Elsäkerhetsverkets expert på EMC-störningar:
— Det är oftast radioamatörerna som blir störda

Posted by Erik SM7DZV on 13 mars, 2016 in Nyheter |
Dokumentation antenner typfall 1 och 3

-Undvik balkongantenner, uppmanar Elsäkerhetsverkets EMC-expert Henrik Olsson.
Bilden: Detalj ur Strålsäkerhetsmyndighetens rapport ”Fältmätning av amatörradioanläggningar”, typfall 1 och 3.
Strålsäkerhetsmyndigheten fann, att när man sände kontinuerlig bärvåg 100 watt,  på 3790 kHz, key down under sex minuter och mätte en (!) meter från antennen uppe på balkongen, då överskred man normvärdet för strålning.
De enda som blev förvånade måste ha varit Strålsäkerhetsmyndigheten och dess konsult. De markerade nämligen mätresultatet med rött i rapportens tabell 7.

 — Av Erik SM7DZV —

Henrik Olsson

Henrik Olsson, Elsäkerhetsverket.

Amatörradionyheterna gjorde för en dryg vecka sedan en intervju med Henrik Olsson, som är expert på EMC-frågor vid Elsäkerhetsverket. Vår kärnfråga till honom löd:

”Genererar radioamatörer EMC-störningar som ni uppfattar som oroande?”

Nej, säger Henrik Olsson vid Elsäkerhetsverket. Om vi utgår från de ärenden vi haft, så ser vi väldigt lite problem där.

Det är ytterst få ärenden där radioamatörer vållar problem. Jag har inga siffror på det där.  Men jämför vi med det motsatta fallet, där radioamatörer blir drabbade av störningar från annat, då är EMC-störningar som vållas av radioamatörer försumbara.

Varnar för balkongantenner
Det händer att någon sätter upp antenner väldigt nära grannar. Ett exempel kan ju vara sådana här antenner som man sätter upp på balkonger. Det är inget bra antennarrangemang. Där finns ju risken att man stör andra, men oftast blir man ju själv störd av grannarna, när grannlägenheten ligger nära ens egen.

”Var uppmärksam på antenner och antennplaceringar”
Jag vill betona att det finns all anledning att vara uppmärksam på det här med antennplaceringar. Tyvärr kan det vara svårt, när man bor i lägenheter. Hyresvärdar brukar inte vara så pigga på att man sätter upp antennerna på taket, vilket hade varit mycket bättre.

Allt att vinna
Bra antennplaceringar är viktigt. Där har man allt att vinna för alla parter. Både att man själv inte blir utsatt för störningar. Risken att man stör andra minskar ju också, sammanfattar Henrik Olsson.

EMC-problematik: Drabbar mobiltelefonoperatörer och radioamatörer
I det stora hela så ser man att det mesta funkar ändå rätt skapligt, säger Henrik Olsson. Det är ju väldigt många olika och olika sorters  prylar som används ute i samhället. Där det är problem brukar det drabba radiomottagning. Det är vanligt. Det brukar drabba radioamatörer, men även mobiltelefonnäten har problem med störningar.

EMC ofta ett tätortsproblem
När det gäller mobiltelefonsystem så är det främst mobiltelefonbaserna, säger Hans Olsson. Dessa sitter ofta på tak till hyreshus och hamnar ofta ganska nära lägenheter, där det kan finnas både det ena och det andra.

Men problematiken är ju i betydande mån densamma, säger Henrik Olsson. Många gånger hänger det på hur man monterar och sätter upp antenner. I vissa fall har radioamatörer valt väldigt dåliga antennplaceringar. Och även om man kör med lite effekt, som inte ställer till några EMC-problem för omgivningen, så ofta drabbas man då själv av störningar, lite i onödan.

För nära störningskällan
Det blir det, därför att där där det är tätbebyggt, där är ju avstånden mellan antenner och de prylar som finns väldigt små, säger Henrik Olsson. Även det inte är så väldigt höga störningsnivåer, så blir det ändå problem eftersom antennerna sitter så nära grejorna som stör.

10 meters separationsavstånd vanligt vid EMC-mätningar
De flesta standarder där man provar produkter i, förutsätter ett visst separationsavstånd mellan apparaten och antennen, vanligtvis 10 meter. De brukar vara svårt att få till i tätbebyggt område. Om man bor i en lägenhet, kan tio meter från en viss punkt ju beröra flera lägenheter.

Sällan radioamatörer vållar problem
Att radioamatörer vållar EMC-störningar som Elsäkerhetsverket får ta itu med är inte särskilt vanligt.

Det är väldigt få fall. Det vanligaste är motsatsen, att det är radioamatören som blir störd. Oftast har det väl varit dåliga produkter, billiga prylar hos grannar, säger Henrik Olsson.

Det här är ju lite gynnsamt, att de flesta som bor i tätbebyggda områden har väl inte så mycket sändareffekter utan kör med högst måttliga sändareffekter. Det här är ju väldigt beroende av hur man placerar antenner, att man har lite omdöme på den punkten.

”Antalet aktiva radioamatörer i tätbebyggda områden
verkar ha minskat”

Ifråga om EMC-störningar som berör amatörradion, så får vi ju ganska många anmälningar. Det handlar då för det mesta om att radioamatörer har utsatts för störningar från grannar och andra, säger Henrik Olsson. Förr var det nog vanligare med motsatsen, att det var radiosändaren som störde. Nu har ju amatörradioprodukterna blivit bättre, bland annat till följd av CE-märkningskraven.

Sedan verkar det som att antalet radioamatörer som är aktiva i tätbebyggda områden har minskat väldigt mycket med åren. Det har då också lett till att behoven av att sätta upp antenner i sådana områden gått ned.

EMC-störningar i tätorter leder till radioamatörerna flyttar ut
Om störnivån där man bor är sådan att det inte går att höra radiotrafiken i sin mottagare, försöker många att flytta sin radiostation bort från den miljön. Många radioamatörer har därför byggt upp conteststationer, tävlingsstationer, och placerat dessa långt ut i ingenstans för att slippa störningar från omgivningen. Henrik Olsson kommenterar:

Ja, precis. Och sedan misstänker jag att vid större tävlingar vill man väl ha rejäla och effektiva antenner för att kunna hävda sig resultatmässigt också. därför är det väl inte så många som håller till i sin hemmamiljö och i trånga villakvarter.

Inte rättigheter att utöva tillsyn i bostaäder
Störningar från bostäder är väldigt svåra att komma till rätta med. Om man  läser EMC-lagen så har ju myndigheterna  en hel del kraft och möjligheter, men vi har ingen rätt att bedriva tillsyn i bostäder, säger Henrik Olsson. De flesta störkällor som drabbar radioamatörer är ofta i någon grannes bostad, och sådana är det väldigt svårt att göra något åt. Då är det skillnad om störningen till exempel kommer från fläktrummet i ett hus. Fläktrummen är lokaler där vi kan gå in.

Batteriladdare
EMC-problematik i samband med batteriladdare och olika sorters nätaggregat kännetecknas ofta av en kombination av ledningsbundna och utstrålade störningar.

När man tittar på laddare, så är dom ju ganska små medan kablarna kan vara ganska långa, säger Henrik Olsson. Störningen går ju ut på kabeln, så det är ledningsbundet först, men sedan börjar kabeln fungera som en sändarantenn, och då blir det utstrålad störning på slutet.

Försäljningsförbud
Vi har ju fått in många tips från både radioamatörer och andra radioanvändare på störande prylar, och det har ju till och från lett till att vi utfärdat försäljningsförbud för produkterna.

Strålsäkerhetsmyndighetens möte den 16 mars
Strålsäkerhetsmyndigheten har kallat till ett möte den 16 mars, om elektromagnetisk strålning från amatörradioanläggningar. Elsäkerhetsverket är kallat. Elsäkerhetsverket har tidigare haft samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten i olika frågor och kommer att delta i mötet den 16:e. Initiativet till mötet kommer från Strålsäkerhetsmyndigheten.

”Folk har kanske hört av sig och är oroliga”
Jag misstänker att antingen har folk hört av sig till Strålsäkerhetsmyndigheten och varit oroliga, eller också har dom väl själva börjat intressera sig frågan av någon anledning, säger Henrik Olsson. För vår del kan det då bli fråga om att följa upp, ifall det uppstår EMC-störningar i närheten av amatörradiostationer, till exempel att grannar till radioamatörer skulle kunna bli störda. Genererar man höga nivåer av fält, så finns ju den risken, och då är det värdefullt för oss att följa utvecklingen.

Ett sista ord om Strålsäkerhetsmyndighetens möte
I kallelsen till Strålsäkerhetsmyndighetens möte den 16 mars, om strålning från amatörradioanläggningar, har myndigheten bland annat satt upp en punkt om EMC.  Detta är förvånande, eftersom EMC-problematiken ägs av en helt annan myndighet Elsäkerhetsverket.

Strålsäkerhetsmyndigheten gör myndighetsutövning
utifrån ett animerat debattinläg på ett nätforum

För att på något sätt göra begripligt, varför Strålsäkerhetsmyndigheten klampar in på en annan myndighets område tvingas vi på nytt gå tillbaka till myndighetens inköp av konsulttjänster från Ångpanneföreningen, dess konsult Karl-Arne Markström och dennes agenda för svensk amatörradio. (Klicka för källa ) Strålsäkerhetsmyndigheten har nämligen, efter sitt nyvunna intresse för amatörradio, adopterat Markströms uppfattning att radioamatörernas maximalt tillåtna effekter bör minskas ”grundat i EMC och EMF-resonemang”.

Strålsäkerhetsmyndigheten
saknar vetenskaplig grund  för sitt agerande

Problemet för både Strålsäkerhetsmyndigheten och Markström är att båda saknar vetenskapligt stöd för att åberopa ”EMF-resonemang”. Vetenskapligt stöd saknas för Markströms och Elsäkerhetsverkets antagande att elektromagnetisk strålning från vanliga amatörradioanläggningar skulle ha biologisk påverkan, dvs. kunna skada människor i närheten av sändarantenner.

Men det är klart, den som står på en balkong, en meter från en förkortad vertikalantenn som sänder en 100 watts kontinuerlig bärvåg på 3790 kHz, och inte rör sig på sex minuter, precis som förutsättningarna för Strålsäkerhetsmyndighetens och Ångpanneföreningens ”typfall 3”,  kan kanske känna viss oro, även om vetenskapligt stöd för sådan oro saknas.

Vår intervju ovan, med Elsäkerhetsverkets expert på EMC, visar att inte heller Strålsäkerhetsmyndighetens och Markströms andra handlingslinje håller: Deras implicita påståendet att radioamatörer skulle vålla EMC-störningar är också  grundlöst.

Länkar  Läs mer
Wikpedia: Artikel om elektromagnetisk kompatibilitet

Amatörradionyheterna anmäler Elsäkerhetsverket till granskning

Amatörradionyheterna: Amateur Radio Gate Sweden

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com