Kompromiss med fastighetsbranschen
jämnar vägen för Amateur Radio Parity Act

Posted by Erik SM7DZV on 11 juni, 2016 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

HR1301ARRL och CAI, en intresseorganisation för fastighetsbranschen i USA,  har under våren fört intensiva förhandlingar om formuleringar i texten till lagförslaget Amateur Radio Parity Act.

CQ Newsroom rapporterar att man nu kommit överens om en kompromiss, som gör att lagförslaget ska kunna betraktas som okontroversiellt, och därmed kunna godkännas av kongressen.

För drygt ett år sedan lyckades ARRL samla stöd i kongressen för ett lagförslag som skulle skydda radioamatörer, som behöver sätta upp utomhusantenner, mot orimliga krav från hyresvärdar och liknande. Lagförslaget syftade till att ge radioamatörernas antenner samma rättsliga ställning som redan finns för federala och andra offentliga myndigheters antenner.

Invändningar från fastighetsintressenter
Ärendets gång genom kongressen har gått utan problem. Invändningar mot lagförslaget har emellertid rests av organisationen Community Associations Institute, CAI. Organisationen förefaller vara en amerikansk variant av Fastighetsägarna med flera motparter till bostadsrätts- och hyresrättsinnehavare.

De nya formuleringarna stadgar att radioamatören ska anmäla sina planer och få godkänt av fastighetsägaren innan antenninstallationen görs. Fastighetsägaren har rätt att förbjuda installationen om en antenn på en gemensam egendom inte står under radioamatörens ”exklusiva användning eller kontroll”.

Den föreslagna kompromissformuleringarna i texten har ännu inte formellt infogats i lagförslaget. Källor nära förhandlarna har emellertid uppgett till CQ, att lagförslaget kommer att kunna betraktas som okontroversiellt, sedan invändningarna från CAI nu försvunnit.

Länkar:
Länk till CQ Newsroom: Compromise Language Reached on Antenna Bill

Amatörradionyheterna: Artikel från november 2015

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com