SC80SM — Till minne av Motala långvåg

Posted by Erik SM7DZV on 19 mars, 2016 in Nyheter |
sk5sm-styrelsen-2016-w580

Styrelsen 2016 för Motala sändaramatörer  SK5SM: Från vänster Christer SM5YSL, Kenneth SA5BZT, Morgan SM5BVV, Kent SM5ELV, Jukic SA5CDO och Leif SM5FWW.
FOTO © Lennart SA5MMM

Ett dussintal medlemmar hade hörsammat kallelsen och kom till Rundradiomuseet för SK5SMs årsmöte. Klubben har under året haft 31 betalande  medlemmar  plus två hedersmedlemmar.

Lennart Hillar SM5CBN valdes till mötesordförande och avverkade snabbt dagordningens punkter. Det blev omval på de flesta poster. Verksamhetsberättelsen visar att mycket har hänt i SK5SM under 2015.

Efter årsmötesförhandlingarna berättade Morgan SM5BVV om planerade förändringar i samband med ombyggnad av Rundradiomuseet och om kommande aktiviteter under 2016. Lennart SA5MMM drog historien om WWFF, SMFF och nu aktiviteten Svenska Sjöar SMSS.

Läs mer om klubbens verksamhet!  

Nya klubblokalen
Klubben har arbetat hårt för att ställa i ordning den nya klubblokalen och för att resa masten  på innergården. Den nya vridbara  antennen,  Optibeam,  fungerar  mycket bra tillsammans  med amatörradiostationen. Loggprogrammet   Logger  32 har installerats i klubbens  dator.

SC80SM – till minne av långvågssändaren
Under  året har Motala Sändaramatörer aktiverat  signalen  SC80SM,  till 80-årsminnet  av att 150 kW långvågssändaren  i Motala togs i drift.  Man har haft över 4000 kontakter med 158 DXCC-länder och kört samtliga 50 delstater i USA.  Under  denna tid har också  åtta diplom delats ut till stationer  som haft kontakt  med signalen  på fyra frekvensband.

Från årsmötet 2016 med Motala Sändaramatörer SK5SM. Foto Lennart SA5MMM

Från årsmötet 2016 med Motala Sändaramatörer SK5SM.
Foto © Lennart SA5MMM

Klubbmöten varannan vecka
Under hösten har man börjat genomföra klubbmöten med varierande programpunkter varannan  måndagskväll. Genomgående har det varit god närvaro vid dessa träffar. Under året har man bland annat genomfört en field-day i Borensberg tillsammans med LRA, Linköpings Radioamatörer. Temat var ”Amatörradio i  samhällets  tjänst”. Civilförsvaret deltog,  då vi numera även är medlem i FRG-gruppen för västra delen av länet. ”Det är ett samarbete  vi ska utveckla”, heter det i verksamhetsberättelsen.  Ett studiebesök gjordes även i  ”Berget”  i Mjölby, där Civilförsvaret   har sin utbildningslokal.

JOTA mm
Till övriga aktiviteter under året hör klubbens deltagande i Bondebackadagen tillsammans  med Scouter,  Friluftsfrämjande,   biodlare  med flera föreningar.  Denna  aktivitet  kan utvecklas  betydligt, både i fråga om genomförande och samarbete, heter det i verksamhetsberättelsen. Även  under höstens  radiomarknad i  Norrköping  var SK5SM  representerad. För att stärka samarbetet  med Scoutrörelsen  deltog klubben i årets JOTA (Jamboree  on the Air) tillsammans med Motala Scouter. Stationsplatsen låg i Scoutstugan och huvudansvarig operator var Kent SM5ELV.

”Ekonomin  har av naturliga  skäl blivit ansträngd”, konstateras i verksamhetsberättelsen.  Tack vare ett ekonomiskt bidrag från Motala kommun kunde underskottet i redovisningen reduceras en del. I sammanhanget kan nämnas att årsmötet  även beslutade att höja medlemsavgiften kommande år.

 

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com