Inte bara att gräva
när luftledningar ska ersättas med jordkabel

Posted by Erik SM7DZV on 6 april, 2016 in Nyheter |
P-spole

P-spole vid transformator. Kompenserar för kapacitiva jordfelsströmmar.
KÄLLA: EON

– Av Erik SM7DZV-

Stormen Gudrun och hennes efterföljare har medför att stora delar av kraftnäten i södra Sverige har grävts ned. Det är ingen enkel omställning. Nedgrävda kraftkablar producerar upp till 50 gånger mer kapacitiv jordfelsström än luftledningar. Det är många problem som behöver lösas. Det är int bar å gräv.

Efter stormen  Gudrun  har stora delar av låg- och mellanspänningsnätet i de södra delarna av landet grävts ned. Nackdelen med detta är att kablar producerar upp till 50 gånger mer kapactiv jordfelsström än luftledningar. Detta kräver kompensering med stora P­-spolar i transformatorernas neutralpunkter.

Stora kabelnät med tillhörande kompensering ger i sin tur hög resistiv felström, vilket ger krav på lågohmiga jordtag och medför svårigheter att detektera högohmiga jordfel. Utöver detta tillkommer problematik med överskott av reaktiv effekt och behov  av shuntreaktorer, vilket blir extra kännbart med  den stora mängd vindkraft som byggs in i kraftsystemet.

KÄLLA: EON

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com