There is something rotten
in the state of Denmark

Posted by Erik SM7DZV on 17 mars, 2016 in Nyheter |

— Nyhetskommentar av Erik SM7DZV —

Anders Larsson SM6CNN 2014 en spalt webbversion

Under lördagens HQ-nät utlovade SSA:s ordförande Anders Larsson SM6CNN information om mötet i kommande QTC och vid SSA:s årsmöte.
Foto © Erik SM7DZV

Publiceringshistorik:
Publicerat 2016-03-21 klockan 10:46.
Uppdaterat 2016-03-24 klockan 0820:
Nedtagen från förstasidan den 2016-03-25
Uppdaterat 2016-03-24 klockan 0820:

Rättelse om HQ-nätet
Vi har på annan plats publicerat ett genmäle från SSA:s vice ordförande Jonas M5PHU. Genmälet handlade bland annat om hur orden föll, vad som verkligen sades under HQ-nätet den 19 mars. Ljudfilen visar att Jonas invändning kring citeringen från HQ-nätet var korrekt.

Beskrivning av ljudfilens innehåll samt länk för nedladdning finns längst ned i artikeln med genmälet.

Vi beklagar att vår hänvisning till HQ-nätet blev felaktig. Vår kritik kvarstår, mot att information  om mötet med Strålsäkerhetsmyndigheten, inte lämnades direkt.//Red.

SSA:s ledning överger sina medlemmar. Man hjälper en statlig myndighet att mörka ett gigantiskt klavertramp. Man vägrar att låta medlemmarna få veta vad som pågår.

SSA:s ordförande hänvisade i lördagens HQ-nät till kommande QTC och till SSA:s årsmöte nästa månad.  Då  — men inte förr — ska medlemmarna få reda på vad som beslutades på mötet förra veckan hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

Någonting har hänt. Men överheten har beslutat att undersåtarna inte ska få veta vad, innan faktumet är fullbordat. Nyheten ska inte släppas förrän protokoll är skrivna och justerade och strömlinjeformade gemensamt överenskomna pressmeddelanden kan släppas vid vid precis det tillfälle som överheten finner lämpligt.

Undersåtarna: Sveriges radioamatörer
Överheten består av ett knippe statliga myndigheter under ledning av Strålsäkerhetsmyndigheten och Post- och Telestyrelsen, alla med Riksdagens uppdrag att verka på vetenskaplig grund, samt en liten klick radioamatörer i ledningen för SSA, FRO och ESR. Undersåtarna är Sveriges radioamatörer som sitter på första parkett, kliar sina huvuden och undrar vad det är som egentligen pågår.

Men publiken på parkett ska hållas utanför. Det är inte alla nyheter som tål dagsljus och oberoende nyhetsrapportering. Det här är en sådan nyhet.

SSA — Radioamatörernas fackförening
För Amatörradionyheterna, Sveriges enda oberoende nyhetsorgan inriktat på amatörradio, blir det då viktigt att fästa uppmärksamheten på SSA:s roll i händelseförloppet. SSA framställs regelbundet som radioamatörerna fackförening. Det är SSA som tar tillvara radioamatörernas intressen och är vår ytterst balanserade och kompetenta röst i kontakterna med statliga myndigheter. Det är därför var och en av oss betalar 440 kronor om året i medlemsavgift. Problemet inträffar när SSA inte fullgör sina åtaganden gentemot sina medlemmar.

Överger sina medlemmar
Jag har granskat strålsäkerhetsfrågan i ett stort antal artiklar och påvisat fundamentala brister i studiens vetenskapliga utförande. I stället för att sakligt ifrågasätta studiens teoretiska utgångspunkter, syfte, metodik, resultat, analys och slutsatser lägger sig SSA:s ledning platt för myndigheterna och väljer att aktivt medverka till att uppgifter om vad som hände under förra veckans sammanträde inte kommer ut till medlemmarna och Sveriges övriga radioamatörer. SSA överger sina medlemmar för att hjälpa en statlig myndighet att mörka ett gigantiskt klavertramp.

Stämningen ”positiv”
Men inte nog med det. SSA fortsätter att dansa efter Strålsäkerhetsmyndighetens pipa. På annat sätt går det inte att tolka en av de få uppgifter som läckt ut från mötet förra veckan: att stämningen skulle ha varit ”positiv”. Det kan inte ha förekommit många invändningar eller skärmytslingar under ett sådant möte.

Hänvisar till  SSA:s årsmöte nästa månad
Vad som avhandlades under mötet förra veckan har inte läckt ut utanför gruppen av deltagare. Strålsäkerhetsmyndigheten har förklarat att information kommer att lämnas när protokollet är klart. Amatörradions företrädare under mötet, Jonas Hultin (SSA) SM5PHU, Petter Gärdin (SSA) SM3PXO, Michael Josefsson (ESR) SM5JAB samt Jan Edenquist (FRO) SM5ELC, synes själva ha ålagt sig yppandeförbud kring vad som hände under mötet och om vilka beslut som fattades. Under lördagens HQ-nät tordes SSA:s ordförande Anders Larsson SM6CNN inte säga något om vad som hänt, utan hänvisade till kommande QTC och och SSA:s årsmöte nästa månad.

Det är synd om SSA
There is something rotten in the state of Denmark

Det är synd om SSA. There is something rotten in the state of Denmark. Det tål att skrivas två gånger.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com