Våra frågor som Strålsäkerhetsmyndigheten
vägrade – eller inte klarade av? – att svara på

Posted by Erik SM7DZV on 6 mars, 2016 in Nyheter |
SSM dokumentation av design sändare typfall 1_3_4_5_Foto hämtat ur SSM_s Rapport

Ångpanneföreningens och Strålsäkerhetsmyndighetens ”vetenskapligt” utförda mätning i december. Lägg gärna märke till transceiverns placering ovanpå gaffelpärmen samt kablagets intressanta skatbodesign.
Bild: Ur Strålsäkerhetsverket Rapport om Fältmätning av amatörradioanläggningar.

— Av Erik SM7DZV — 

Den 18 januari skickade Amatörradionyheterna ett mejl till Strålsäkerhetsmyndigheten för att boka tid för en intervju, med anledning av myndighetens forskningsöversikt från 2014 och dess mätning, under sista kvartalet 2015, av elektromagnetisk strålning från amatörradioantenner.

Vi nekades tid för intervju. Strålsäkerhetsmyndigheten skyllde på resursbrist och ville ha frågorna skriftligt. Myndigheten fick frågorna dagen därpå, den 19 januari. Fortfarande — efter en och en halv månad — väntar vi på svar.

Det brinner i knutarna
Eftersom Strålsäkerhetsmyndigheten har inbjudit till ett möte den 16 mars, om elektromagnetisk strålning från amatörradioantenner, är det nu såväl hög tid som viktigt, att Sveriges radioamatörer själva får ta del av de obesvarade frågorna.

Stoppa spektaklet!
Då mötesdatumet 16 mars nu närmar sig snabbt, är den nya akuta frågan hur många fler artiklar som det ska behöva skrivas om Strålsäkerhetsmyndighetens ovetenskapliga irrfärder, innan verkets ledning ingriper och stoppar spektaklet.

Den 18 januari 2016 skickade amatörradionyheterna en förfrågan till den person på Strålsäkerhetsmyndigheten som är vetenskapligt ansvarig för den myndighetens forskningsöversikt 2014. Forskningsöversikten handlar om biologiska effekter av elektromagnetisk strålning.

Ville ha tid för telefonintervju
– myndigheten hade ”inte resurser”

Vi ville ha tid för en intervju med den som var vetenskapligt ansvarig för ärendet vid myndigheten. Det frågorna gällde, och fortfarande gäller, hade och har sin grund i den mätning av strålningsnivåer i närheten av amatörradioantenner, som Strålsäkerhetsmyndigheten och Ångpanneföreningen tillsammans genomförde under fjärde kvartalet 2015. Mätningen finns redovisad i rapporten Fältmätning av amatörradioanläggningar , Strålsäkerhetsmyndigheten 2015.  Länk.

Frågor om forskningsläge och vetenskapsmetodik
Amatörradionyheterna hade frågor som rörde myndighetens forskningsöversikt 2014 samt om den undersökning av amatörradioanläggningar som myndigheten gjort under sista kvartalet 2015. Vi ville ha tid för en intervju med den handläggare på Strålsäkerhetsmyndigheten som stod som kontaktperson för forskningsöversikten.

Skulle ”såklart hjälpa till att ge svar”
Svar fick vi från myndighetens pressinformatör, som förklarade att man ville ”såklart hjälpa till att ge svar” på frågorna, men man hade inte resurser för den intervju vi ville göra. Därför ville myndigheten ha frågorna skriftligt.

I stället för att på enklaste sätt få tillfälle ställa några frågor på telefon fick vi därför skicka intervjuunderlaget till Strålsäkerhetsmyndighetens pressinformatör. Det skedde följande dag, den 19 januari. Vi fick därefter besked att frågorna var så omfattande att det skulle ta cirka en vecka att besvara dem. Vi sköt därför fram den planerade publiceringen drygt en vecka. När vi efter den väntetiden ännu inte fått några svar, påbörjade vi arbetet med den första artikeln,som publicerades den 7 februari.

Den granskning vi då gjorde handlade helt och hållet om vetenskaplig metodik. Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag är att verka på vetenskaplig grund, och det finns ett stort antal skäl att ifrågasätta mätningens vetenskapliga värde. Däremot ifrågasatte vi aldrig själva instrumentavläsningarna. Vi är nästan helt helt övertygade om att de som utförde mätningarna har förmåga att både ställa in och avläsa de instrument som användes.

Inga svar – därför publicerar vi nu våra frågor
Strålsäkerhetsmyndigheten har fortfarande inte svarat på de frågor vi ville ha svar på, och som myndigheten ”såklart” ville hjälpa till att ge svar på. Efter som myndigheten inte svarat väljer vi nu därför att publicera frågorna.

Åberopar rapporten vid möte den 16 mars
Skälet till detta är att Strålsäkerhetsmyndigheten har inbjudit till ett möte den 16 mars, om elektromagnetisk strålning från amatörradioantenner, och att man där åberopar den ovetenskapligt utförda konsultrapporten från Ångpanneföreningens mätning samt dess ”statistiska” analys av fördelningen av Sveriges radioamatörer över landet.

Rapport på engelska minskar risken för kritik
Den senare rapporten är för övrigt skriven på engelska. Vi tar för givet att författaren finner svenska vara ett alltför simpelt språk att skriva på. Vi tror däremot inte att författaren valt engelska för att meritera sig för en framtida internationell forskningskarriär. En sak vet vi, och det är att språkvalet kommer att leda till att ett stort antal självklara invändningar mot det som sägs i ”analysen”, aldrig kommer fram.

En intressant fråga i sammanhanget är ifall det var Strålsäkerhetsmyndighetens beslut att rapporten inte skulle skrivas på svenska. Om myndigheten beställde en rapport på engelska vill vi gärna i så fall veta vad uträkningen var med det.

Läs själva frågorna
som Strålsäkerhetsmyndigheten försöker tiga ihjäl

Mötet som Strålsäkerhetsmyndigheten kallat till är satt till den 16 mars. Det är därför såväl hög tid som viktigt att Sveriges radioamatörer själva får ta del av de obesvarade frågorna.

Ladda ned: Här är länken till de obesvarade frågorna
Här är en länk där du kan ladda ned och läsa frågorna, som myndigheten vägrade och forftarande vägrar svara på: Skriftliga frågor till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM 2016-01-19

 

Om de handlingar vi begärde utlämnade:
Under arbetet med artiklarna kring Strålsäkerhetsmyndighetens så kallade mätningar av elektromagnetisk strålning kring amatörradioantenner har framkommit följande beträffande de handlingar vi begärde utlämnade:

— Projektplan för studien saknas. Strålsäkerhetsmyndigheten har inte själv i förväg upprättat någon kravspecifikation eller projektplan. Det arbetet gjorde man tillsammans med konsulten Ångpanneföreningen.

— Offert från Ångpanneföreningen har utlämnats till  oss.

— Förteckning saknas över andra forskningsinstitutioner eller företag, som utöver Ångpanneföreningen erhållit offertunderlag alternativt övervägts för direktupphandling av delstudien. Inga forskningsinstitutioner eller andra företag förekom när beslutet fattades om direktupphandling från Ångpanneföreningen.

— Vi har erhållit Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer för direktupphandling.

 

Länkar till våra tidigare artiklar:

Vår första artikel: SSM tänkte fel… (6 februari 2016)

SSM tänkte fel: Tio gånger för hög effekt för 90 procent av Sveriges Radioamatörer (7 februari, uppdaterad och förkortad version)

SSM hotar amatörradion med lagregler om effektbegränsningar (18 februari)

Bilden av SSM:s mätningsuppkoppling upprör  (19 februari)

Citerat: Men vem skrev pressmeddelandet?  (19 februari)

Tyska reglerna: Antennmätning ska ske vid det mest ogynnsamma antennläget (23 februari)

 

Övrigt
Ladda ned Strålsäkerhetsmyndighetens kallelse till möte den 16 mars:
Kallelse-Mote-om-stralskydd-for-sandaramatorer

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com