Amateur Radio Parity Act
ytterligare ett steg närmare bli godkänd lag

Posted by Erik SM7DZV on 16 juli, 2016 in Nyheter |

ARRL rapporterar i sina nyheter på nätet, att en delvis omarbetad version av det amerikanska lagförslaget Amateur Radio Parity Act, HR 1301, fick ett enhälligt positivt utlåtande, den 13 juli, från Kongressens Energi- och ekonomikommité (The U.S. House Energy and Commerce Committee).  Lagförslaget kommer nu att gå till Representanthuset för fortsatt behandling.

W7EQI Greg Walden_893683

Kongressledamoten Greg Walden, W7EQI är en av de amerikanska politiker som arbetat med att få lagförslaget genom Kongressen.
FOTO: Insidegov.com

Det bland annat språkligt omarbetade förslaget har nu ett enligt kongressledamoten Greg Walden, W7EQI (R-OR), efter månader av möten, omarbetningar och kompromisser ”en bra balans”. Greg W7EQI är ordförande för Energi- och Ekonomiutskottets underutskott för kommunikation och teknik.

”Ändringen garanterar radioamatörer, att även i handlingsbegränsade sammanhang, kunna använda en effektiv utomhusantenn”, säger Greg W7EQI.

”Utan en effektiv antenn är radioamatörer starkt begränsade. Denna ändring garanterar därför att amatörer är fria att fullfölja sin passion oavsett var de bor.”

Länk till ARRL nyhetsartikel.

Mer om Greg Walden –

Information om USA:s politiker
Den amerikanska webbplatsen insidegov.com har en inriktning som  saknar motsvarighet i Sverige. Webbplatsen innehåller stora mängder information om de enskilda kongressledamöterna, deras bakgrund och hur de har profilerat sig i olika frågor.

Konsumentupplysning om kongressledamöterna
En bit ned på sidan (skrolla) finns till exempel ett mycket intressant index över var på den politiska skalan kongressledamoten står i olika frågor. Värden närmare  -10 innebär generellt att en medlem av kongressen har en utpräglat liberal profil i en viss fråga, medan en ledamot  med indexet  + 10 har ett mycket konservativt synsätt. Poäng 0 betyder antingen att det inte finns tillräckligt med offentliga data för att tilldela en kongressledamot ett index eller att uttalanden från en kongressledamot är alltför vaga eller neutrala för att ge uttryck för en politisk viljeinriktning i frågan.

Greg Waldens W7EQI politikindex
Greg Walden W7EQI har fått följande index inom olika politikområden:
Ideologi 8,5,  på en skala från -10, mycket liberal till +10 mycket konservativ. När det gäller frågor som rör individuella rättigheter erhåller Walden värdet 6, medelkonservativ. I ekonomiska frågor tilldelas han 8 och i fråga om inrikespolitik och försvarspolitik har han åsatts 10. I dessa frågor återfinns han därmed på republikanernas mest konservativa flank

Länk till Walden på insidegov.com

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com