Föredrag om signalspaning
vid möte med Motala Sändaramatörer

Posted by Erik SM7DZV on 22 april, 2016 in Nyheter |
sk5sm-20160418-bild3-flygplan-antenner-w1600

Radioutrustning ombord på FRA:s signalspaningsflygplan.

— Av Lennart SA5MMM —

Vid medlemsmöte med Motala Sändaramatörer i måndags höll Lars-Erik Andréasson SM5DK ett anförande om svensk signalspaning. Lars-Erik arbetade 20 år på FRA, varav mer än 6000 timmar uppe bland molnen i FRA’s Caravelle 851 och 852.

sk5sm-20160418-bild2-bigradio-w1500

– Det var med en sådan här radio som mitt intresse för telegrafi började, säger Lars-Erik SM5DK.
FOTO © Lennart SA5MMM

– Under större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag varit på anstalt, började Lars-Erik Andréasson SM5DK sitt anförande.

– Först mer än 20 år på FRA, Försvarets Radioanstalt och sedan fram till pensioneringen på FOA – Försvarets Forskningsanstalt (senare FOI).

FRA:s Caravelle
Lars-Erik beskrev bland annat hur Caravellen var utrustad som olika metoder för signalinhämtning som SIGINT, IMINT, HUMINT och OSINT. SIGBINT delas in in två undergrupper; COMIN (även betecknad KOS) och ELINT (benämnd TES).

FRA:s historia
Åhörarna fick även en genomgång asv FRA:s historia, från det att FRA startade sin verksamhet på 1940-talet fram till 1990-talet. Det blev mycket om flyg och mycket om teknik med avancerade mätmetoder. Men också mycket hantverk för att hitta och lokalisera andra sändare.

Länk: Gå till SK5SM.se för fler bilder och mer info.

 

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com