Identiska rapporter från SSA och ESR
— ord för ord, kommatecken för kommatecken

Posted by Erik SM7DZV on 21 mars, 2016 in Nyheter |
Uppdaterad slutkommentar 2016-03-22 klockan 0910

 

— Erik SM7DZV: 21 mars 2016, kommentar nummer två —

SSA_se 2016-03-21

SSA:s nyhetskommuniké.

Tidigt på förmiddagen idag redovisade vi hur SSA med flera organisationer försökte undanhålla information om vad som diskuterats och beslutats under förra veckans möte hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

Då började marken plötsligt brinna under fötterna på de berörda. Efter bara några timmar hade SSA lagt ut en lång kommuniké om mötet.

Strax efteråt noterade vi att även ESR hade lagt ut information.

ESR_se 2016-03-21

ESR:s nyhetskommuniké.

Identiska kommunikéer Olika författare?
Det märkliga var att informationen från de båda föreningarna var identisk, ord för ord, skiljetecken för skiljetecken, men att kommunikéerna trots dessa identiska likheter ändå uppgavs ha olika författare.

När vi såg att SSA hade lagt ut kommunikén kände vi lättnad: SSA:s ledning hade tagit sitt förnuft till fånga och beslutat att informera sina medlemmar.  När vi observerade ESR:s identiska rapportering insåg vi att syftet med kommunikéerna inte var att informera Sveriges radioamatörer. Det var enbart ett oblygt försök till fortsatt manipulation.

I dag, tidig förmiddag redovisade Amatörradionyheterna hur en grupp ledande företrädare för SSA, ESR och FRO hade deltagit i ett möte den 16 mars hos Strålskyddsmyndigheten. Strålsäkerhetsmyndighetens pressavdelning hade talat om för oss att vi skulle få information om vad som hänt på mötet sedan protokollet hade färdigställts. SSA:s ordförande uppgav i lördagens HQ-nät att information om mötet skulle lämnas i kommande QTC och vid SSA:s årsmöte. Medlemmarna i SSA och Sveriges övriga radioamatörer skulle inte få veta något om vad som beslutats förrän efter fullbordat faktum. I en kommentar skrev jag att:

Nyheten ska inte släppas förrän protokoll är skrivna och justerade och strömlinjeformade gemensamt överenskomna pressmeddelanden kan släppas vid vid precis det tillfälle som överheten finner lämpligt.

I förmiddags ironiserade jag över det ”strömlinjefomade gemensamma pressmeddelande” som organisattionerna räknade med att publicera vid ett tillfälle de själva hade bestämt sig för att välja, och som jag insåg skulle komma.

Marken började brinna under fötterna
Vår publicering i morse av artikeln i Amatörradionyheterna, fick marken att börja brinna under fötterna på både SSA:s och ESR:s ledningar. Inom några få timmar hade båda föreningarnas webbsidor plötsligt uppdaterats med information från mötet. Det som skulle komma i nästa QTC och under SSA:s årsmöte låg plötsligt framför oss alla.

Som författare till informationen på SSA:s hemsida angavs Jonas SM5PHU. Som författare till informationen på ESR:s hemsida angavs Kent Hansson. Det senare är för övrigt något märkligt eftersom Kent Hansson enligt deltagarlistan inte deltog i mötet hos Strålsäkerhetsmyndigheten. Ännu märkligare är att kommunikéerna på SSA:s och ESR:s hemsidor, med undantag för författarnamnen, är identiska ord för ord, intill sista kommatecken.

Fortsatta försök att manipulera
Här är svart på vitt om hur ledningarna för SSA och ESR bestämt sig för att gemensamt manipulera Sveriges radioamatörer. Här är svart på vitt hur en handfull radioamatörer med höga förtroendeuppdrag okritiskt låter sig manipuleras av ett par statliga myndigheter som adopterat ovetenskapligt konsulttänkande.

I ärlighetens namn ska FRO ha en eloge. FRO:s hemsida på nätet har ännu inte publicerat den gemensamma strömlinjeformade kommunikén (21 mars klockan 21:44). Låt oss hoppas FRO tänker på sitt rykte och avstår.

Nya frågor uppstår
Med tanke på hur hanteringen av frågan har skötts av SSA:s och ESR:s företrädare, finns plötsligt ännu fler frågor att besvara:

• Hur många radioamatörer är idag benägna att tro att dagens ”redovisningar” från SSA och ESR är fullständiga och korrekta?
• Hur mycket har de parallellt tänkande och skrivande ”författarna” kommit överens om att mörka, den här gången?
• Hur har SSA och ESR tänkt sig att tillvarata radioamatörernas berättigade intressen under nästa sammanträde som Strålsäkerhetsmyndigheten kallar till?
• Vilket är nästa steg i manipuleringsprocessen?

Ser vad arbetsgruppen går för
I denna fråga hade Sveriges radioamatörer behövt balanserade och kompetenta företrädare i kontakterna med Strålsäkerhetsmyndigheten och PTS. Nu är vi plötsligt i en situation, där varje radioamatör kan se vad ”Arbetsgruppen för EMF-frågor (SSA, ESR, FRO)” går för. Där står dom SSA och ESR. Med byxorna nere och ändan bar.

Katastrof för amatörradion
Det är inte bara synd om amatörradion i Sverige. Det är katastrof.


 

SM7DZV: Slutkommentar 2016-03-22

Slå vakt om SSA – Återta kontrollen!

2016-03-22 klockan 0910

Det är inte amatörradion eller radioamatörerna det är fel på. Det är inte SSA det är fel på. För SSA:s medlemmar handlar det om att slå vakt om föreningen. Det handlar om att under inga som helst förhållanden lämna föreningens i vredesmod. Ett sådant handlande skulle försvaga amatörradiorörelsen och enbart spela motståndarna i händerna. Det saken gäller är att återta kontrollen över föreningen. Det handlar om att skapa en struktur så att Sveriges radioamatörer på nytt kan känna stolthet över sin hobby och över att själva vara radioamatörer.

SSA:s medlemsforum missbrukas
Ett problem som finns är att SSA tillhandahåller ett medlemsforum, där det idag är fritt fram och totalt ofarligt att beljuga, förolämpa och anklaga vilken annan radioamatör som helst. De som ägnar sig åt detta, i stället för att köra radio, är personer i, eller nära knutna till, samma handfull personer som under flera år sprungit hos PTS för att övertyga myndigheten att  amatörradioproven varit för ”enkla”. Gruppen har nu växlat spår och slagit in på frågor kring tillåtna sändareffekter, EMF och EMC.

Tillåtet på forumet att kasta sig över vem som helst
I mitt eget fall kan konstateras att jag inte har publicerat något på medlemsforumet på många år. Amatörradionyheterna som jag driver är helt oberoende, och utan några som helst kopplingar till SSA. Ändå går det knappast en dag utan att nättrollen kastar sig över sådant som publiceras i nyhetsmagasinet. Eftersom jag aldrig har deltagit i några ”debatter” på medlemsforumet och eftersom Amatörradionyheterna saknar kopplingar till SSA borde det vara självklart för alla, att kritik mot nyhetsmagasinet liksom personangrepp på dess ansvarige utgivare inte hör hemma på SSA:s medlemsforum.

Varning för talibantänk
Ett återkommande tema sedan den 6 februari i år, när Amatörradionyheterna publicerade den första artikeln om Strålsäkerhetsmyndighetens fältmätning av amatörradioanläggningar, är att dessa nyheter inte borde ha publicerats. Skälen enligt kritikerna till varför dessa nyheter skulle ha varit olämpliga eller skadliga för amatörradion har skiftat. Publiceringarna har också varit orsak till ett betydande  antal personangrepp mot mig på medlemsforumet. Låt mig därför i stillsamhet erinra om att de tankegångar som ligger till grund för sådant agerande är nära besläktade med tankegångarna hos talibaner i Kabul som mördar utländska journalister för att stoppa nyhetsflödet. Att förhindra att nyheter sprids och att stena journalister och andra budbärare hör inte hemma i ett civiliserat samhälle. Därför borde det inte heller rimligen höra hemma på SSA:s medlemsforum.

Stäng SSA:s förtalsblogg!
Medlemsforumets flitigaste användare är en handfull nättroll med amatörradiolicenser, som under flera år kontinuerligt angripit SSA, vissa av SSA:s funktionärer samt alla som opponerat sig mot trollen. Det är dags att sätta stopp. Det är dags för SSA att stänga medlemsforumet. Det finns ingen som helst anledning för SSA att ge nättrollen en gratis förtalsblogg.

Jag har framfört kravet till SSA:s styrelse, som valt att inte agera.

Ömsesidigt misstroende
SSA:s agerande i anslutning till att Strålsäkerhetsmyndigheten började intressera sig för fältstyrkor och elektromagnetisk strålning från amatörradioanläggningar har skadat amatörradion liksom medlemmarnas förtroende för SSA:s högsta ledning. Ledningens försök att undanhålla information om vad som hände under förra veckans sammanträde på Strålsäkerhetsmyndigheten visar att misstroendet är ömsesidigt. Varför valde SSA:s ledning att mörka i stället för att informera? Sveriges radioamatörer hade idag inte haft en susning om vad som hände på mötet, om inte Amatörradionyheterna hade publicerat sin artikel igår.

Få skutan på rätt köl
Sveriges amatörradio är inne i en kris. Nu handlar det om att få skutan på rätt köl, att begränsa skadorna. Det handlar om att slå vakt om medlemmarna. Det handlar om att återskapa ett ömsesidigt förtroende mellan ledning och medlemmar.

Sluta vika ned sig
Avgörande för föreningen är att ha en ledning som slutar vika ned sig för gaphalsar som ena året rör upp himmel och jord med påståenden om att att amatörradioproven skulle vara för enkla för att under nästa kampanjperiod börja yra om behov av sänkta effekter i termer av ”EMF- och EMC-”resonemang. Amatörradion behöver företrädare som inte låter sig bländas av verkliga eller ihopdiktade civilingenjörstitlar. SSA måste kunna delta i en saklig diskussion, på vetenskaplig grund, när amatörradion ifrågasätts från olika håll.

Leda SSA via remotekontroll?
Det vi ser är ett ledningsproblem, som de ansvariga borde se ytterst allvarligt på och ta konsekvenserna av. Erfarenheterna under det senaste året har visat att det inte går att leda SSA via remotekontroll.

 

Erik Nyberg, SM7DZV
ansvarig utgivare

 

Länkar:
Till SSA:s redovisning
Till ESR:s redovisning

 

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com