PTS utfärdar nya föreskrifter för radioutrustning

Posted by Erik SM7DZV on 7 juli, 2016 in Nyheter |

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om nya bestämmelser för radioutrustning. De nya föreskrifterna anpassar svenska regler till EU:s direktiv om lagstiftning inom området.

När det gäller radioutrustningens tekniska egenskaper kräver regelverket att utrustning ska vara konstruerad så att den ändamålsenligt använder och stöder en effektiv användning av radiospektrum och därigenom undviker skadlig störning.

Syftet med kravet på effektiv spektrumanvändning är att radiospektrum som finns i begränsad mängd används på ett ansvarsfullt sätt. Rent praktiskt betyder detta att det införs krav på mottagaregenskaper för all radioutrustning.

Länk:
PTS information om de nya föreskrifterna

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com