Samtliga beslut om säljstopp
för robotgräsklippare har överklagats

Posted by Erik SM7DZV on 22 april, 2016 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

Uppdaterat 2016-04-22

Samtliga fyra beslut av Elsäkerhetsverket om försäljningsstopp för robotgräsklippare har överklagats. Historiskt sett har Elsäkerhetsverket aldrig förlorat när ärenden tidigare har överklagats och prövats i högre instans. Detta blir första gången robotgräsklippare kommer att prövas. Det ska bli intressant att se vem som får rätt i slutänden.

Huskvarna överklagar och begär sekretess
Huskvarna har till sitt överklagande bifogat en begäran om  att vissa uppgifter i de handlingar som ingår i besväret ska sekretessbeläggas. De uppgifter som Huskvarna vill ha sekretessbelagda är uppgifter i överklagandet som rör risk för förlorad omsättning under 2016, uppgift om storleksordningen på de viten som Husqvarna riskerar samt standarder som Husqvarna ingett i vissa angivna bilagor samt testrapporter i en bilaga.

Företaget menar i sitt besvär att informationen i handlingarna i tre av punkterna innehåller uppgifter om centrala affärs- och driftsförhållanden i Husqvarna. Företaget menar att ett offentliggörande av uppgifterna skulle allvarligt skada bolaget allvarligt.

Huskvarnas rättsliga ombud sammanfattar:

Ett offentliggörande skulle medföra att konkurrenter erhåller kännedom om faktorer med betydande inverkan på Husqvarnas strategiska upplägg och hur Husqvarna differentierar sig från övriga aktörer på marknaden.

Om myndighetens bedömning blir att företaget kan lida skada av att dessa uppgifter offentliggörs kommer sekretess att beviljas.

 

2016-04-21: Ursprungligt publicerad artikel om Huskvarnas och Gardenas säljförbud:

Både Huskvarnas och Gardenas robotgräsklippare har i dagarna fått försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket. I båda fallen rör det sig om att robotklipparna vållar störningar som kan påverka andra elektriska apparater.

Det är Husqvarna som tillverkar Gardena, så Gardena är egentligen en förklädd Husqvarna. De bygger på samma chassi och teknologi. Det är tänkbart att Husqvarna ville ha ett ”lågprismärke”, men båda apparaterna har egentligen samma innehåll. Det är i princip bara det yttre som skiljer. Gardenan var 21 dB över gränsvärdena vid 155 kHz.

Graf

Graf på Load Terminal från testrapporten på Husqvarna Automower 310.

Rent konkret borde det inte vara så svårt att lösa problemet. Det som händer i Husqvarnas fall är att övertonerna på begränsningsslingorna är över gällande gränsvärden. I Husqvarna Automower 310:s fall så är t.ex. nivån på 158 kHz 14 dB över gränsvärdet. Med bra filter på sändaren, borde detta enkelt kunna lösas.

 

2016-04-19: Tidigare publicerad artikel om säljförbud på robotgräsklippare:

Säljstoppad gräsklippare kvar på hyllorna.

Uppdatering 2016-04-20

Företaget jem&fix har hört av sig till redaktionen och meddelat att den säljstoppade robotklipparen är av 2015 års modell medan den som nu lagerförs är av 2016 års modell, och därför är tillåten. Det skulle därför röra sig om att företagets webbsida inte varit uppdaterad.

Elsäkerhetsverket uppger att man inte har testat någon uppdaterad variant av denna robotgräsklippare.

För att det ska vara möjligt att skilja en eventuell ny version mot en äldre krävs därför att uppgifter om en ny typbeteckning, nytt batchnummer eller liknande. Företaget har idag på förmiddagen (2016-0420) daterat upp modellbeteckningen till WG790E.1-. Detta skulle kunna betyda att den säljstoppade och den utannonserade klipparen inte är av samma modell. Vi har inte tillgång till några övriga uppgifter och kan därför inte uttala oss om hur det verkligen föreligger.

Red.

Robotklippare med säljförbud

Sedan länge säljstoppad robotgräsklippare. Fortfarande till salu hos jem&fix.
Skärmklipp från företagets webbutik.

— Av Erik SM7DZV —

(2016-04-19)

Den 21 mars beslutade Elsäkerhetsverket om försäljningsförbud för robotgräsklipparen Worx Landroid modell WG790E Länk.

Idag, nästan en månad senare, annonserar jem&fix (alltid lågpris)  fortfarande ut apparaten på nätet. Länk.

TNX: Vi tackar våra uppmärksamma läsare som hjälper oss vara uppdaterade.

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com