SOCWA-projektet tuffar på

Posted by Erik SM7DZV on 2 augusti, 2016 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

Socwastatistik 2016-08-02

SOCWA-statistiken visar att aktiviteten var högst första året , 2013. Årets utfall är något lägre än 2014, förra gången som inga priser lottades ut.
Statistikbilden hämtad från  SOCWA:s hemsida  den 2016-08-02.
Klicka på bilden för att komma till SOCWA:s hemsida.

Som de flesta nog känner till rullar SOCWA-projektet på även i år. Skillnaden mot 2015 är att inga priser kommer att lottas ut vid årets slut. Den som klarar gränsen 52 QSOn under året kan dock, precis som tidigare, printa ur sitt eget årsdiplom för SOCWA.

Som framgår av diagrammet längst ned i bilden har aktiviteten var högst under de två år som priser har lottats ut. Nivån i år är något lägre än för två år sedan, när det heller inte förekom priser. Hittills i år är genomsnittet knappt 70 QSO per dygn, jämfört med litet drygt 80 för två år sedan.

Stimulera användning av gamla telegrafikunskaper
Många radioamatörer har gamla kunskaper i telegrafi som av olika skäl hamnat i glömska. SOCWA-projektet tillkom för att stimulera radioamatörer att återvända till telegrafin, att börja använda telegrafi på nytt. En förutsättning för det är att varje telegrafiförbindelse blir så pass lång att kunskaperna återvänder och att telegrafin börjar kännas bekväm. Det är därför som varje QSO ska pågå minst 10 minuter. 599 TU-QSOn bidrar inte till att skapa skickligare telegrafioperatörer.

Tänk på hur fort du sänder
Ett annat villkor, för att telegrafin ska användas, är att sändningstakten inte är så hög att den som är osäker stängs ute. Användningen av telegrafi i tester och DX-jakt sker ofta i mycket hög takt. Telegrafisändning med datorer triggar ofta användarna att skruva upp hastigheten. Den som lyssnar på telegrafitrafik på amatörbanden hör ofta stora hastighetsskillnader mellan två telegrafistationer som har förbindelse med varandra. Det kan möjligen bero på att det inte alltid är lätt att ändra hastigheten för den som sänder med dator eller för den som sänder med en bugg som är inbyggd i transceivern.

Anpassa hastigheten efter motstationen
Allt handlar om att anpassa sändningstakten till sin motstation. Sänd aldrig fortare än motstationen Svara aldrig på ett anrop i en högre takt än du själv kan ta emot. Ett telegrafi-QSO är inte ett världsmästerskap i snabbsändning. Hög sändningstakt gör bara den osäkre mottagaren ännu osäkrare. SOCWAs motto har tillkommit för att uppmuntra så många radioamatörer som möjligt att använda sig av telegrafi.

SOCWA:s motto
SOCWA:s motto: Sänd aldrig fortare än din motstation. Sänd aldrig fortare än att din motstation kan ta emot! SOCWA är ett projekt för att befästa telegrafikunskaper bland radioamatörer och öka telegrafiaktiviteten på amatörbanden.

Uppmuntra andra att köra telegrafi
Uppmuntra andra radioamatörer att köra telegrafi i sin egen takt för att öka deras kunskaper och erfarenheter! Sänd i en måttlig takt så att du inte avskräcker andra från att försöka delta.

Länk
SOCWA:s hemsida

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com