PTS startar granskningar av
teleoperatörer och telebutiker

Posted by Erik SM7DZV on 30 augusti, 2016 in Nyheter |

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder idag en planerad tillsyn över teleoperatörernas hantering av konfiguration. PTS startar även granskning av hur telebutiker hanterar abonnentuppgifter

PTS konstaterar att en stor andel av de störningar och avbrott av betydande omfattning som inträffat i telenät, helt eller delvis, har orsakats av fel som begås i samband med konfigurationsändringar.

Mot denna bakgrund och med hänsyn till PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet, som trädde i kraft den 1 januari 2016, kommer PTS att granska teleoperatörernas tillämpning av processer och planer för förändringshantering.

Länk till PTS pressmeddelande om drifstörningarna 

PTS granskar hur telebutiker hanterar abonnentuppgifter
Telekomoperatörerna är skyldiga att skydda abonnenternas och användarnas integritet och därför följer PTS upp hur väl reglerna efterlevs. PTS har uppmärksammat att ett antal integritetsincidenter har inträffat i samband med att uppgifter om abonnenter och deras kommunikation har hanterats av anställda i butiker där abonnemang tecknas. Under 2015 har denna typ av incidenter rapporterats till PTS från flera av mobiloperatörerna.

– Tillsynen kommer särskilt att titta på åtkomst- och behörighetshantering, loggning och kryptering av uppgifter som överförs via internet, säger Mikael Ejner, it-säkerhetsspecialist på PTS.

PTS inleder i dag tillsyn mot Tele2 Sverige AB och Hi3G Access AB (Tre) avseende operatörernas säkerhetsarbete inom detta område. Totalt fyra operatörer kommer granskas under hösten.

Länk till PTS pressmeddelande om granskningen av telebutikerna

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com