Säljstoppade robotgräsklipparna
får fortsätta säljas

Posted by Erik SM7DZV on 27 april, 2016 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

Gardena en av de stoppade klipparna

Gardena, en av del säljstoppade robotgräsklipparna från Huskvarna.
Bild Elsäkerhetsverket.

”Lagen har sina blottor
Hund får de fattiga ha…”

Två klassiska rader ur första strofen i Stig Dagermans sista Dagsedel i tidningen Arbetaren den 5 november 1954. För alla oss, som inte har universitetsexamen i juridik, förefaller anslaget till den snart 62-åriga dagsversen vara ständigt aktuellt.

Överklagade
Huskvarna överklagade försäljningsförbudet. Förvaltningsrätten gick på bolagets linje och upphävde försäljningsförbudet tills dess överklagandet har avgjorts rättsligt. Det är knappast någon högoddsare om detta kommer att ta tid.

En annan sida av juridiken är att försäljningen hade kunnat fortsätta ändå. Huskvarna äger inte försäljningsställena där robotgräsklipparna hittar sina slutkunder. Det var Huskvarna som blev föremål för Elsäkerhetsverkets beslut om försäljningsförbud, inte återförsäljarna. Dessutom gäller beslutet Sverige. Exporten kan fortsätta.

Vi rapporterade nyligen att Elsäkerhetsverket hade ålagt Huskvarna försäljningsförbud för deras egen och för Gardenas robotgräsklippare. Företaget svarade omgående med att överklaga besluten. Förvaltningsrätten beslutade därefter att förbudet inte ska gälla under den tid det tar att avgöra överklagandet.

Olika syn på hur mätningen ska göras
Saken gäller olika syn på hur mätningen ska göras. Någon tidigare överprövning av testmetoder för robotgräsklippare har inte skett.

I sitt besvär stödjer sig Huskvarna på en handling från Testlabbet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut hette en gång i tiden Statens Provningsanstalt. Det är idag ett aktiebolag, helägt av RISE Research Institutes of Sweden Holding AB.

Konsulten: Mätning ska inte göras på begränsningsslingan
Testlabbet hävdar att någon mätning inte ska göras på begränsningsslingan. Begränsningsslingan är den revirtråd som robotgräsklipparen använder för att lokalisera kanter.

Elsäkerhetsverket: Mätning som apparaten fungerar vid användning
Elsäkerhetsverkets test innebar att mätning på slingan utfördes, när robotgräsklipparen mättes uppkopplad enligt bruksanvisningen. Elsäkerhetsverket menar att mätningen skall visa hur apparaten fungerar under ett normalfall hos en vanlig konsument. Detta framgår även av provningsrapporten. Det medför att mätning utförs på begränsningsslingan, som är en oundgänglig del av produkten. Utan begränsningsslinga fungerar inte robotgräsklipparen.

Elsäkerhetsverket: Uppfyller inte skyddskravet
Elsäkerhetsverket hävdar därför att robotgräsklipparen inte uppfyller skyddskravet och utfärdade därför försäljningsförbud. Det var det försäljningsförbudet som överklagades av Huskvarna och som Förvaltningsrätten beslöt att undanröja till dess besväret är avgjort. Nu fortsätter detaljisternas försäljning av robotgräsklipparen.

Försäljningen hade kunnat fortsätta ändå
En sak som förefaller märklig, för oss ickejurister, är att försäljningen av Huskvarnas och Gardenas robotgräsklippare hade kunnat fortsätta ändå, även om inte Förvaltningsrätten hade beslutat om inhibition av beslutet om försäljningsförbud. Huskvarnas produkter säljs till konsumenter av självständiga bolag, som är fristående från Huskvarna. Det var Huskvarna som drabbades av försäljningsförbud, inte återförsäljarna.

Exemplet Clas Ohlson – Äger själv butikerna
Om till exempel Clas Ohlson hade drabbats av försäljningsförbudet, då hade också försäljningen till slutkunderna stoppats, eftersom Clas Ohlson äger alla sina butiker. Clas Ohlson tillämpar dessutom policyn, att om man drabbas av ett försäljningsförbud i Sverige så stoppar man även försäljningen i sina butiker i andra länder.

Kan fortsätta exportera
Hade Huskvarna ägt försäljningsställena hade försäljningen till allmänheten inte kunnat fortsätta, om inte Förvaltningsrätten hade gått på bolagets linje. En annan sak är att försäljningsförbudet enbart gäller Sverige. Huskvarna kan fortsätta sälja sina ifrågasatta robotgräsklippare till andra länder.

När rättsväsendet tuggat färdigt…
Som lagen är skriven och marknaden organiserad krävs både försäljningsförbud och beslut om återkallande från kund ifall försäljningen ska upphöra när rättsväsendet har tuggat färdigt.

Länk: Elsäkerhetsverkets information på nätet

Länk – Elsäkerhetsverkets beslut (pdf):  beslut-om-forsaljngsforbud

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com