Förslag till koordineringsavtal med Finland
för landmobila tjänster på 450 MHz

Posted by Erik SM7DZV on 17 mars, 2016 in Nyheter |

PTS har publicerat ett förslag till generellt koordineringsavtal för 450 MHz-bandet. Avtalet ska ersätta nuvarande avtal från 2007.

PTS och Finnish Communications Regulatory Authority, FICORA, i Finland, har förhandlat om en uppdatering av koordineringsavtal rörande 450 MHz-bandet. PTS anser att avtalet ger en större frihet än tidigare avtal, då bl.a. användandet av LTE- teknik möjliggörs.
Förslaget är nu ute på remiss. Synpunkter ska vara PTS tillhanda senast den 30 mars 2016.
Länk till PTS hemsida med mer information.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com