Projektet Amatörradio i skolan har nu nått Delsbo

Posted by Erik SM7DZV on 22 april, 2016 in Nyheter |
Edeskolan_9291

Zenab, åk7, har alldeles nyligen anlänt till Sverige som flykting och någon vecka tidigare börjat skolan i Delsbo. Här tolkas undervisningen av kommunens tolk Zaman. Färdigheten att pröva sända telegrafi fungerade perfekt av Zenab.
Tolken Zaman fick en Aha-upplevelse och frågade direkt efteråt hur man pluggar vidare för att bli sändaramatör!

— Av Erik SM7DZV —

Projektet Amatörradio i skolan har nu nått Delsbo. Förra veckan genomfördes steg ett: information och introduktion av amatörradio för 160 elever vid Edeskolan.

Per SM3MTR är lärare vid skolan, och när han hörde talas om projektet bad han projektledarna att komma till Delsbo. Grunden lade Per genom att tillsammans med rektor och lärarkollegor noggrant planera in projektet.

I mitten av april var tiden kommen för Amatörradio i Skolan i Delsbo. Den 14 och 15 april genomfördes steg ett för 160 elever vid Edeskolan. Den 7 och 8 juni genomförs steg 2. Under höstterminen kommer steg 3 att genomföras av SK3PH Delsbo Radioklubb. Här är Pers beskrivning av projektets två inledande dagar vid Edeskolan:

”Under två dagar förra veckan genomfördes ett ämnesövergripande projekt kallat ”Amatörradio i skolan 2015/2016” på Ede skola i Delsbo. Projektet har tidigare genomförts i Ånge kommun av två sändaramatörer från Sundsvall, Jörgen Normén och Christer Byström, på uppdrag av Sveriges Sändaramatörer.

Nu var det 160 elever i åk 6 – 8  från Delsbo, Friggesund och Ängebos tur att under två dagar få besök av Jörgen och Christer på skolan. Under 60-minuters pass informerade radioamatörerna från Sundsvall om vad det innebär att vara sändaramatör. Det var rätt nytt för många av eleverna. Dock inte för Michelle Sving i 8A: ”Min morfar Sune är sändaramatör i Hudiksvall”,  berättade Michelle efter avslutad lektion.

Frekvensplan, QSL kort, digitala moden PSK31, en informationsfilm och ett kort praktiskt moment, med att sända sitt egna namn med korta och långa signaler på telegrafi hann man med vid detta första lektionstillfälle.

Vid nästa tillfälle, under sista skolveckan, kommer de elever som är fortsatt intresserade av amatörradio, få ett tillfälle att mer praktiskt få sända och prata radio tillsammans med Jörgen och Christer. En fortsättning under höstterminen kommer att genomföras tillsammans med den lokala klubben, Delsbo Radioklubb. Undervisande Per Gedda har varit med och organiserat detta projekt på skolan, även han sändaramatör sedan sina ungdomsår på Ede skola.

Började i Ånge 2015
Projektet SSA – Amatörradio i Skolan 2015-2016 påbörjades hösten 2015 i Ånge kommun. SSA uppdrog åt radioamatörerna Christer SM3ESX och Jörgen SM3FJF från Sundsvall att leda projektet. Lokal draghjälp inom skolan i Ånge hade man av specialläraren Paul SA3PAU. projektet är uppbyggt kring ett inledande steg med  introduktion för samtliga elever samt därefter två uppföljande steg för elever som blivit intresserade nog för att fortsätta. SSA köpte in två kompletta radiostationer som ställdes till projektets förfogande.

Medan pilotprojektet genomfördes i Ånge kom en förfrågan från Per SM3MTR, som är lärare vid Ede grundskola i Delsbo, ifall man inte även där skulle kunna genomföra projektet. Jörgens och Christers svar blev inte nej, men projektledarna ville komma längre med det man hade påbörjat i Ånge innan man gav sig på något mera.Men i mitten av april var tiden mogen för Delsbo.

Edeskolan_9268

Steg 1 i projektet ”Amatörradio i skolan 2015-2016” på Ede grundskola i Delsbo. Vid vita tavlan t.v. Jörgen SM3FJF, t.h. Christer SM3ESX.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com