Stort intresse för världsarvet Grimeton

Posted by Erik SM7DZV on 4 juli, 2016 in Nyheter |
Uppdaterat 2016-07-05: Ljudinspelning från CT, USA
Ola Hernvall förklara hur antennsystemet fungerar_2 DSCN1808

Efter antennvandringen fick bröderna Johan och Thomas Thompson Karlstad resp Göteborg, tillfälle att lära ännu mer om antennsystemet av guiden Ola Hernvall.
FOTO © Erik SM7DZV

—  Text- och bildreportage av Erik SM7DZV  —

350-talet besökare slöt upp, när årets Alexandersondag genomfördes vid Grimetons radiostation i går. Det var lagom många för att det varken skulle bli för trångt eller för ödsligt. Programmet var som vanligt mycket omfattande även om trängseln kanske var störst inne i stationsbyggnaden, när den gamla växelströmsalternatorn programenligt startades för telegrafisändning.

SAQ hördes i Connecticut USA
På söndagseftermiddagen kom en bekräftelse på att signalerna hade gått över till USA.  Det var Jay W1VD mm som rapporterade att  båda sändningarna hade gått igenom, men att den andra var bättre eftersom det statiska bruset var lägre då. Jay spelade in en del av avstämningssignalerna och meddelandet och skickade med ljudfilen i sin lyssnarrapport. Inga redigeringar har gjorts av ljudfilen efter inspelningen. Jays lyssnarrapport återfinns i citatet under länken. Signalerna från SAQ gick även fram till Alaska.

Klicka här för att höra hur SAQ lät i östra USA.

Received both SAQ 17.2 kHz transmissions here this morning … the second session won out due to lower static levels. I’d rate readability as normal to slightly above normal compared to numerous previous receptions. Setup here (as usual): Modified Amrad E Probe>LNA>Delta 44 A/D> Spectrum Laboratory. The .mp3 recording is as received … no post reception processing was used.
Jay W1VD  WD2XNS  WE2XGR/2
Burlington CT USA

Jan Steinbach Grimeton 2016_2 DSCN1782

Intresset var på topp, när Jan Steinbach och hans medarbetare Kjell Ove Cederholm, med ryggen mot kameran, startade radiosändaren. Jans beskrivning av förloppet sändes via radio direkt in i besökarnas hörselskydd.
Klicka på bilden för att se den i större format.
FOTO © Erik SM7DZV

Digert program
Utöver de två telegrafisändningarna från radiostationen, SAQ,  förekom guidade promenader till torn ett, guidad visning av radiostationen samt två vägbesökta föredrag av Karl-Gustav Strid, det första om Vägen till trådlös kommunikation och det andra om Radiokommunikation till sjöss och Göteborg Radio.

Amatörradio, loppmarknad och aktiviteter för barn
Till detta kom bland annat amatörradio från stationen SK6SAQ, Radiomuseets loppmarknad med radiorör och bra-att-ha-prylar för byggintresserade radioamatörer. Där fanns även kontinuerlig videovisning, aktiviteter för experimentlystna samt ett stort antal aktiviteter bör barn. Nytt för i år var en radioanknuten utställning i skyddsrummet, där besökarna fick gå in i en miljö från Andra Världskriget.

Lars Kålland_2 DSCN1765

Telegrafisten Lars Kålland SM6NM hade som vanligt förtroendet att sända hälsningen från SAQ. Här i väntan på att sändaren ska starta.
FOTO © Erik SM7DZV

 

Ola Hernvall guidade
Ola Hernvall ledde de ytterst initierade guidade promenaderna till antenntorn ett  samt guidningen i stationsbyggnaden. Ola är en de dryga femtiotalet volontärer som arbetar vid Grimeton den här dagen. När han ska sammanfatta radiostationens historiska betydelse nämner han Sveriges telegramtrafik med övriga världen.

Telegramtrafik till omvärlden
— Från mitten av 1920-talet och fram till mitten av 1950-talet var det här den ena av Sveriges två sändarstationer för telegramtrafik, säger Ola. Genom Grimeton gick telegrammen till världen utanför Sverige. Undantag gällde för våra närmaste grannländer.

Hålremsa och telegrafledning
Från olika platser i landet ringdes telegrammen in till Göteborg där texten stansades på hålremsa för att ge telegrafisignaler. Signalerna skickades på telegrafledning från Göteborg till Varberg och därifrån vidare till Grimeton där de via en transduktor nycklade sändaren.

Ubåtskommunikation
Från början av Andra Världskriget och har Försvarsmakten ett starkt intresse av Grimeton. Mycket lång långvåg, VLF, har förmåga att tränga ned i saltvatten. Denna sorts signaler har varit det traditionella sättet att från land kunna hålla kontakter med ubåtar. Marinen har sedan ett par årtionden egna långvågssändare för sin ubåtstrafik, men man använder fortfarande Grimetons antennsystem.

Utan telegrafi farligare för ubåtsbesättningarna
Så vitt känt har marinen avmönstrat sina telegrafister. Ubåtarna har fått modernare kommunikationsmetoder. Nackdelen med dessa metoder, jämfört med telegrafi, är att signalerna inte når lika långt under vattenytan. För att kunna hålla kontakt med sina hemmabaser måste ubåtarna därför segla på lägre djup. Resultatet blir att de blir lättare att upptäcka och bekämpa.  Konsekvensen av övergången från traditionell ubåtstelegrafi till dagens moderna kommunikationsmetoder blir därmed att risken för förluster av ubåtstonnage ökar.

Alternator max 200 kilowatt
Den växelströmsgenerator, alternator, som Ernst Alexanderson konstruerade hade en toppeffekt på 200 kilowatt (kW). För att spara stationens utrustning användes emellertid inte mer effekt än vad som behövdes för att upprätta en tillfredsställande förbindelse. Som exempel kan nämnas att SAQ under Alexandersondagen i går sände med 80 kW.

Antennelement_2 DSCN1852

Vertikalt antennelement och förlängningsspole vid torn 2.
Klicka för att se bilden i större format.
FOTO © Erik SM7DZV

Sänder på vertikalantenn
Grimetons långvågssändare sänder på vertikalantenn. Långvågsantennen består av sex stycken 127 meter höga T-formade antenntorn av nitat stål. Totalt är antennen cirka 2,2 km lång.

Från toppen av tornen går vertikala ledare till en förlängningsspole nere vid marken. Förlängningsspolen är i sin kalla ände förbunden med markens jordnät.  Den vertikala ledaren och förlängningsspolen är avstämda för sändarfrekvensen 17,2  kilohertz.

Åtta linor av fosforbrons
Mellan och på var sin sida av antenntornen hänger, under överliggarna i toppen, fyra linor av fosforbrons. Koppar har dålig hållfasthet. För de avstånd som det är mellan tornen skulle kopparlinor brista av sin egen vikt. Forsforbrons har högre hållfasthet och fungerar.

Toppkapacitans
Linorna har två funktioner. Dels för de över sändareffekten till de olika vertikala antennelementen dels utgör de antennens toppkapacitans. På marken finns ett jord- och balansnät, som utgör kondensatorns andra elektrod. Den totala längden på jordnätet, ut från centrum av antenngatan är 250 meter. Det innebär att hela jordlinenätet är en halv kilometer brett. Om man befinner sig på marken, i antenngatan eller dess näthet, finns man alltså inne i antennens dielektrikum.

Jordnätet nedgrävt för hand
Det förtjänar att nämnas att hela jordnätet är nedgrävt för hand. Linorna ligger på sådant djup att marken skulle gå att odla, dvs. under plogdjup. Hur många täckdikningsspadar som slets ut under grävningen har har vi inte kunnat ta reda på.

Tre sändningar om året
Grimeton SAQ Veteranradios Vänner har två eller tre årligen återkommande sändningar från SAQ: Vid Alexandersondagen första helgen i juli, på julaftonens förmiddag samt, om möjligheter finns, under FN-Dagen i oktober. Sändningen under FN-Dagen är till för att markera Radiostationens ställning som ett av UNESCOs världsarv.

Endast när Marinen inte behöver antennerna
SAQ får endast använda radiostationens antenner  ifall de inte är ianspråktagna av Marinen. Det är Marinen som avgör ifall Grimeton SAQ Veteranradios Vänner får sändningstillstånd.  Den minnesgode kommer möjligen ihåg, att sändningen på FN-dagen 2014 blev inställd med kort varsel. Skälet var då att Marinen var upptagen med ubåtsjakt i Stockholms skärgård. Länk

Bra hörbarhet i hela Europa
Åter till söndagens sändning från SAQ. Av lyssnarrapporter som kom in via e-post rapporteras att allt fungerade bra och att sändningen gick bra. Stationen hördes i stora delar av Europa. Om  signalerna gick fram till andra sidan av Atlanten vet vi inte i dagsläget. Vid en normal sändning från Grimeton brukar det komma in mellan 300 och 400 lyssnarrapporter. Hur många det blir den här gången går självfallet inte att säga något om ännu.

Länk:
Grimeton SAQ Vänner

 

Fler bilder:

Mats SM7BUA vid SK6SAQ 2016_2 DSCN1723

Mats SM7BUA vid Grimetons Amatörradiostation SK6SAQ. Kontakta föreningen Grimeton SAQ:s Vänner ifall du är intresserad att bli gästoperatör på stationen.
FOTO © Erik SM7DZV

SM6NRA Hans och SM6MSD Roland Grimeton 2016 DSCN1811

Hans SM6NRA och Roland SM6MSD kom till Grimeton från Lidköping i buss tillsammans med 14 andra radiointresserade från FRO Skaraborg och Lidköpings Radioamatörer, SK6LR.
FOTO © Erik SM7DZV

Örjan SM7FOI Birger SM7RWX och Christer SA0BRW DSCN1735

Örjan SM0FOI, Järna, Birger SM7RWX, Skruv och Christer SA0BRW, Järna, åkte tvärs över Sverige för att komma till Västkusten, Varberg och Grimeton. Här laddar man upp.
FOTO © Erik SM7DZV

Logper Rohde och Schwarts 3 - 30 mHz DSCN1732

Logperiodisk antenn 3 – 30 MHz från Rohde & Schwartz. Används nu av amatörradiostationen SK6SAQ. ”Sällan under 599”, myser Mats SM7BUA.
FOTO © Erik SM7DZV

Mingelbild sändarstart DSCN1776

Mingelbild sändarstarten. 20 minuter kvar till sändning.
FOTO © Erik SM7DZV

 

 

 

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com