ÖB: Sverige i krig
— Cyberkriget pågår redan

Posted by Erik SM7DZV on 8 juni, 2016 in Nyheter |
Uppdaterat 9 juni:

Sverige utökar militärt samarbete med USA

Text-TV rapporterar att Sverige och USA i går, den 8 juni, undertecknade en avsiktsförklaring om fördjupat militärt samarbete inom ett antal områden. Se notis längst ned i artikeln.
DSCN1511

Enda sättet för en ICA-butik att beställa mat är att fylla i en beställningsblankett på nätet. Försvarsmakten saknar beredskapslager för förnödenheter. Kommer inte leveranserna från ICA och COOP svälter Försvarsmakten.
FOTO Erik SM7DZV

— Av Erik SM7DZV —

Gotland med Fårö är inte bara det landskap dit Sveriges radioamatörer kommer att dra till, för att hålla nästa årsmöte. Gotland är även Sveriges ostligaste utpost mot vår närmaste militära supermakt.

Under de senaste månaderna har stor uppmärksamhet ägnats frågor som rör det militära försvaret i allmänhet och försvaret av Gotland i synnerhet.

I Ekots senaste lördagsintervju förklarade ÖB Micael Bydén att Sverige redan är i krig – i cyberrymden. Förre rektorn för Försvarshögskolan Karlis Neretnieks har i intervjuer och artiklar nyligen framhållit att internet är den mest sårbara infrastrukturen i vårt samhälle.

Samtidigt gör vi oss allt mer beroende av internet, utan att reservsystem för telekommunikationer och betalningssystem bibehålls eller tillskapas. Vi har banker som inte ens hanterar pengar, om kommunikationen med bank- och betalkorten brakar samman.

Nätets sårbarhet medför allvarliga risker för det  Svenska samhället som helhet, såväl dagens civila samhälle som försvarsmakten. Utan internet skulle inga samhällsfunktioner fungera idag.

Ta som ett exempel att enda sättet för en ICA-butik att beställa mat är att fylla i en beställningsblankett på nätet. Försvarsmakten saknar beredskapslager för förnödenheter. Kommer inte leveranserna från ICA och COOP svälter Försvarsmakten. Går internet ned kan en fiende betvinga Sverige utan att behöva avlossa ett enda skott. Det är mot den bakgrunden ÖB:s uttalande ska ses.

Ingen slipper undan
Det finns många olika förhållningssätt till frågan om hur Sveriges beredskap och försvar ska finansieras,  utformas och dimensioneras. Oavsett uppfattning kan man konstatera, att militär aggression mot Sverige kommer att påverka samtliga medborgare och samtliga samhälleliga strukturer. Ingen slipper undan. Inte ens radioamatörerna.

Många radioamatörer med militär bakgrund
Många äldre radioamatörer i vårt land har olika former av militär sambandsutbildning i botten. Många svenska radioamatörer är också medlemmar i Frivilliga Radioorganisationen, FRO. Det finns därför ett stort antal svenska radioamatörer som med stort intresse följer såväl vårt lands försvarsdebatt som den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde.

Gotland Sveriges mest utsatta region
Gotland är på grund av sitt geografiskt strategiska läge och sin topografi Sveriges mest utsatta region i händelse av en konflikt i Baltikum. Som brohuvud i en militär aggression mot Sverige blir Gotland ett dödligt hot mot vårt land.

Förre rektorn för Försvarshögskolan Karlis Neretnieks skriver i en artikel i Axess Magasin:

På Gotland låg förr lagrat förnödenheter, mat, olja och annat för Försvarsmaktens behov för tre månader. Enbart för Försvarsmakten och som den själv höll i förråd.  Dessutom var Försvarsmakten utformad på ett sätt så att den hade nästan alla samhällets funktioner inom sig, till exempel slakteriplutoner, bageriplutoner och vattenreningsförband. Även om samhället fungerade knackigt kunde man klara sig själv i tämligen stor utsträckning, bara man fick de mest basala råvarorna.

Under det kalla kriget var Sveriges säkerhetspolitiska läge tämligen stabilt. När Sovjetunionen tappade kontrollen över sina lydstater vid Östersjön, ledde detta i förlängningen till att Polen och de Baltiska staterna kunde bli och blev medlemmar i Nato.

Sveriges militärstrategiska läge förändrades drastiskt 2004, när Polen och de Baltiska staterna blev medlemmar i Nato. Sedan dess är USA och Nato förpliktigat att försvara de Baltiska staterna i händelse av en rysk aggression. En sådan utveckling skulle sannolikt riskera att dra in Sverige i ett framtida Nordeuropeiskt krig.

Värdlandsavtalet med NATO
– Dagens motsvarighet till andra världskrigets permittenttrafik
Sveriges riksdag godkände i maj ett så kallat värdlandsavtal med Nato. Detta kan, ur historiskt perspektiv, jämföras med beslutet att godkänna andra världskrigets tyska så kallade permittenttrafik till Nordnorge. Med kriget i Ukraina i färskt minne, är det därför lätt att inse att ett eventuellt ryskt militärt hot mot Baltikum har potential att på kort till medellång sikt bli det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige sedan andra världskriget.

Sårbar informationsteknologi
Mot denna bakgrund finns det anledning att redovisa ett av vårens verkligt tunga inlägg i försvarsdebatten. Karlis Neretnieks, f d rektor för Försvarshögskolan, har såväl intervjuats i TV som skrivit en artikel i  aprilnumret av Axess Magasin: ”När kriget kommer”. Neretnieks anslag i artikeln är ytterst kärvt:

Försvarsmakten är helt beroende av en sårbar informationsteknologi och förmår inte längre försörja sig själv. Hela samhället kan slås ut på några dagar.

Det gamla totalförsvaret är borta och går inte heller att återskapa. Därmed inte sagt att ett mer robust samhälle vore omöjligt att upprätta. Det går, men det kommer inte att vara enkelt. Men det kan finnas skäl att se tillbaka till förberedelserna under kalla kriget för att få en uppfattning om vilka utmaningar vi idag står inför.

Neretnieks påpekanden om bristerna i Sveriges totalförsvar
Frågor som Neretnieks tar upp i sin artikel handlar bland annat om beredskapsplanering, livsmedelsförsörjning, oljeförsörjning, sjukvård samt dagens kommunikationssystem:

Vad händer med kraftförsörjning, mobiltelefoner, vattenförsörjning, biljettinköp på SJ och så vidare, om datorsystemen upphör att fungera? Vad händer när internet slutar fungera och vi inte ens har pengar att betala med utan bara obrukbara plastkort?

Vad händer under dag ett till fem?
Neretnieks går också igenom vad som händer i samhället, från dag ett till dag fem, om transporterna av någon anledning skulle sluta fungera.

När ICA fick problem med sina beställningsrutiner förra året visade det sig att det bara finns ett enda sätt för en ICA-butik att beställa mat: att fylla i en blankett på nätet. Därefter sker automatisk bearbetning och leverans. Det finns över huvud taget inga pappersrutiner längre om hur man beställer saker inom de stora koncernerna. Frågan som uppstår, vad händer om datorsystemen bryter samman?

Internet är samhällets mest sårbara punkt
Samhällets mest sårbara punkt är internet. Brakar internet samman kan en fiende betvinga Sverige utan att behöva avlossa ett enda skott.

ÖB:s lördagsintervju
I Ekots senaste lördagsintervju (2016-06-04) förklarade ÖB Micael Bydén att Sverige redan är i krig – i cyberrymden. Lyssna på den.

 

Uppdatering 2016-06-09
Sverige utökar det militära samarbetet med USA

Text-TV  rapporterar att Sverige Sverige och USA i går undertecknade en avsiktsförklaring om fördjupat försvarssamarbete inom ett antal olika områden.

107 SVT Text Torsdag 09 jun 2016
INRIKES PUBLICERAD  8 JUNI

Utökat militärt samarbete med USA     
Sverige och USA har enats om att fördjupa samarbetet inom försvarsområdet. Försvarsminister Peter Hultqvist (S)  undertecknade avtalet tillsammans med  försvarsminister Ashton Carter vid ett besök i USA på onsdagen.
I avsiktsförklaringen står bland annat att dialogen mellan länderna ska fördjupas på militär nivå och att nya områden för samarbete ska undersökas.
Avtalet omfattar bl.a. materialsamarbete inom luft- och undervattensförsvar, utvecklat samarbete i multinationella operationer samt en fördjupad dialog om säkerheten i norra Europa.

Referenser/Länkar — Lyssna och läs mer:

Sveriges Radio: ÖB:s lördagsintervju

Studio Axess av den 8 maj 2016:
Intervju med Karlis Neretnieks i Studio Axess.

Axess Magasin, Temanumer  för april 2016: ”När staten sviktar”:
Artikel av Karlis Neretnieks: ”När kriget kommer”

Dagens Industri:
Hackerattacker växande utmaning för flygbranschen

Fotnot:

Axess Magasin
Tidskriften Axess Magasin är en vetenskaplig tidskrift inom humaniora och samhällsvetenskap. Forum Axess tillgängliggör Ax:son Johnsonstiftelsens verksamheter genom seminarier, böcker, en vetenskaplig tidskrift inom humaniora och samhällsvetenskap, teveprogram och andra medier.

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com