDG, intervju med Jimmy Estenberg, SSM
Länk Arbetsmiljöverket: Högfrekventa elektromagnetiska fält (AFS 1987:2) Föreskrifter
Länk: Sam Milham: Dirty Electricity
Länk: NY Times: Ham Radios and Leukemia (Milham)
Länk: Tore Tynes
Länk: Kjell Hansson Mild

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com