Sjunde distriktet höll möte i Eksjö

Posted by Erik SM7DZV on 14 maj, 2016 in Nyheter |
Från förhandlingarna

Från förhandlingarna under D7-mötet. Vid bordets kortända DL7 Bosse SM7HZK. På vänster sida av bordet härifrån: Jan SM5SUH, Lars-Erik SM7DZD, Carl-Göran SM7AJZ, Kenneth SM7CAC, Lorentz SM7NTJ samt Ann-Christin SM7HXR. På höger sida av bordet syns Lennart SM6BTT, Lars-Inge SM5UGC samt Marcus SM7SMS. Längst bort med kameran Åke SA7BIS.

— Av Bosse SM7HZK —

Under Pingstaftonen samlades sjunde distriktet till möte hos Eksjö Radioklubb. Tjugotalet personer deltog i det mycket trevliga och informativa mötet.

Det som diskuterades mest var det nya instegscertifikatet som SSA jobbar på. Till sist var alla närvarande överens: ska det vara någon mening med att få fler aktiva radioamatörer bör man ha med ett kortvågsband med i certifikatet.

Demo IC-7300 Marcus SM7SMS John SM7GTD och Janne SM5SUH

Demo av IC-7300. Fr.v. Marcus SM7SMS John SM7GTD och Janne SM5SUH.

Diskussion om instegscertifikat
Flera av mötesdeltagarna menade att man kanske skall ha med ett krav/morot att man efter första året skall skicka in sin loggbok för att visa att man kört till exempel 100 förbindelser för att först därefter bli fullvärdig Instegsamatör.

Skälet till detta var att man anser att de nya amatörerna ska att köra radio och inte bara bli en tyst ny amatör. Här finns det mycket att jobba fram för SSA.s styrelse.

Förslag på frekvensband
Mötet ansåg att man bör låta de nya instegsamatörerna få tillgång till tvåmeters- och 70 centimetersbanden, digitala moder samt sexmeters- och 10metersbanden för att de skall få ett intresse av att fortsätta och senare avlägga ett fullvärdigt certifikatprov.

Rapport från SSA:s årsmöte
Lorentz SM7NTJ och Bosse SM7HZK lämnade också rapporter från SSA.s årsmöte i Täby.

Demo av IC-7300
Efter förhandlingarna visade Janne SM5SUH och Lars-Inge SM5UGC upp hur ICOM:s nya IC-7300 fungerar. Inslaget var mycket uppskattat och flera deltagare passade på tillfället att känna på den nya radiostationen.

Val
Till sammankallande i distriktets valberedning valdes Sören SA7CIS från Eksjö Radioklubb. Yterligare en ledamot i valberedningen kommer att utses. Detta kommer att ske vid nästa distriktsmöte som kommer att hållas i Simrishamn.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com