Ny lag från 1 juli gör det enklare
för andra operatörer att utnyttja Telias fibernät

Posted by Erik SM7DZV on 4 maj, 2016 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

Aktörer som vill bygga ut fibernät får, från och med den 1 juli, enklare att utnyttja Telias befintliga infrastruktur. Telia har redan idag skyldighet att ge andra aktörer lokalt tillträde till koppar- och fibernät. Den nya lagen omfattar mer än det som gäller nu. Det framgår av ett pressmeddelande idag från Post- och Telestyrelsen, PTS

Det borde rimligen innebära att det blir enklare för andra nätoperatörer att utnyttja Telias befintliga nät. Priset för för hur mycket Telia ska ha i ersättning kommer sannolikt att bli avgörande. Prisfrågan kommer att avgöras i annan ordning.

Ny lag från 1 juli
Från och med den 1 juli 2016 gäller en ny lag som kommer att ge den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband rätt att få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra – allt för att bredbandsutbyggnad ska bli billigare. PTS öppnar en nätplats Utbyggnadsportalen samt får i uppgift att hantera tvistlösningar och tillsyn av det nya regelverket.

Utbyggnadsportalen — Hitta informationen
Genom Utbyggnadsportalen ska bredbandsutbyggare och nätinnehavare kunna hitta den information de behöver, t.ex. om tillstånd, regler, infrastruktur och byggprojekt.

Ledningskollen — Talar om var kablarna finns
PTS kommer också att ansvara för Ledningskollen,  en gratis webbtjänst som underlättar kommunikation mellan de som äger nedgrävd infrastruktur och de som vill veta var sådan finns.

Telias skyldighetsåläggande
I ett beslut av PTS från februari 2015 har Telia skyldighet att tillhandahålla fysiskt tillträde till Telias koppar- och fiberbaserade nätstruktur för andra aktörer på marknaden. Telia är den dominerande aktören på grossistmarknaden för lokalt tillträde och kan agera oberoende av sina kunder och konkurrenter.

Skyldighet att sälja — inte upplåta gratis
Skyldighetsbesluten daterar sig tillbaks till 2001. Skyldigheten för Telia handlar om att sälja nätinfrastrukturtillträde till den som önskar köpa. Frågan om vilket pris som Telia får ta ut regleras i särskild ordning.

Inte rimligt bygga nya telestationer
I PTS beslut från förra året framhålls att Telia skyldighet att tillhandahålla tillträde till koppar- eller fiberbaserad nätinfrastruktur inte är ändamålsenlig, om inte alla övriga delar som behövs för att kunna använda tillträdet på ett effektivt sätt omfattas. De installationer som främst är nödvändiga för en tillträdande operatör är samlokalisering i Telia produktionslokaler inklusive tillgång till kraft, kyla och ventilation.

Länkar från PTS:

Pressmeddelande
De nya reglerna – ny lag från 1 juli 2016
Skyldighetsbeslut
Post och telestyrelsens hemsida

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com