Om hur DX-mötet flyttade
från Karlsborg till Jönköping

— Av Erik SM7DZV — När SVARK, Södra vätterbygdens amarörradioklubb, nu har öppnat 2016 års DX-möte DX-Match, är det en lång tradition som fullföljs. Under många år hölls DX-mötet i Karlsborg av LWDXG, Lake Wettern DX Group. Under senare tid hölls mötet vartannat år. 2014 meddelade Kjell SM6CTQ och kretsen kring honom, att ansvaret för nästa … Fortsätt läsa Om hur DX-mötet flyttade
från Karlsborg till Jönköping