Här naglar brittiska pejlingsproffs fast
Europas mest avskydde radioamatör

Posted by Erik SM7DZV on 20 maj, 2016 in Nyheter |
Publicerat 2016-05-16 klockan 12:27
Kartbild pejling

Med brittisk professionell pejlingsutrustning lyckades man på några kilometer när lokalisera Europas mest avskydde radioamatör och störsändare. Här är resultat av pejling med tre mottagare. Finliret gjordes av radioamatörer på platsen. Nu är gärningsmannen tystad.
KÄLLA: Artikel av Roger Western G3SXW.

Rättelse: Vi uppgav inledningsvis att britterna hade använt militär pejlingsutrustning. Detta har visat sig vara fel. Vi beklagar misstaget.
///Red.

— Av Erik SM7DZV  —

En av Europas mest ökända avsiktliga störsändare har nu identifierats och åkt fast. Det handlar om en person som i flera år avsiktligt orsakat störningar (s.k. DQRM) på DXpeditioners sändningsfrekvenser. Han har nu slutligen lokaliserats till en plats i Italien något öster om Lido di Ostia. Sedan han konfronterades av IARU Region 1 har störningarna upphört.

Alla som försökt jaga rara DXpeditioner de senaste åren har inte kunnat undgå att höra hur denna radiostation i timtal avsiktligt sänt störningar i form av fejkde CQ rakt över DXpeditionens sändningsfrekvens.

Roger Western G3SXW redovisar i ett femsidigt dokument hur lokaliseringen och identifieringen gick till. Se länk i slutet av artikeln.

Med professionell pejlingsutrustning har man på några kilometer när, lokaliserat störaren och detta har sedan följts upp med tidskrävande mobil pejling av lokala radioamatörer. Under jakten på gärningsmannen har, utöver ren pejling, flera andra metoder använts samtidigt. Till dessa hör bland annat loggning, kartor, inspelningar, DX-cluster och Reverse Beacon.

”Äntligen!”
– Äntligen. Helt underbart att denna idiot slutligen har identifierats, kommenterar en framstående svensk DX-are. Den här personen har varit ett gissel i många år, och han har säkert lagt hundratals timmar på att störa rara DXpeditioner på CW och RTTY. Jag har hört honom många, många gånger.

– När jag många gånger försökt ”pejla” honom med sidan av beamen för att få en kraftig dipp i signalstyrka  har jag fått beam-riktningen 180 grader, så det visade sig vara ganska rätt, sammanfattar vår källa.

Handsänd och dålig telegrafi
D-qrmmarens telegrafi är handsänd och dålig, och hans callsign sänds oftast som EAHSYL eller FDDA, skriver Roger G3SXW i sin artikel. Signalen brukar bestå att ett varierande antala korta teckendelar på telegrafi. Roger G3SXW undrar i sin artikel om personen i fråga kan vara mentalt rubbad.

”Ändå är han uppenbarligen en erfaren DX-are, skriver  Roger. Han sändningsfrekvens är hyggligt exakt och han visar sig ofta snabbt på frekvensen, när en sällsynt station börjar sända.”

”Det rör sig här om ett allvarligt fall av avsiktlig störning, DQRM”, skriver Roger. ”Det har pågått under mycket lång tid och vållat aldrig tidigare upplevda nivåer av splatter och obehag för andra DX-jägare.”

IARU Reg 1 konfronterade
IARU Region 1 skrev till ’EASSYL’ och förklarade att den störande stationen hade lokaliserats till mycket nära hans adress. I brevet bad man ’EASSYL’ om hjälp för att identifiera förövaren.

Roger G3SXW sammanfattar:

”Den misstänkte nekade till anklagelserna men vi noterade att de avsiktliga störningarna försvann totalt efter detta. Syftet av förmå andra att avstå från att avsiktligt störa annan amatörradiotrafik kan delvis uppnås genom att detta fall görs allmänt känt. Vi har visat att till och med anonyma signaler kan identifieras.”

Så här gick pejlingen till
Roger G3SXW beskriver hur pejlingen gick till:

”En välplacerad radioamatör och DX-are är anställd i Storbrittannien med tillgång till professionell pejlingsutrustning. Han anslöt sig till vår spontant bildade utredningsgrupp och fick tillstånd av sin arbetsgivare att spåra EASSYL, när det inte inkräktade på hans övriga yrkesmässiga uppgifter.

Utrustningen är extremt exakt. Den kan bestämma storcirkelbäringen på två grader när, och den kan samtidigt automatiskt ta bäringar från flera olika källor (länder). Bäringarna ritas automatiskt på en karta och linjerna skär varandra i en punkt som visar signalens ursprung på några få kilometer när. Denna utrustning användes 2014 för att lokalisera EASSYL.

Den första kartan i dokumentet visar resultatet när tre pejlmottagare använts. (Illustrationen överst i vår artikel. Red:s anm.)  Skärningspunkten ligger strax väster om Rom. Den andra kartan visa samma område vid användning av fem pejlar. Den resulterande ellipsen har en liten ’nål’ vid den statistiskt påvisbara punkt där signalens ursprung anses lokaliserad. Platsen ligger något öster om Lido di Ostia. ”

 

Källa: Roger Western G3SXW: Identifying DQRM
DFing-DQRM

Fri översättning av delar av dokumentet: Erik SM7DZV

Länk: Dx-World

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com