Västerbotten: Nytt hopp om fiber till Marsliden?

Posted by Erik SM7DZV on 9 september, 2016 in Nyheter |
fiber-till-glesbygd-i-vilhelmina

Fibernät till Vilhelminas glesbygd?
Illustration ur konferensinbjudan från Post och Telestyrelsen (Google Maps).

— Av Erik SM7DZV —

Vi har tidigare fäst uppmärksamhet på hur Telia klipper ned det trådbundna fasta telefonnätet i Västerbottens inland, och där Telias talesperson hänvisade till marknadens intresse att lösa de kommunikationsbrister som då uppstår.

Det är därför intressant att Post & Telestyrelsen, PTS, tillsammans med tre lokala aktörer, nu kallar till möte i Lycksele för försöka hitta nytänkta lösningar på hur bredbandsutbyggnaden kan främjas i Vilhelminas glesbygdsområden. Upplägget är ambitiöst och bygger på stöd från EU.

Det kanske trots allt finns hopp om fiber även till Marsliden.


Post- och telestyrelsen (PTS) inbjuder till informationsmöte och workshop i Lycksele den 20 oktober. Kärnfrågan kommer att handla om hur EU:s mål, att alla ska ha bredband med 30 Mbits per sekund, ska kunna uppnås. Med pilotstudien vill PTS försöka hitta nytänkta lösningar på hur bredbandsutbyggnaden kan främjas i glesbygdsområden. Anmälan till konferensen ska vara inne senast den 3 oktober.

”Genuint marknadsintresse saknas…”
Bakgrunden formuleras av ett av de deltagande företagen AC-Net, som på sin hemsida på nätet skriver:

Att det i stora delar av länet saknas ett genuint marknadsintresse för bredbandsutbyggnad är knappast någon nyhet. EU-finansierade bredbandsprojekt med fokus på de mest avlägsna orterna i Västerbotten är därför av stor betydelse.

Urvalskriterier
De fastigheter som väljs ut för studien i Vilhelmina är samtliga byggnader i Vilhelmina kommun med bostadslägenheter eller arbetsställen, som saknar bredband 30 Mbit/s ner och:
– inte är fritidshus
– ligger längre än 300 meter från en fiberansluten byggnad
– ligger utanför en tätort och småort

Länkar
Konferensinbjudan
Beskrivning av studiens förutsättningar och antaganden. Pdf-fil för nedladdning.
Ladda ned kartunderlag
Amatörradionyheterna: Artikel om fasta telenätet i Västerbotten

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com