Sjömansspråket: A (forts.)
— från Akter till Ay ay, Sir

Posted by Erik SM7DZV on 14 februari, 2016 in Nyheter |

Sjömansspråket logga

Av Jan Höst SM6VTR

(#3.  2016-02-14)

Akter

Detta är motsatsen till fartygets för. Uttrycket ”Det är för och akter” betydde att dessa delar av fartyget skulle bemannas vid fartygets omedelbara förestående ingående eller utgående från hamn.

Förste styrman tillsammans med några av däcksmanskapet var på backen och tredje styrman tillsammans med några andra däckare var akterut på däck.

Under poopdäck akterut där bodde manskapet i oftast tvåmannahytter.

Jungman Nils på väg till sin hytt

Här är jungman Nils på väg ned till sin hytt som låg ytterligare ett däck ner.

Akterseglad

Det blev man om fartyget avgick utan personen ombord. Alltså kvar i hamn hos någon kvinna, utan pengar och pass och snart hämtad av polis.

Andren

Detta kunde vara benämningen på andre styrman, andre maskinisten eller andre kocken. Ibland använde man ordet second.

Ankare

Dagens ankare är tillverkade av smitt stål och kan väga flera ton. Den äldsta formen av ankare har hittats i Egeiska havet. Dessa tros härstamma från år 179 före Kristus.

Ankare är också ett äldre rymdmått 39.36 liter. Jämt och bra.

Anropssignal

Samtliga fartyg är tilldelade en anropssignal. På engelska Call Sign. Den består av fyra bokstäver.  Senare år och på grund av att många nya stater har bildats, så har man även fått ta till siffror. Den första och andra bokstaven i detta fyrställ visar vilket land som fartyget är registrerat i. Sålunda har Sverige tilldelats SA till SM. E för Spanien, U för Sovjet osv.

Varje fartyg hade alltså en unik fyrställig kombination. Nät fartygen säljs eller skrotas vilar signalen ett antal år för att sedan dyka upp på ett annat fartyg.

Kuststationerna hade treställiga kombinationer t.ex. Göteborg Radio SAG.

Avans

Förskott på hyran (lönen). Uttrycket kommer från engelska ”Advance”. Den nymönstrade sjömannen kom upp till telegrafisten och begär avans för inköp av arbetskläder eller som det oftast gick, till ett sista glas med landkompisarna innan han begav sig till sjöss. Att få avans var ingen rätt utan mera kutym.

Avräkning

Avräkning

Avräkning.

Detta var en sammanställning över den enskilde sjömannens utgifter och inkomster under tiden ombord.

Denna sköttes av telegrafisten och där sammanställdes hyran och eventuell övertid på plussidan och på minussidan fanns skatt, den summa man tagit ut i hamnarna kontant, skattefria inköp av cigaretter, öl och sprit från slabbkistan som man gjort. Där fanns också dragsedlar och eventuella telegramavgifter.

Saldot som kunde vara både plus och minus överfördes till nästa månad.
Många sjömän spenderade ofta hela lönen i hamnarna. Mat och logi han man ju ändå.

Ay ay Sir

Ungefär ”Ja väl kapten”, ett uttryck som jag inte hörde på svenska fartyg. Överhuvudtaget så talade befälhavaren så gott som aldrig med manskapet ombord. TILL dem kunde han dock understundom.

Detta förklarar väl något den förvirrade replik som därför kom från den spanske matrosen som stod till rors en regnig och blåsig dag då kapten kom upp på bryggan och efter att ha sagt några hälsningsfraser fick till svar ”Väder idag, jävla kapten”.

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com