Turkiet helt vitt på DX-Maps
Finns det fortfarande turkisk amatörradio?

Posted by Erik SM7DZV on 30 juli, 2016 in Nyheter |
Uppdatering 2016-07-31. Se artikel ovan: ”Jodå. Amatörradion i Turkiet lever…”

— Av Erik SM7DZV —

DX Maps all bands Turkiet 2016-07-30”Det är det inte någon fråga om indragning av licenser för radioamatörer. Alla amatörradiostationer fortsätter att fungera normalt.”

Så skrev TRAC, den turkiska amatörradioorganisationen, den 22 juli på sin hemsida på nätet. Någon ytterligare information har inte publicerats av TRAC, sedan dementin lades ut.

När man granskar den amatörradiotrafik som redovisas på DX-Maps finner man att Turkiet idag är en helt vit fläck på kartan. Detta gäller oavsett om man väljer LF-HF, alla band, som på vår illustration, eller om man väljer VHF och uppåt. Kartan visar idag, vad vi har kunnat finna, inte ett spår av amatörradioaktivitet i Turkiet.

Frågan är därför vilken trovärdighet dementin om indragna licenser från TRAC ska tillmätas.

Därför vill vi veta om du har haft QSO med turkiska amatörradiostationer under de senaste två veckorna? Skicka oss ett mejl och tala om ifall du har haft kontakt med turkiska radioamatörer efter den 20 juli. Har du direktinformation om amatörradion i Turkiet just nu: Vad snäll och meddela oss hur det ligger till.

Hur stor självständighet har TRAC gentemot regimen?
Nyhetsrapporterna från undantagstillståndets Turkiet talar om att motståndare till presidenten interneras på löpande band. Mot bakgrund av den aktuella inrikespolitiska situation i Turkiet torde det därför finnas anledning att fråga hur pass stor självständighet TRAC har förmåga att hävda gentemot regimen och vilken trovärdighet TRAC kan tillskrivas i dagsläget.

Har någon amatörradiostation tillstånd att sända?
Om vi får in rapporter om att det under de senaste två veckorna förekommit amatörradioförbindelser med Turkiet kommer detta inte att garantera att licenser inte dragits in. Men har det förekommit amatörradiokontakter med Turkiet under de senaste två veckorna skulle det i alla fall visa att åtminstone någon amatörradiostation har tillstånd att sända.

TRAC dementerade uppgiften att licenser skulle ha återkallats
För en dryg vecka sedan publicerade vi en dementi, som vi hämtade från den turkiska amatörradioorganisationen TRAC:s hemsida på nätet. Organisationen tillbakavisade uppgiften att turkiska amatörradiolicenser skulle ha återkallats efter det misslyckade militärkuppsförsöket i början av juli. TRAC menade i dementin att uppgiften om indragna licenser var ren spekulation.

Turkisk inrikespolitik
Presidenten Erdogan har beskyllt sin politiske motståndare Gülen för att vara ansvarig för kuppförsöket. Erdogan har åberopat anklagelsen som grund för en begäran att få Gülen utlämnad från USA, något som USA hittills vägrat. Under tiden som gått efter kuppförsöket har presidenten, med stöd av det undantagstillstånd han proklamerat, ökat förföljelserna av sina politiska motståndare. SVT uppger på nätet, att sedan kuppförsöket i Turkiet slogs ned har över 18.000 personer frihetsberövats. Efter kuppförsöket i början av juli, har regimen fängslat 178 generaler och flera tusen officerare och soldater. Två fyrstjärniga generaler har valt att avgå till följd av massavskedandet av militärer i landet, uppger tv-kanalen CNN Türk.

Jakt på högutbildade
Samtidigt med indragna sändningstillstånd för ett stort antal radio- och TV-stationer har det förekommit omfattande förföljelser av journalister samt avskedanden av högutbildade akademiker och personal inom rättsväsendet. Skälet till detta är att den för kuppanstiftan beskyllde Gülen uppges ha mest stöd från personer med högre utbildning.

Skulle en”förrädare” tillåtas behålla amatörradiolicens?
Det finns anledning att förvänta sig att en icke försumbar andel av radioamatörer finns inom den befolkningsgruppen. Den näst intill retoriska fråga som följer blir då ifall personer som stämplas som förrädare av regimen och som avskedas från offentliga uppdrag ändå skulle tillåtas behålla sina amatörradiocertifikat.

Vi återkommer när vi vet mer om amatörradion i Turkiet efter militärkuppsförsöket.

Länkar

Nyhetsrapporteringen är full av rapporter om Turkiet. Läs till exempel på SVT:s nätnyheter om domaren som frikände en oskyldig journalist

Amatörradionyheterna – Dementi från TRAC om indragna licenser:

TRAC tillbakavisar rykten om indragna licenser ”Amatörradion i Turkiet fungerar normalt”

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com